Romano catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango, întâmpinând oaspeți cu pâine și sare, conform obiceiului tradițional românesc
Pledoarie pentru știință și adevăr Iniţiativa de a constitui o asociaţie, care se intituleze „Dumitru Mărtinaş” în amintirea şi memoria unui cărturar care şi-a consacrat viaţa pentru cunoaşterea identităţii proprii şi a tuturor celor ce fac parte din comunităţile catolice din Moldova, mai bine zis din zonele Roman, Iaşi, Bacău şi Trotuş, reprezintă, de fapt, dorinţa legitimă de recunoaştere a unui drept firesc în cadrul societăţii de astăzi: dreptul de a creşte, dreptul de a trăi în pace, de a urma propria cultură şi religie şi de a contribui la formarea familiei umane, după planul şi voinţa lui Dumnezeu. Fiecare persoană şi fiecare comunitate este chemată să-şi împlinească misiunea pe care o are în faţa istoriei şi nu poate renunţa la această contribuţie, chiar dacă este mai mică sau mai puţin numeroasă. Rolul fiecăruia este în proporţie cu demnitatea şi alegerea de a fi o persoană umană şi de a trăi în societatea în care şi prin care se simte realizat. Căile şi mijloacele prin care oamenii şi comunităţile îşi împlinesc menirea sunt în conformitate cu realităţile ambientului în care trăiesc şi în funcţie de moştenirile primite. Aşadar, religia, cultura, limba, obiceiurile şi evoluţia lor în timp sunt baza manifestărilor fiecărei persoane şi a fiecărei comunităţi. A cunoaşte aceste elemente reprezintă, de fapt, nu numai o condiţie pentru a putea creşte şi contribui la binele general al societăţii, dar şi un mijloc fericit al realizării proprii şi al împlinirii chemării încredinţate de Creator. Pe baza acestor principii şi a acestor considerente dorim continuăm spiritul de cercetare pe care l-a avut profesorul Mărtinaş, manifeste curajul de a spune adevărul intern şi extern, pe care îl cunoaşte şi trăieşte, promoveze înţelegerea, armonia, pacea şi frăţietatea între oameni, care sunt caracteristicile unui adevărat creştin şi de data aceasta catolic, adică universal, fără interese de alt ordin sau exclusiviste, ce ar respinge pe alţii, care au alte convingeri şi alte forme de a se manifesta. Dorim astfel ne îndreptăm spre înaintaşi, spre trecut şi susţinuţi de principiile fundamentale ale creştinismului, rămânând adepţi fideli ai Celui care a venit să-i convingă pe toţi trebuie se iubească, nu se învrăjbească pe motive de limbă, condiţii sociale sau culturi diferite, ci toţi fie una, distrugând astfel zidul despărţitor şi stabilind pacea cu cei de aproape şi cu cei de departe (cf. Ef. 2,1 22). Îi chemăm pe toţi cei ce doresc, catolici şi necatolici, care vorbesc aceeaşi limbă a ştiinţei şi a iubirii, să-şi ofere priceperea şi cunoştinţele lor pentru a fi publicate pe site-ul nostru şi pe forum.

