Asociaţia "DumitruMărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").
English version Repertoriul comunităţilor catolice din Moldova
prezentate dintr-o multiplă perspectivă: sub aspect istoric, al organizării administrativ-teritoriale, toponimic, al organizării eclesiastice, al evoluţiei construcţiilor de biserici (în ordine alfabetică)

CeangaiCeangaiCeangai
   
Adjud
Adjudeni
Arini
Bacău
Baraţi
Barticeşti
Bălţaţi
Băluşeşti
Bârgăuani
Berzunţi
Bijghir
Botoşani
Brusturoasa
Buhonca
Buruieneşti
Butea
Cacica
Călugăreni
Câmpulung Moldovenesc
Chetriş
Cireşoaia
Ciucani
Ciugheş
Cleja
Coman
Comăneşti
Corhana
Cotnari
Dărmăneşti
Dofteana
Faraoani
Fălticeni
Fărcăşeni
Floreşti
Focşani
Focuri
Frumoasa
Fundu Răcăciuni
Galaţi
Galbeni
Gheorghe Doja
Gherăeşti
Gioseni
Gura Humorului
Hălăuceşti
Horgeşti
Horleşti
Huşi
Iaşi
Iugani
Izvoarele
Lespezi
Lilieci
Luizi-Călugăra
Luncaşi
Mărgineni
Mirceşti
Mogoşeşti-Siret
Moineşti
Nicolae Bălcescu
Nicoreşti
Nisiporeşti
Oituz
Oneşti
Oţeleni
Paşcani
Pârgăreşti
Piatra Neamţ
Pildeşti
Ploscuţeni
Poiana Micului
Poiana Negri
Pralea
Prăjeşti
Pustiana
Răchiteni
Rădăuţi
Răducăneni
Roman
Rotunda
Sagna
Sascut Sat
Satu Nou (Neamt)
Satu Nou (Bacau)
Săbăoani
Sărata
Săveni
Schineni
Siret
Slănic Moldova
Slobozia
Soloneţu Nou
Somuşca
Stufu
Suceava
Şcheia
Ştefan cel Mare
Talpa
Tămăşeni
Tărâţa
Târgu Frumos
Târgu Ocna
Târgu Trotuş
Tecuci
Tomeşti
Traian (Neamt)
Traian (Bacau)
Trebeş
Tuta
Valea Mare
Valea Seacă
Vatra Dornei
Vaslui
Văleni
Vizantea
Vladnic


Adjud
Oraş în  judeţul Vrancea.
Denumiri istorice: Egydhalma, Agiud, Adgiud.
Prima menţiune documentară: 9 aprilie 1433.
Evoluţie demografică: 1874 (15 credincioşi);
      1899 (45 credincioşi);
      1901 (35 catolici);
      1999 (177 familii; 615 credincioşi);
      2003 ( 140 familii cu  596 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991.
      Filiale: Burcioaia, fără biserică;
                Urecheşti-Slobozia, fără biserică;
                Păuneşti, fără biserică;
                Rugineşti-Copăceşti, fără biserică;
                Pufeşti, fără biserică;
                Huruieşti, fără biserică;
                Pradaiş, fără biserică;
                Sârbi+Lehoncea – Podu Turcului, fără biserică. 
Biserică: construită în anul 1991, cu hramul “Schimbarea la faţă a lui Isus”.

Adjudeni
Sat în componenţa comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Agiudeni, Giudiani, Dzidafalva, Giudeno, Giudena.
Prima menţiune documentară: 16 februarie 1603.
Evoluţie demografică: 1646 (100 credincioşi);
                                 1696 (56 credincioşi);
                                 1745 (15 familii catolice);
                                 1762 (30 de case cu 148 suflete);
                                 1901 (264 familii cu 1042 credincioşi);
                                 1940 ( 467 familii cu 1818 credincioşi);
                                 2003 (1271 familii cu 5835 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1776.
          Biserica: Prima bisericuţă de lemn la Adjudeni s-a construit în anul 1776. Următoarea biserică, tot de lemn, s-a construit în anul 1810, înlocuind-o pe cea anterioară. Prima biserică de zid s-a ridicat în Adjudeni în cursul anului 1875. Această biserică va fi modificată între anii 1927-1928, continuând să existe până în anii 1972-1974. În aceşti ani, în urma construirii în jurul ei a unei biserici noi, mai mari, terminată în anul 1986, va fi inclusă în cadrul acesteia. Hramul bisericii catolice din Adjudeni este “Coborârea Sfântului Duh”.

Arini
Sat în comuna Găiceana, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Slobozia Ungurenii; Ungurenii; Ungurii.
Prima menţiune documentară: Prin hrisovul din 8 noiembrie 1817, domnul Moldovei,  Scarlat Alexandru Calimachi i-a acordat vornicului Costachi Sturza privilegiul de a putea aduce de peste graniţă liuzi, având scutire de unele dări. Acesta a pus relativ repede în practică hotărârea dată de către domn, aducând din Transilvania un număr de 80 de liuzi, pe care i-a aşezat pe moşia sa, Găiceana, satul astfel întemeiat numindu-se Unguri, Ungureni, perpetuând la nivel toponimic denumirea dată locuitorilor acestei aşezări, anume unguri sau ungureni, datorită faptului că proveneau din Ţara Ungurească, cum mai era denumită pe atunci Transilvania. Numele de astăzi al aşezării provine de la un toponim local Arinoasa.
Evoluţie demografică: 1820 (80 credincioşi);
                                 1841 (100 familii);
                                 1995 (389 familii; 1466 credincioşi);
                                 1999 (408 familii; 1472 credincioşi);
                                 2003 (405 familii cu 1428 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1960.
                  Filiale: Găiceana, fără biserică;
                  Huţu, fără biserică;
                  Bodeasa, fără biserică;
                  Podu Turcului, fără biserică.
         Biserica: Prima biserică de lemn a fost construită în anul 1844, conform statisticii bisericilor catolice din Moldova din 1871-1872. În anul 1910 s-a ridicat prima biserică de zid, care va fi însă avariată de cutremurul din 4 martie 1977, motiv pentru care se va hotărî demolarea ei şi reclădirea integrală, demers finalizat în anul 1981, noua biserică având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”.

