Casele tradiţionale ale romano-catolicilor din Moldova se încadrează în tipul casei tradiţionale româneşti, astăzi tinzându-se către construcţia unor locuinţe cu trăsături moderne. Construcţiile contemporane nu înlătură definitiv tradiţia, urmărind atingerea unei valori estetice superioare în consonanţă cu gusturile celor care le întemeiază. Pentru ţăranul catolic de odinioară, casa nu reprezenta doar un simplu obiect, un adăpost care să-l ferească de intemperii sau de alte neplăceri. El vedea în casă şi un spaţiu spiritual, adică nu numai de întreţinere a vieţii cotidiene, ci şi de promovare a unor valori culturale. Casa înseamnă familie, identitate, dar în acelaşi timp exprimă şi o anume mentalitate. Casa ţărănească este în primul rând un loc, un loc bun, generator în sens material şi spiritual. Locul acesta, fie priveşte spaţiul interior, fie priveşte curtea sau grădina este văzut ca un loc cu calităţi specifice, care îl fac pe om existe într-un fel propriu. Oamenii ştiu locurile nu sunt toate la fel. Unele pot fi bune, generatoare de noroc, prosperitate şi fericire, altele, dimpotrivă, aducătoare de necazuri. Ridicarea unei case a reprezentat întotdeauna un eveniment deosebit pentru oricare familie de romano-catolici din spaţiul moldovenesc, punând în valoare resursele mediului în care s-au aflat. Din categoria construcţiilor arhitectonice tradiţionale amintim casa monocelulară, căreia avea i se adauge ulterior tinda, ce căpăta şi funcţie de cămară, apoi casa cu o încăpere, antreu şi chiler sau şi, în fine, casa cu două încăperi şi tindă rece, tipul cel mai răspândit în sec XX şi pe care îl întâlnim frecvent şi astăzi. Sunt locuinţele cele mai răspândite în Moldova şi se caracterizează printr- o puternică unitate, diferenţierile zonale fiind abia sesizabile. Ca pretutindeni pe cuprinsul ţării, satele catolicilor din Moldova se modernizează de la o zi la alta, în consonanţă cu cerinţele vieţii actuale. Construcţiile tipizate şi chiar vilele ceva mai sofisticate încearcă valorifice, critic şi selectiv, elementele de bază ale tradiţiei, astfel încât preocuparea pentru obţinerea unui confort sporit nu ignore cerinţele integrării în peisajul athitectonic autohton. Aşezările catolicilor moldoveni poartă toate caracteristicile habitatului rural românesc şi moldovean, unele din ascestea identificându-se sub toate aspectele cu cele ale populaţiei ortodoxe. Arhitectura rurală pastrată de catolicii moldoveni este prezentă în aşezările acesora în toate formele de localităţi de la cele răsfirate şi până la cele adunate fiind regasită în construcţiile arhitectonice din sat având ca limită exterioară hotarul străjuit uneori de stâlpi antropomorfi, troiţe sau cruci. Casele catolocilor moldoveni sunt făcute din bârne aşezate în cununi sau pe furci, din vălătuci sau chirpici, aşezate pe tălpi sau direct pe pământ, cu acoperişul în patru ape, specific casei tradiţionale româneşti. Interioarele caselor tradiţionale ţărăneşti din aşezările catolicilor moldoveni dezvăluie un univers cultural ce concentrează priceperea, talentul şi înţelepciunea a multe generaţii. Aici se găsesc adevărate colecţii de ştergare, lăicere, păretare, scoarţe sau covoare lucrate cu motive decorative florale, zoomorfe şi antropomorfe sau cu motive geometrice specifice arealului românesc.
Arhitectura populară la romano-catolici din Moldova - ceangăi, ciangăi, csango

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango
Casă tradițională din Nisiporești, județul Neamț Casă tradițională din satul Sărata, județul Bacău Poartă din satul Pustiana, județul Bacău Stâlp de cerdac - satul Arini, județul Bacău Poartă din comuna Pârgărești, județul Bacău Fațadă de casă - Bârgăuani, județul Neamț Casă tradițională - Nisiporești, județul Neamț Casă tradițională - Dofteana, Bacău Poartă tradițională - Lespezi, Bacău