O falsă problemă: "ceangăii" din Moldova

Între multiplele probleme apărute în existenţa românilor după revoluţia din decembrie 1989 se înscrie din nefericire şi falsa problemă a catolicilor, cu antecedente care vin din trecutul istoric, revendicarea de către unguri a romano-catolicilor moldoveni ca maghiari, sub denumirea de “ceangăi”, demonstrează fără dubiu faptul minciuna şi falsificarea documentelor rămân şi astăzi direcţii de referinţă pentru politica externă ungară. Cu toate romano-catolicii din Moldova îşi afirmă din totdeauna identitatea românească, naţionalismul maghiar continuă să-i revendice. Inovaţie lingvistică a istoriografiei maghiare termenul de “ceangăi-maghiari”, sau “maghiari-ceangăi”, (în franceza Tchangos, în ungureste csangos, în germana Tschangos, în engleza changos), este perceput ca o jignire de către populaţia romano-catolică din Moldova si a creat o falsă problemă etnică ce serveşte guvernului ungar în politica privind protecţia maghiarilor din afara hotarelor. Bazată numai pe surse “istorice maghiare” falsa problemă a romano-catolicilor din Moldova, a devenit subiect de lucru pentru organismele europene cu atribuţii în domeniu, la iniţiativa guvernului maghiar care s-a folosit în acest sens de câteva asociaţii create artificial şi finanţate pe măsură. Liderii acestora, un cerc limitat de persoane, care migrează de la o asociaţie la alta (Via Spei, Asociaţia Ceangăilor Maghiari din Moldova, Siret - Cleja, etc.), numărând în total câteva zeci de oameni, reprezintă fie “importuri din Ardeal”, fie persoane şcolite peste noapte în centre universitare din Ungaria. Lipsiţi de audienţă, dar având nevoie de o legitimare a acţiunilor întreprinse, au întocmit liste cu semnături pentru diverse ajutoare materiale, folosindu-le ulterior pentru a susţine solicitările de asistenţă educaţională şi religioasă în limba maghiară. Necunoaşterea acestui aspect a indus astfel în eroare organismele europene cu atribuţii în domeniu care, prin rezoluţiile adoptate în anul 2001 au concluzionat în mod surprinzător, “ceangăii” ar fi o “minoritate etnică” compactă ca areal geografic, altfel spus, închisă, izolată şi condamnată la dispariţie. Căzute în această capcană organismele europene au acceptat aprioric „rolul salvator" al asociaţiilor pro-maghiare în privinţa aşa-zişilor “ceangăi” facilitând astfel neo-maghiarizarea catolicilor moldoveni fapt ce ar putea conduce, în ultimă instanţă, la aberante soluţii teritoriale de tipul “pământuri ceangăieşti”. În acest fel nostalgia “Ungariei Mari” cunoaşte o interesantă metamorfoză adaptată indusiv realităţilor Europei de astăzi.
Toplița : Catolicii din Moldova la “ Zilele Miron Cristea“   În perioada 17-20 iulie 2016 a avut loc la Topliţa (judeţul Harghita) cea de-a XIX-a ediţie a "Zilelor Miron Cristea", manifestare cultural-ştiinţifică organizată de Fundaţia Culturală "Miron Cristea", Centrul Cultural Topliţa, Biblioteca Municipală "George Sbârcea", Primăria şi Consiliul Local Topliţa. REACȚIE Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” reacționează la minciunile maghiare ale expoziției foto din Italia, ”Csango – Mostra fotografica di Stefano Marzoli”. Proiectul „Clubul Tânărului European"
Proiectul Clubul tânărului european - ceangăi, ciangăi

O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş

La Editura "Sapientia" a apărut cartea "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", lucrare coordonată de dr. Anton Coşa. Cartea apare în colecţia "Istoria Bisericii", în format 17x24, are 265 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei. Volumul de faţă, intitulat "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", adună în paginile sale o serie de materiale (inedite şi edite) dedicate de-a lungul timpului profesorului Dumitru Mărtinaş, autorul cărţii "Originea ceangăilor din Moldova", operă publicată postum, care a adus în mediul ştiinţific o abordare deosebită privind originea românească a populaţiei romano-catolice din Moldova. Născut la 11 mai 1897, în satul Butea (fosta comună Miclăuşeni, actuala comună Butea) din judeţul Iaşi, într-o familie de ţărani catolici, copilul Dumitru Mărtinaş a arătat o evidentă dorinţă de a învăţa, fiind un elev silitor. Studiile secundare le va urma la Seminarul Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi (absolvindu-le în anul 1916), iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (cu diplomă de licenţă obţinută în anul 1922). Volumul este structurat pe un număr de 8 capitole: I. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş; II. Extrase din volumul profesorului Dumitru Mărtinaş, "Originea ceangăilor din Moldova"; III. Medalia aniversară "Prof. Dumitru Mărtinaş"; IV. Cronica activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş"; V. Documente; VI. Note; VII. Bibliografie; VIII. Fotografii.

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de

literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csangok"; în franceză “tchangos”; în germană “tschangos”; în engleză “csangos”).