Bacău
Municipiu în judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Baccovia, Bachovia.
Prima menţiune documentară: 1391-1392.
Evoluţie demografică: 1885 (209 familii; 811 credincioşi);
                                 1895 (214 familii; 850 credincioşi);
                                 1926 (248 familii; 888 credincioşi);
                                 1946 (350 familii; 1100 credincioşi);
                                 1968 (670 familii; 2520 credincioşi);
                                 1983 (3925 familii; 13840 credincioşi);
                                 2003 (5942 familii; 22729 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Fostă Episcopie între anii 1391/1392 – 1818.
         Parohii: “Fericitul Ieremia Valahul”, cu biserică construită în anul 1991;
                     “Sfânta Cruce”, cu biserică în construcţie din anul 1992;
                     “Sfântul Nicolae”, cu o primă biserică ridicată în anul 1846. În anul 1992 s-a construit o nouă biserică, lângă cea veche, având acelaşi hram;
                     “Izvoare”, cu o primă biserică, de lemn, ridicată în anul 1886. În anul 1948 s-a construit actuala biserică având hramul “Sfântul Francisc de Assisi”.
          Biserici: În oraşul Bacău a existat încă din secolul al XIV-lea o mănăstire franciscană care avea şi o biserică anexă cu hramul “Sfânta Fecioară”. În anul 1676, din cauza râului Bistriţa, biserica s-a surpat, o bună parte intrând sub ape. Studiind izvoarele istorice care fac referire la oraşul Bacău, am constatat faptul că acestea amintesc aici de existenţa a două biserici catolice şi anume: una cu hramul “Sfânta Fecioară” (catedrala episcopală) şi a doua cu hramul “Sfântul Nicolae” (viitoarea biserică parohială), ultima pe locul unde se află şi astăzi, suferind evident în timp o serie de restaurări şi reconstrucţii. În urma surpării catedralei episcopale centrul de cult al catolicilor din oraşul Bacău va deveni biserica cu hramul “Sfântul Nicolae”. În anul 1728 se va construi pe locul ei o nouă biserică a cărei dăinuire va fi pusă sub semnul întrebării în anul 1835. Prin urmare, în anul 1836 Prefectul Misiunii Apostolice a Moldovei, Pr. Carol Magni, cerea Sfintei Congregaţii De Propaganda Fide permisiunea de a începe construcţia unei alte biserici catolice în oraşul Bacău. Lucrările de construcţie a bisericii vor începe însă abia în anul 1839, în acelaşi perimetru, sub conducerea noului Prefect al Misiunii Apostolice a Moldovei, Petru Rafael Arduini, fiind sfinţită pe 6 decembrie 1846. Lângă această biserică, care dăinuie şi astăzi, în anul 1992, s-a construit o nouă biserică având tot hramul “Sfântul Nicolae”.   

Baraţi
Sat în comuna Mărgineni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Borat, Boraz.
Prima menţiune documentară: Este în legătură cu mănăstirea franciscană întemeiată aici în anul 1410.
Evoluţie demografică: 1745 (30 familii);
                                 1777 (150 credincioşi);
                                 1995 (460 familii; 1550 credincioşi);
                                 1999 (501 familii; 1555 credincioşi);
                                 2003 (531 familii şi 1699 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1981.
                Filială: Măgura, cu biserică în construcţie.
          Biserici: Prima biserică s-a construit în anul 1745, din lemn, dăinuind până în anul 1801 când s-a ridicat o altă biserică, în cimitir. Demersurile privind construcţia actualei biserici, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”, au început în anul 1927, lucrările fiind practice terminate în anul 1932.

Barticeşti
Sat în comuna Boteşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Bartika.
Prima menţiune documentară: Satul s-a format prin venirea de locuitori din Transilvania, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Denumirea o întâlnim pentru prima oară la 1 februarie 1790.
Evoluţie demografică: 1995 (541 familii; 2018 credincioşi);
                                 1999 (745 familii; 2452 credincioşi);
                                 2003 (744 familii; 2577 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1946.
                Filiale: Boteşti, fără biserică.
                În administraţie: Gherăeştii Noi, cu biserică construită în anul 1958, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regina Lunii Mai”.
          Biserici: Prima biserică s-a construit din lemn în anul 1832. În anul 1893 s-a ridicat actuala biserică, modificată şi ea de mai multe ori în timp, fiind extinsă în anii 1969-1970, având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”.

Bălţaţi
Sat, comuna Bălţaţi, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Gugea.
Prima menţiune documentară: 1473.
Evoluţie demografică: 1995 (272 familii; 848 credincioşi);
                                 1999 (309 familii; 562 credincioşi);
                                 2003 (327 familii; 963 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969.
                Filiale: Sprânceana, cu biserică construită în anul 1960, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”;
                          Mădârjeşti, fără biserică;
                          Sârca, fără biserică;
                          Larga Jijiei, fără biserică;
                          Erbiceni, fără biserică;
                          Războieni, fără biserică;
                          Bogonaş, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică datează din anul 1910, fiind ulterior înlocuită de o alta, construită pe acelaşi amplasament, în anul 1932, având hramul “Coborârea Sfântului Duh”.