Teste ADN despre ceangăi și maghiari I M P O R T A N T 27.X. 2017 - DEZVELIREA BUSTULUI DEDICAT PROFESORULUI DUMITRU MĂRTINAȘ SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „ROMANO-CATOLICII DIN MOLDOVA. ISTORIE. ȘCOALĂ. IDENTITATE   Vineri, 27 octombrie 2017, Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” şi Episcopia Romano-Catolică de Iaşi au organizat o amplă manifestare cultural-ştiinţifică dedicată omagierii profesorului Dumitru Mărtinaş, de la a cărui naştere s-au împlinit anul acesta (2017) 120 de ani. Programul manifestării a început lângă Catedrala „Sfinţii Petru şi Paul” din Bacău unde, la ora 10.00, în prezenţa unui public numeros a avut loc ceremonia de dezvelire şi sfinţire a bustului profesorului Dumitru Mărtinaş. La acest moment emoţionant şi important pentru comunitatea romano-catolică din Dieceza de Iaşi au participat PS Petru Gherghel (episcop de Iaşi), PS Aurel Percă (episcop auxiliar de Iaşi), pr. Isidor Dâscă (decan de Bacău), însoţiţi de mai mulţi preoţi catolici. Din partea autorităţilor locale au participat doamna Maricica Coşa (prefect al judeţului Bacău), domnul Silviu Pravăţ (vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău), directori de instituţii publice. Printre invitaţi a fost şi domnul Anton Anti, primarul comunei Butea (locul naşterii profesorului Dumitru Mărtinaş). În ziua de 10 august 2017, pe Dealul Coşna, la cota 789, Primăria Comunei Pîrgăreşti din judeţul Bacău a organizat, în colaborare cu Primăria Târgu Ocna şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” - filiala Bacău, o manifestare comemorativă dedicată Centenarului luptelor de pe Dealul Coşna, un moment istoric deosebit de important din cadrul Războiului de Reîntregire Naţională a României.   La acest eveniment au participat autorităţi civile, bisericeşti şi militare, alături de numeroşi localnici (îmbrăcaţi în straie de sărbătoare şi purtând însemne tricolore), fiecare dintre ei urcând pe Dealul Coşna pentru a-i comemora pe ostaşii români căzuţi la datorie în urmă cu 100 de ani.     Printre invitaţi a fost şi prof. dr. Anton Coşa de la Muzeul de Istorie din Bacău (membru în Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, consilier istoric al Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”) care a rostit o alocuţiune privind importanţa istorică a luptelor de pe Dealul Coşna în contextul Războiului de Reîntregire Naţională a României, precum şi permanenta datorie a contemporanilor de a cinsti memoria eroilor neamului românesc. Redăm în continuare textul alocuţiunii prof. dr. Anton Coşa:
COVASNA: EROI CATOLICI DIN MOLDOVA, ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL În perioada 23-24 septembrie 2016, la Covasna, au avut loc lucrările celei de-a XXII-aediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice: Românii din sud- estul Transilvaniei. Istorie.Cultură. Civilizaţie, eveniment cultural-ştiinţific organizat de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, Asociaţia „Ştefadina” Bucureşti, cu sprijinul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Forumului Civical Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, Asociaţiei Cultural- Creştine „Justinian Teculescu” Covasna şi Asociaţiei de Tineret GRIT Covasna. Din partea comunităţii romano-catolicilor din Moldova au participat: prof.dr. Anton Coşa (membru în Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice Iaşi) şi Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano- Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”). În cadrul ediţiei din acest an, pe lângă temele tradiţionale referitoare la istoria, cultura şi