Băluşeşti
Sat, comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Băloşeşti, Bălăşeşti.
Prima menţiune documentară: 8 martie 1422.
Evoluţie demografică: 1803 (17 locuitori);
                                  1854 (40 familii);
                                  1995 (433 familii; 1512 credincioşi);
                                  1999 (474 familii; 1679 credincioşi);
                                  2003 (487 familii; 1708 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1955.
                      Filiale: Recea, cu biserică construită în 1953, având hramul “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”;
                                 Ion Creangă, fără biserică.
       Biserici: Prima biserică datează din anul 1856, clădită cu sprijinul consulului Wilhelm von Kotzebue, proprietarul satului. În arhiva parohială se află un interesant document, redactat în limba latină, din cuprinsul căruia aflăm că: în anul Domnului 1854, în prima vinere, credincioşii noştri romano-catolici din Băluşeşti, 35 de familii din Săbăoani şi 5 familii din Barticeşti au cumpărat acest teren de la priorul Magnific Wilhelm Kotzebue, din dărnicia căruia s-a construit această biserică în cinstea Sfântului Ioan Nepomuc în anul 1856 al cărui prim administrator am fost eu. P. Valentin Ferenczij, paroh de Tămăşeni. Această biserică va dăinui până în anul 1977, când va fi amplificată şi reclădită în întregime, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”.

Bârgăuani
Sat, comuna Bârgăuani, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Bargovano, Bargoano.
Prima menţiune documentară: 1403.
Evoluţie demografică: 1762 (53 credincioşi);
                                 1995 (338 familii; 1049 credincioşi);
                                 1999 (350 familii; 930 credincioşi);
                                 2003 (325 familii; 915 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1894.
          Biserici: Prima biserică, din cărămidă, a fost construită în anul 1830. Ea va fi demolată în anul 1894 când se va ridica actuala biserică din Bârgăuani, cu hramul “Sfânta Maria Magdalena”, sub oblăduirea preotului iezuit Ernestus Herden, înmormântat la puţin timp chiar în biserica pe care a ctitorit-o.

Berzunţi
Sat, comuna Berzunţi, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Berzunţul, Bersunte, Berzonţul.
Prima menţiune documentară: 1570.
Evoluţie demografică: 1840 (37 familii; 160 credincioşi);
                                 1995 (379 familii; 1175 credincioşi);
                                 1999 (399 familii; 1220 credincioşi);
                                 2003 (398 familii; 1216 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1952
                      Filiale: Turluianu, cu biserică construită în anul 1925, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”;
                                Bălăneasa, cu biserică construită în anul 1890, având hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”;
                                Prăjoaia, fără biserică;
                                Moreni, fără biserică;
                               Scăriga; fără biserică;
                               Dragomiru, fără biserică;
                               Bereşti-Tazlău, fără biserică;
                               Heligiu, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică a fost ridicată în anul 1831, ea fiind ulterior înlocuită cu o alta în anul 1860. Actuala biserică a fost construită în 1954, având hramul “Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare”.

Bijghir
Sat în comuna Buhoci, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Satunovum, Satu Nou, Ulm, Micloşeşti, Nicloşeşti, Satu Nou-Micloşeşti, Satu Nou-Bijghir.
Prima menţiune documentară: Aşezarea s-a format la începutul secolului al XIX-lea, locuitorii catolici venind aici din satul vecin Prăjeşti. De aici şi înţelesul denumirii de Satu Nou. Toponimul Ulm, provenea de la pârâul omonim care străbate satul, în vreme ce denumirea Micloşeşti, derivă de la numele de familie Miclăuş, frecvent întâlnit în sat. Denumirea actuală s-a folosit în statisticile oficiale începând din prima jumătate a secolului XX.
Evoluţie demografică: 1850 (324 credincioşi);
                                 1874 (422 credincioşi);
                                 1995 (589 familii; 2310 credincioşi);
                                 1999 (695 familii; 2480 credincioşi);
                                 2003 (731 familii; 2367 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                      Filiale: Buhoci, cu biserică construită în anul 1948, având hramul “Sfântul Francisc de Assisi”;
                                Buhocel, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn s-a construit în anul 1850. În anul 1888 avem informaţii relative la construcţia unei alte biserici, probabil din materiale mai rezistente. Actuala biserică s-a ridicat din cărămidă, de către credincioşi în anul 1958, având hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”.

Botoşani
Municipiu, judeţul Botoşani.
Denumiri istorice: Botuszan, Târgul Doamnei.
Prima menţiune documentară: secolul al XVI-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (262 familii; 695 credincioşi);
                                 1999 (283 familii; 717 credincioşi);
                                 2003 (289 familii; 723 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1843.
                Filiale: Dorohoi, cu biserică construită în anul 1905, având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”;
                           Bucecea, fără biserică.
          Biserici: În anul 1836 s-a ridicat o capelă catolică. În anul 1847 s-a construit prima biserică catolică, cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”, biserică amplificată şi modificată în forma actuală în anul 1872.

Brusturoasa
Sat, comuna Brusturoasa, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Brusturosa.
Prima menţiune documentară: Aşezare întemeiată în cursul secolului XIX.
Evoluţie demografică: 1995 (277 familii; 814 credincioşi);
                                 1999 (279 familii; 796 credincioşi);
                                 2003 (298 familii; 900 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1995.
                      Filiale: Cuchiniş, fără biserică;
                                Buruienişu de Sus, cu biserică construită în 1954, cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”;
                                Agăş, fără biserică.
          Biserici: Biserica din Brusturoasa s-a ridicat în anul 1992, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Buhonca
Sat, comuna Doljeşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Buhonka.
Prima menţiune documentară: 1801.
Evoluţie demografică: 1801 (10 familii; 42 credincioşi);
                                 1999 (206 familii; 783 credincioşi);
                                 2003 (209 familii; 730 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1996.
          Biserici: În anul 1874 avem informaţii privind existenţa unei capele la Buhonka. Actuala biserică, din cărămidă, s-a construit în anul 1939, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.

Buruieneşti
Sat în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Borianest, Burianest.
Prima menţiune documentară: 1587.
Evoluţie demografică: 1762 (84 credincioşi);
                                 1777 (250 credincioşi);
                                 1995 (917 familii; 3712 credincioşi);
                                 2003 (968 familii; 3671 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1920.
          Biserici: Prima biserică, din cărămidă, a fost construită în anul 1864, arzând mai apoi într-un incendiu, în 1872. Va fi refăcută de localnici, funcţionând până în anul 1937 când s-au finalizat lucrările la actuala biserică, având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”.

Butea
Sat, comuna Butea, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Miclăuşeni, Nicloseni.
Prima menţiune documentară: Comunitatea catolică este atestată în a doua jumătate a secolului XVIII. Toponimul a fost folosit în statistici în forma actuală începând din secolul XX, până atunci fiind uzitată denumirea de Miclăuşeni, deşi în graiul localnicilor întotdeauna s-a folosit denumirea Butea. Aşezarea Miclăuşeni este menţionată documentar încă din veacul al XV-lea, fiind dăruită de către domnul Alexandru cel Bun ca moşie vornicului Miclăuş (căruia îi va perpetua numele), important dregător al Moldovei.
Evoluţie demografică: 1762 (38 familii; 171 credincioşi);
                                 1777 (350 credincioşi);
                                 1995 (1105 familii; 3760 credincioşi);
                                 2003 (1115 familii; 3548 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1789.
                Filială: Miclăuşeni, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1826, dăinuind până în anul 1920 când s-a construit o biserică nouă, reclădită în forma actuală integral, între anii 1977-1980, având hramul “Preasfânta Treime”.

Cacica
Sat, comuna Cacica, judeţul Suceava.
Prima menţiune documentară: Comunitatea catolică s-a format la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ca urmare a colonizării cu familii de mineri polonezi, originari din regiunea Bohnea şi Kalucz, din salina Wieliczka, aduşi aici în anul 1785 pentru a lucra la exploatarea zăcămintelor de sare descoperite în zona Cacica.
Evoluţie demografică: 1995 (254 familii; 624 credincioşi);
                                 1999 (228 familii; 568 credincioşi);
                                  2003 (270 familii; 687 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1810.
       Filiale: Păltinoasa, cu biserică ridicată în 1912, cu hramul “Înălţarea Domnului”;
                  Ilişeşti, cu biserică construită în 1880, cu hramul “Sfânta Elisabeta a Portugaliei”;
                 Vârful Dealului, fără biserică;
                 Pârteştii de Sus, fără biserică;
                 Pârteştii de Jos, fără biserică.
Biserici: Prima biserică s-a zidit în anul 1810. În anul 1903 au început lucrările de construcţie ale bisericii actuale, din piatră cioplită şi cărămidă, după planurile arhitectului polonez Talowski. Această biserică, în stil gotic, a fost ridicată în jurul vechii biserici care a continuat să fie funcţională până la terminarea lucrărilor, în anul 1905. S-a amenajat de asemenea şi o grotă imitând-o pe cea de la Lourdes, precum şi o capelă, cu hramul “Sfânta Varvara”, patroana minerilor, în interiorul salinei. La Cacica a fost adusă, de către preotul Iacob Bogdanowicz, de la o biserică din Stanislawow icoana “Madona Neagră”, o copie după icoana miraculoasă de la Cestohowa, fiind încastrată în altarul principal al actualei biserici gotice, devenind în timp vestita icoană făcătoare de minuni de la Cacica, motiv de pelerinaj pentru credincioşii catolici.

Călugăreni
Sat în componenţa comunei Dămieneşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Kalughereni.
Prima menţiune documentară: 2 iulie 1622.
Evoluţie demografică: 1835 (93 case);
                                 1850 (279 credincioşi);
                                 1995 (296 familii; 1140 credincioşi);
                                 2003 (344 familii; 996 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1975.
                      Filială: Roşiori, cu o primă biserică construită în anul 1837. Actuala biserică s-a construit în 1976, cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”.
          Biserici: Prima biserică, din paiantă, s-a ridicat în anul 1837. Lucrările la  actuala biserică au început în perioada interbelică, fiind aproape terminată în anul 1947, dar finisată în întregime în anul 1970.

Câmpulung Moldovenesc

    Oraş în judeţul Suceava.
Prima menţiune documentară: secolul al XIV-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (232 familii; 469 credincioşi);
                                 1999 (182 familii; 318 credincioşi);
                                 2003 (160 familii; 280 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1785.
                Filiale: Pojorâta, cu biserică construită în anul 1893, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”;
                          Fundu Moldovei, cu biserică construită în anul 1838, având hramul “Sfânta Treime”;
                          Moldoviţa, cu biserică construită în anul 1908, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”;
                          Vatra Moldoviţei, cu biserică construită în anul 1891, având hramul “Sfânta Ana”;
                          Prisaca, cu biserică construită în anul 1911, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                          Vama, cu biserică construită în anul 1886, având hramul “Vizita Maicii Domnului”;
                          Molid, fără biserică.
          Biserici: În anul 1785, o dată cu înfiinţarea centrului parohial, s-a construit probabil şi o capelă, biserica catolică ridicându-se ceva mai târziu în anul 1815. Cu unele reparaţii această biserică dăinuie şi astăzi.