civilizaţia românească din sud-estul Transilvaniei, au fost dezbătute teme privind: Centenarul Marii Uniri: proiecte de aniversare a evenimentului; 100 de ani de la declanşarea Războiului de Reîntregire Naţională; priorităţi arhivistice în era digitizării. În cadrul secţiunii „Istorie”, prof.dr. Anton Coşa a prezentat comunicarea: Eroi catolici din Moldova în Primul Război Mondial. În intervenţia sa, Anton Coşa a evidenţiat faptul locuitorii catolici din Moldova şi-au dat în decursul istoriei propriile sacrificii pe altarul Patriei, participând efectiv la momentele istorice care au marcat destinul naţiunii române. Printre aceste momente s-a numărat şi Războiul de Reîntregire Naţională, de la începutul căruia marcăm, în anul 2016, trecerea unui veac. În timpul Primului Război Mondial, catolicii din Moldova au dat dovada dragostei faţă depământul pe care trăiau, jertfindu-se pentru apărarea acestuia, cu speranţa ca urmaşii lor aibă oviaţă mai bună. De asemenea, Anton Coşa a punctat faptul locuitorii catolici din Moldova nu i-au uitat nici o clipă „pe cei de ieri”, strămoşii lor, pe cei care şi-au sacrificat vieţile pentru un viitor mai bun „al celor de azi”. Memoria lor, a eroilor din acest spaţiu binecuvântat de Dumnezeu, este consemnată şi păstrată, dincolo de documentele de arhivă, şi pe monumentele de for public, pe acele monumente ale eroilor care au menirea de a le reaminti urmaşilor de jertfele înaintaşilor. În acest sens, vorbitorul a adus în atenţie şi câteva exemple privind modul în care au înţeles catolicii din Moldova se îngrijească, de-a lungul vremii, de memoria acestor eroi. La rândul său, în cadrul secţiunii „Etnografie, sociologie şi cultură românească”, domnul Gheorghe Bejan le-a vorbit celor prezenţi despre câteva dintre proiectele prioritare ale AsociaţieiRomano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş.
Situl nostru conține informaţii despre istoria, cultura şi tradiţiile romano- catolicilor din regiunea istorică Moldova (România); românii de religie romano- catolică denumiţi “ceangăi” (de propaganda maghiară) şi despre activitatea Asociaţiei Romano-Catolicilor “Dumitru Mărtinaş”. În spijinul afirmațiilor noastre privind originea romano-catolicilor moldoveni și apartenența acestora la națiunea română, invocăm rezultatul unor studii științifice și testele ADN care dovedesc afirmațiile noastre și contrazic teoriile privind descendența maghiarilor.
SEMNIFICAŢIA IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI   Sâmbătă, 29 iulie 2017, a fost marcată în municipiul Bacău, în Piaţa Tricolorului, Ziua Imnului Naţional al României.  La această sărbătoare au participat: Maricica Coşa (prefectul judeţului Bacău), Silviu Ionel Pravăţ (vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău), Constantin Scripăţ (viceprimar al municipiului Bacău), cdr. dr. Valerică Vrăjescu (Comandantul Garnizoanei Bacău), alte autorităţi civile şi militare, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai Asociaţiei „Cultul Eroilor” – filiala Bacău, alături de un număr important de cetăţeni ai municipiului Bacău.   Printre participanţi s-a aflat şi istoricul Anton Coşa, de la Muzeul de Istorie din Bacău, care a fost invitat să le vorbească celor prezenţi despre semnificaţia Imnului Naţional al României. Redăm în continuare textul alocuţiunii prof.dr. Anton Coşa.
În perioada 6-7 octombrie 2016, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naţionale Bacău, în colaborare cu Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România, Filiala Bacău, şi Decanatul Romano-Catolic Bacău, au organizat Simpozionul Naţional "Vasile Pârvan".