Chetriş
Sat, comuna Tamaşi, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Ketrest, Ketris.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (296 familii; 833 credincioşi);
                                 1999 (304 familii; 942 credincioşi);
                                 2003 (297 familii; 1024 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1986.
                Filiale: Tamaşi, cu biserică construită în anul 1874, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”;
                           Furnicari, cu biserică construită în anul 1935, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”.
          Biserici: Prima biserică a fost construită din paiantă în anul 1836, închinată “Sfântului Mihail Arhanghelul”. Ulterior, s-a ridicat o altă biserică, din bârne, în anul 1951. Actuala biserică s-a construit în anul 1995.

Cireşoaia
Suburbie a oraşului Slănic Moldova, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Sf. Ana, Slănic-Cerdac, Slănic-Sf. Ana, Slanik.
Prima menţiune documentară: secolul al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (610 familii; 2015 credincioşi);
                                 1999 (630 familii; 2041 credincioşi);
                                 2oo3 (606 familii; 2155 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
          Biserici: Prima biserică a fost construită din paiantă în anul 1841. În anul 1922 s-a pus piatra fundamentală a biserici noi, din piatră cioplită, lucrările fiind mult îngreunate de vitregiile vremurilor, finalizarea înregistrându-se abia în anul 1946, când s-a dat în folosinţă.

Ciucani
Sat în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Ciocani, Csik seu Ciokan.
Prima menţiune documentară: Aşezarea a fost întemeiată de către ascendenţii locuitorilor catolici de astăzi, emigraţi din Transilvania în secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1835 (13 familii);
                                 1850 (183 credincioşi);
                                 1999 (346 familii; 1277 credincioşi);
                                 2003 (358 familii; 1334 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1995.
                      Filiale: Berindeşti, cu biserică construită în anul 1920, având hramul “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”;
                                Dumbrăveni, cu biserică construită în anul 1996, având hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1830 din paiantă. Ulterior, în anul 1925 s-a construit o altă biserică, renovată de mai multe ori în timp. În anul 1991 s-a construit actuala biserică din Ciucani.

Ciugheş
Sat în comuna Palanca, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Csuges, Ciugies.
Prima menţiune documentară: Comunitatea s-a format în urma venirii aici a unor emigranţi din Transilvania, în secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1835 (13 familii);
                                  1840 (32 familii; 144 credincioşi);
                                  1999 (554 familii; 1564 credincioşi);
                                  2003 (598 familii; 1658 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1941.
                Filială: Palanca, fără biserică.
          Biserici: În anul 1840 este menţionată existenţa unei capele închinate “Preacuratei Fecioare Maria”. În anul 1850 este amintită biserica, construită din bârne, în mijlocul cimitirului, lăcaş de cult care, cu unele reparaţii şi amenajări ulterioare există şi astăzi. În anul 2000 s-a construit actuala biserică, având hramul “Sfânta Maria a Zăpezii”.

Cleja
Sat, comuna Cleja, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Clesa, Clessia.
Prima menţiune documentară: 3 mai 1588.
Evoluţie demografică: 1696 (76 credincioşi);
                                 1781 (624 credincioşi);
                                 1800-1801 (251 familii; 1448 credincioşi);
                                 1807 (350 familii; 1928 credincioşi);
                                 1814 (407 familii; 2020 credincioşi);
                                 1850 (1264 credincioşi);
                                 1874 (1697 credincioşi);
                                 1895 (384 familii; 1383 credincioşi);
                                 1999 (1201 familii; 4483 credincioşi);
                                 2003 ( 1227 familii; 4337 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1793.
                      Parohie în administraţie: Cleja-Buda, cu biserică construită în anul 1993, având hramul “Sfântul Marcu”.
          Biserici: Anul deschiderii parohiei, 1793, presupune implicit şi posibilitatea, dacă nu chiar necesitatea existenţei unui lăcaş de cult, probabil o capelă. Anul 1811 este cel în care s-a ridicat prima biserică, care a rezistat până în anul 1906 când s-a construit actuala biserică cu hramul “Sfântul Francisc”, renovată ulterior de mai multe ori. Între documentele de arhivă ale Parohiei Cleja am găsit şi o notiţă inedită cuprinzând un scurt istoric al bisericii din 1906. De aici am aflat că biserica “a fost construită în anul 1906 prin contribuţia benevolă a credincioşilor din Cleja. Ctitorul bisericii a fost venerabilul preot Gratian Karpati. Biserica este construită din cărămidă, având fundaţia de piatră, cărămidă şi var, iar acoperişul din tablă. Turnul este o imitaţie a stilului neogotic, iar corpul bisericii este construit în stilul roman. Bolta este din lemn, ornamentat simplu. Clădirea în interior măsoară 27m lungime şi 10m lăţime, iar în înălţime 13 m. Altarul este construit din lemn; deasupra lui, într-o nişă din perete se află statuia Sf. Francisc de Assisi, patronul bisericii. Mai posedă încă două altare laterale în nava principală, construite din cărămidă. Corul este spaţios, construit din lemn, în el se află orga de mărime mijlocie, marca Wegenstein. În spatele altarului principal este amplasată sacristia, o încăpere de cca 3m / 5m, iar în partea laterală a presbiterului se află două sacristii pentru bărbaţi. Biserica mai posedă 3 clopote, montate în turn, dintre care cel mai mare cântăreşte 500 kg. Biserica a fost pictată prin contribuţia credincioşilor în anul 1950”. (Arhivele Naţionale Bacău, Fond Parohia Romano-Catolică Cleja, inventar, F – 459). În ultimii ani această biserică a fost din nou renovată, fiind mărită spre altar şi dobândind astfel o formă de cruce, păstrând însă stilul iniţial.