Lupta catolicilor din Moldova pentru drepturile civile

și politice.

În perioada 20-21 septembrie 2016, la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al Academiei Române din Bucureşti, a avut loc simpozionul ştiinţific: Emancipare socială şi politică în România modernă. Noi perspective şi interpretări, în cadrul proiectului de cercetare "Mişcarea aboliţionistă în contextul emancipării civile şi politice în România modernă".
În perioada 14-20 august 2016 s-au desfăşurat lucrările celei de a XIV-a ediţii a Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului. De la Bacău au participat ca invitaţi: ing. Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”) şi prof. dr. Anton Coşa Universitatea de vară Izvoru Mureșului 2016 ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ ŞI IMPORTANŢĂ
Vineri, 1 decembrie 2017, a fost organizat în municipiul Bacău, în Piaţa Tricolorului, un ceremonial oficial prilejuit de sărbătorirea Zilei Naţionale a României. La această sărbătoare au participat autorităţi civile şi militare, alături de numeroşi cetăţeni. Printre participanţi s-a aflat şi istoricul Anton Coşa, de la Muzeul de Istorie din Bacău, care a fost invitat le vorbească celor prezenţi despre semnificaţia istorică şi importanţa Zilei Naţionale a României.

Despre Romano-catolicii din Moldova

În perioada 10-16 august 2015 s-au desfăşurat lucrările celei de a XIII-a ediţii a Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului. De la Bacău au participat ca invitaţi: ing. Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”) şi prof.dr. Anton Coşa.
TABĂRA DE VARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI “CLUBUL SOCIAL AL TINERILOR BĂCĂUANI” - MOINEȘTI    Luni, 3 august 2015, Asociaţia UNLIMITED CONNECTIONS din Bacău a organizat (la Complex Parc Pini Moineşti) deschiderea Taberei de Vară din cadrul Proiectului "Clubul Social al Tinerilor Băcăuani" (susţinut financiar de Consiliul Judeţean Bacău). În perioada 27-28 martie 2015, la Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna), Centrul European de Studii "Covasna-Harghita", Asociaţia "Ştefadina" Bucureşti şi Liga Cultural-Creştină "Andrei Şaguna" au organizat o serie de manifestări cultural-ştiinţifice. Organizatorii şi colaboratorii din cadrul proiectului „Clubul Tânărului European” au diseminat o altă activitate realizată prin contribuţia a peste 160 de tineri din satele cu populaţie majoritar romano-catolică: Arini, Cleja, Faraoani şi Vladnic. EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE Dr. Anton Coşa afirma că locuitorii romano-catolici din Moldova continuă, iată, şi în 2014, să fie denumiţi, în mod incorect ceangăi, şi în felul acesta sunt încadraţi fals într-o comunitate etnică, într-o minoritate etnică din România.
Problematica romano-catolicilor din Moldova in volumul "Românii în dezbaterile Consiliului secuiesc din 1902. Premise şi reverberaţii".
Apariţii editoriale: Anton Coşa, Monografia satului Somuşca. Vezi detalii Apariţii editoriale: Anton Coşa, Butea - monografie. Vezi detalii Compararea testelor ADN
Testele ADN confirmă că “ceangăii” sunt diferiți de maghiari…
Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii Vezi detalii
Conform testelor ADN, 5 % dintre maghiari au origini asiatice, însă, doar sub 3 % sunt descendenții cuceritorilor veniți din Asia, iar majoritatea sunt urmașii europenilor maghiarizați…
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „ CATOLICII DIN MOLDOVA – ISTORIE, IDENTITATE ȘI ORIGINI”        Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău a organizat în data de 30 mai 2019, Simpozionul Județean „Catolicii din Moldova – Istorie, identitate, origini”, demers derulat în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee. Cartea „ORIGINEA CEANGĂILOR DIN MOLDOVA” – autor, profesorul DUMITRU MĂRTINAȘ             F
Romano-catolicii din regiunea Moldova (România) - localizare comunități pe GOOGLE MAPS -
Vezi detalii Vezi detalii Vezi graficul Vezi detalii Vezi harta Vezi detalii Vezi testele ADN Vezi testele ADN
Imagini reprezentând pe romano-catolicii din regiunea Moldova (România) și cultura lor populară
Vezi toate imaginile
Romano-catolicii din Moldova (Romania) - Roman Catholics from Moldavia - Romania - people so called csangos - românii denumiți ceangăi, Tchangos
I N V I T A Ț I E  la … adevăr … pentru ca adevărul să ne facă PE TOȚI mai toleranți ADN adevărul există în Teste ADN pentru etnie
Harta cu amplasarea localităților din Moldova (România), unde se află comunități de credincioși romano-catolici
Vezi harta Teste ADN individuale
Pentru a-și descoperi rudele și pentru a-și afla originea, unii romano-catolici din Moldova, au făcut testul ADN pentru etnie. Prin amabilitatea acestora, am obținut informații prețioase despre originea romano-catolicilor din Moldova și putem prezenta concluzii extrase din aceste teste ADN pentru etnie, ale așa-zișilor “ceangăi” din Moldova, cu origini strămoșești în județele Bacău și Neamț.
Vezi rezultatele testelor ADN Vezi amănunte
“Dumitru Mărtinaș”
Asociația romano-catolicilor - așa-zișii “ceangăi” - - SOLICITATE DIN PROPRIE INIȚIATIVĂ -