Coman
Sat, comuna Sănduleni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Koman.
Prima menţiune documentară: 28 ianuarie 1409.
Evoluţie demografică: 1995 (362 familii; 1257 credincioşi);
                                 1999 (430 familii; 1409 credincioşi);
                                 2003 (437 familii; 1619 credincioşi);
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                Filiale: Petricica, cu o primă biserică construită în anul 1842. În anul 1960 s-a ridicat o altă biserică. pentru ca în 1991 să fie construită actuala biserică cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”;
                       Bârzuleşti, cu biserică construită în anul 1995, cu hramul “Preasfânta Treime”;
                       Valea Turluiului, fără biserică;
                        Olăreşti, fără biserică;
                        Popescu, fără biserică;
                        Sănduleni, fără biserică;
                        Prisaca, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a construit în anul 1879. În anul 1928 s-a ridicat o altă biserică, din paiantă, pentru ca în 1991 să se construiască actuala biserică cu hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Comăneşti
    Oraş în judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Komanest, Komanyfalva, Komanesty.
Prima menţiune documentară: 23 iunie 1606.
Evoluţie demografică: 1995 (372 familii; 1316 credincioşi);
                                 1999 (380 familii; 1306 credincioşi);
                                 2003 (363 familii; 1267 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1989.
                Filiale: Vermeşti, cu o primă biserică ridicată în anul 1910. Actuala biserică s-a construit în anul 1993, având hramul “Coborârea Sfântului Duh”;
                        Asău, fără biserică.
          Biserici: Prima bisericuţă s-a ridicat în anul 1840, restaurată mai târziu în 1872. Actuala biserică, din piatră s-a construit în anul 1925, având hramul “Sfântul Anton de Padova”.

Corhana
    Sat, comuna Dulceşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Ciorana, Corcanum.
Prima menţiune documentară: 1790.
Evoluţie demografică: 1866 (38 familii; 176 credincioşi);
                                 1886  (42 familii; 172 credincioşi);
                                 1896 (42 familii; 176 credincioşi);
                                 1912 (63 familii; 254 credincioşi);
                                 1926 (83 familii; 318 credincioşi);
                                 1946 (98 familii; 381 credincioşi);
                                 1995 (255 familii; 790 credincioşi);
                                 1999 (270 familii; 720 credincioşi);
                                 2003 (240 familii; 615 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1990.
                      Filiale: Roşiori, fără biserică;
                                Dulceşti, fără biserică.
          Biserici: În anul 1869 s-a ridicat o capelă, iar la sfârşitul secolului al XIX-lea, în anul 1895 s-a construit o nouă biserică, mărită şi restaurată între anii 1948-1952, având hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”.

Cotnari
    Sat, comuna Cotnari, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Kuthnar, Kotnar.
Prima menţiune documentară: 1420.
Evoluţie demografică: 1599 (198 familii; 1083 credincioşi);
                                 1995 (225 familii; 674 credincioşi);
                                 1999 (241 familii; 745 credincioşi);
                                 2003 (245 familii; 745 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie menţionată în anul 1599.
                Filiale: Hârlău, cu biserică construită în anul 1950, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”;
                           Deleni, cu o capelă ridicată în anul 1992, având hramul “Sfânta Inimă a lui Isus”.
                 În administraţie: Belceşti, cu biserică construită în anul 1910, având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”.
                Filiale: Iosupeni, cu biserică construită în anul 1948, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”;
                          Arman, fără biserică.
          Biserici: Relaţiile privind comunitatea catolică din Cotnari pomenesc aici de existenţa a patru biserici. Este vorba de actuala biserică de lemn din cimitir, de biserica mare, gotică, ale cărei ruine se mai văd şi astăzi, de biserica cu hramul “Sfântul Leonard”, precum şi de biserica având hramul “Sfântul Urban”. Actuala biserică romano-catolică din Cotnari, cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”, a fost iniţial o capelă construită în jurul anului 1900, amplificată şi modificată ulterior de mai multe ori, din anul 1985 căpătând caracteristicile bisericii de astăzi.

Dărmăneşti
    Sat, comuna Dărmăneşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Dormonesti, Dermenask.
Prima menţiune documentară: 9 iunie 1546.
Evoluţie demografică: 1850 (280 credincioşi);
                                 1995 (449 familii; 1671 credincioşi);
                                 1999 (473 familii; 1749 credincioşi);
                                 2003 (498 familii; 1784 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1853.
          Biserici: Prima biserică s-a construit în anul 1813 din lemn. Actuala biserică, din bârne, s-a ridicat în 1928, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”.

Dofteana
    Sat, comuna Dofteana, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Doftona, Dohtana, Doftena.
Prima menţiune documentară: 8 septembrie 1436.
Evoluţie demografică: 1850 (120 credincioşi);
                                 1995 (453 familii; 1542 credincioşi);
                                 2003 (491 familii; 1603 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1990.
            Filiale: Bogata, cu o primă biserică ce s-a ridicat în 1885, biserica actuală fiind construită mai târziu, în anul 1937, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                      Păcuri, cu o primă biserică ridicată în anul 1886, biserica actuală fiind construită în anul 1946, cu hramul “Sfântul Francisc de Assisi”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în 1850. În anul 1947 s-a construit o altă biserică, din bârne, pentru ca, în anul 1999 să fie construită noua biserică, cu hramul Sfântul Mihail”.

Faraoani
    Sat, comuna Faraoani, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Forajano, Forro falua, Foroyani, Forouano, Foroano:
Prima menţiune documentară: 1420.
Evoluţie demografică: 1641 (250 credincioşi);
                                 1646 (80 familii; 400 credincioşi);
                                 1762 (214 familii; 900 credincioşi);
                                 1850 (1300 credincioşi);
                                 1900 (213 familii;1441 credincioşi);
                                 1947 (541 familii; 2187 credincioşi);
                                 1999 (853 familii; 3214 credincioşi);
                                 2003 (814 familii; 3474 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1730.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, a comunităţii catolice din Faraoani, situată în vatra iniţială a satului, este prezentă şi astăzi în cimitirul actual din localitate. Asupra primei menţiuni documentare a acestei biserici nu avem încă o informaţie certă. Dintr-o sursă am aflat că ar fi fost construită în anul 1435, pe 26 octombrie, de către Bálint Márton. Interesant ni se pare faptul că patronul spiritual al acestei biserici este şi astăzi Sfântul Martin. Să fie doar o coincidenţă între acesta şi numele constructorului ?
    „Bisericuţa îşi are pereţii, uşile şi grinzile numai din inimă de stejar. Pe uşa din faţă este sculptat numele celui ce-a făcut-o, şi anume  Bálint Márton Csinálta, mai jos apare, în contur, că ar mai fi fost scris ceva, poate anul, dar nu se poate descifra ... “.(Cf. Ziarul Parohiei Faraoani, manuscris, vol. I, p. 50). Această biserică a fost reparată de mai multe ori, amintind aici doar pe cea din „anul 1843 făcută de pr. Anton Finta OMC pe atunci vicar la Faraoani. Tot atunci s-a făcut şi altarul actual dăruit de familia Ianus Cosa. În anul 1893 s-a pus la biserică o talpă nouă de stejar, iar în 1916 pr. Iacint Bock OMC a început s-o acopere, dar n-a terminat-o din cauza războiului”.(Ibidem).
    Menţiunile privind bisericile din Faraoani sunt numeroase, ele regăsindu-se în aproape toate relatările călătorilor străini.    Astfel, în relatarea unui anonim italian din anul 1606 aflăm că „... Foraian care e un sat în întregime catolic, are o biserică fără preot, ca în multe sate din acelaşi ţinut al Bacăului...”.(Anton Coşa, Bisericile din Faraoani, în Almanahul „Presa Bună”, Iaşi, 2000, p. 144-151).
    Într-o evidenţă a bisericilor şi caselor catolice din Moldova, pe localităţi, din jurul anului 1640, aflăm că Faraoani este un sat care „are o biserică mică de lemn...”.(Ibidem). Un an mai târziu, în 1641, episcopul catolic Petru Bogdan Baksič aminteşte şi el de „o biserică mică de lemn” la „Foroyani”, iar în 1643 Bartolomeo Bassetti vorbeşte de „biserica din << Foroan>> (care n.n.) este de lemn, acoperită cu paie, închinată Fericitei Fecioare, lungă de 12 paşi, largă de 5. În altar este chipul Fericitei Fecioare şi un crucifix; are o casă ...”.(Ibidem).
    Cea mai consistentă relatare o avem de la Marco Bandini care în 1646 vorbeşte de un „templu de lemn, făcut în mod rudimentar; are o campana, un potir de argint cu patena, însă stricat o cruce mică de argint, un antipendium de pânză turcească, o casula de mătase de culoare galbenă; o alba cu superhumeral, cu manipulum şi stola, un portatile, două tintinabula, patru vekilla, dintre care două albe, una albastră, alta roşie... ”.(Ibidem).
    Bisericile din Faraoani continuă a fi amintite în : 1650, 1653-1654, 1659, 1661, 1668, 1670, 1671, 1682, 1691 etc. La sfârşitul secolului al XVII-lea locuitorii catolici din Faraoani părăsesc vatra veche a aşezării (datorită vitregiilor acelor vremuri) şi se stabilesc pe teritoriul actual, pe vatra actuală a satelor Faraoani şi Valea Mare.
    În aceste condiţii, biserica închinată Sfântului Martin, va rămâne în afara aşezării, cimitirul continuând a fi folosit deopotrivă de locuitorii catolici din Faraoani şi Valea Mare. Dintr-un raport anonim din prima jumătate a secolului al XVIII-lea aflăm că „în anul 1730, pr. Manzi a făcut parohie în acel loc (noua aşezare n.n.) şi, alături de reşedinţa preotului, a făcut şi biserică...Patronul bisericii (celei noi n.n.) din Faroano este Sfântul Anton de Padova...”.( Ibidem). Această biserică construită probabil în decursul mai multor ani între 1722 – 1744 este descrisă în relatarea episcopului Raimund Stanislaw Jezierski din 2 august 1741: „...Biserica parohială ...este de lemn... “.(Ibidem). Continuă să fie amintită şi în 1745, 1762, 1769, 1776 etc.
    Între timp au loc demersuri vizând construirea unei alte biserici. Astfel, pr. Iosif Berardi, prefectul misiunii, avea intenţia de a-l trimite pe pr. Alois Landi la Faraoani, în anul 1812, în vederea construirii unei noi biserici. De asemenea, în cursul vizitei făcute de pr. Iosif Berardi la Faraoani, în anul 1814, se menţionează faptul că aici se adunau fonduri în vederea reconstruirii bisericii.
    Această a treia biserică va fi construită pe colina despărţitoare dintre Faraoani şi Valea Mare, numită “Costiţa”, urmărindu-se folosirea acesteia deopotrivă de locuitorii din cele două aşezări. Construcţia bisericii a început, conform cărţilor de administraţie ale parohiei, la 18 octombrie 1820. Biserica a fost făcută din bârne pe temelie de piatră.
    Eforturile privind ridicarea acestui edificiu de cult s-au întins pe mai mulţi ani. Clopotniţa, de lemn, a fost aşezată la o oarecare depărtare de biserică, aproape de actuala casă parohială unde de altfel fusese şi locuinţa veche a preotului din Faraoani. Această clopotniţă a fost făcută în anii 1818-1819. Biserica clădită în 1820 a suferit în timp o serie de reparaţii până prin 1858-1860, când a fost dărâmată şi împărţită între locuitorii din Faraoani şi Valea Mare.
    Dintr-o relatare din 8 martie 1833 a vizitatorului apostolic din Moldova, pr. Petru Rafael Arduini, aflăm că “pr. Zamoyski stătea un an la Faraoani, reşedinţa parohială cu biserică construită între 1822 – 1834…”.(Ibidem). Ţinând seama de faptul că în aceeaşi perioadă exista încă biserica comună de pe Costiţa, credem că aceste biserici au fost folosite deopotrivă. Iată şi descrierea vizitatorului apostolic, pr. Giuseppe Tomassi, din anul 1858 care, printre altele spunea: „Foroano. Sat. Biserică parohială veche închinată Sfântului Anton de Padova. Refăcută din lemn în anul 1831…”( Ibidem). Acesta aminteşte şi de „o capelă /Cappellina / închinată Sfântului episcop Martin, înălţată în cimitir …”.( Ibidem).   
    În anul 1860, Pr. Dominic Migliorati, proaspăt numit paroh la Faraoani a şi început pregătirile pentru construcţia unei noi biserici, de data aceasta de zid, amplasată lângă locuinţa parohială. Lucrările de construcţie au fost finalizate între anii 1864-1865.
     Însă, cu timpul, această biserică s-a dovedit a fi neîncăpătoare şi, cum era de aşteptat, s-a pus problema înlocuirii ei. Parohul Mihai Bejan a cerut pe data de 25 noiembrie 1925 acceptul Episcopiei pentru mărirea bisericii. Din mai multe motive, abia în 1930, în ziua de 27 iulie s-a pus piatra de temelie a bisericii noi din Faraoani, închinată Sfântului Anton de Padova. Ceremonia a săvârşit-o Monseniorul Mihai Robu, episcop de Iaşi. Tot în acest an s-a turnat temelia şi soclul noii biserici. Lucrările vor stagna din nou, până în 1935 când se reiau. Iată cum au evoluat lucrările de construcţie conform “Ziarului Parohiei Faraoani”, care redă, credem noi, foarte sugestiv atmosfera acestor vremuri: „...După o predică înfocată din ziua de Buna – Vestire (spune parohul Bonaventura Romilla n.n.), am început a pune în mişcare pe oamenii de bunăvoinţă: au început a căra piatra, am lucrat două cuptoare de cărămidă şi mai departe, iar în august 18 anul 1935 s-a început şi zidăria bisericii care s-a ridicat până asupra ferestrelor unde am încheiat campania de lucru la 11 decembrie pentru acest an.
    1936. Am urmat în vara acestui an cu lucrarea la noua biserică ridicând părţile navelor laterale până la streaşină. Oamenii au început a căpăta curaj la muncă chiar mirându-se cum înaintează aşa de repede cu clădirea.
    1937. Am urmat a turna stâlpii de beton pentru nava din mijloc şi s-a mai turnat şi centura de beton sub acoperişul navelor laterale, procurând materiale necesare pentru urmarea lucrărilor pentru viitor.
    1938. Am început a turna grinda de beton pe stâlpii din mijloc, grindă care susţine toată zidăria navei principale şi am urmat cu zidăria (navei principale) până la ferestrele navei principale unde am sistat, începând frigul...
    1939. Şi în acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, am urmat cu clădirea noii biserici încât s-a terminat toată zidăria, s-a turnat grinda de beton de sub streaşina navei principale şi s-a ridicat turnul până aproape sub acoperiş, încheindu-se şi arcurile de cărămidă ale navelor laterale. Aici am sistat cu lucrarea pentru acest an. La lucrarea acestei măreţe biserici am avut ca arhitect pe iscusitul antreprenor italian Pietro Toppani care a condus lucrarea acestui monument cu toată dibăcia arhitectonică.
    1940. În 20 ianuarie a încetat din viaţă valorosul şi priceputul antreprenor Pietro Toppani răpus de o boală nemiloasă. Aşa am pierdut pentru lucrarea bisericii un om de o deosebită importanţă...Cu lucrarea am sistat până în toamnă. În acest timp am căutat să încep tratativele lucrării cu tânărul arhitect Gustav Migala care luându-şi asupra sa conducerea lucrării am şi început a procura lemnăria pentru acoperişul bisericii. Iar în luna noiembrie şi decembrie am şi ridicat toată lemnăria pentru întregul acoperiş. În ziua de 22 octombrie la orele 8 fără 10 minute dimineaţa a fost un cutremur de 7 grade încât ne-a luat o groază când am ieşit numaidecât afară şi mă uitam la biserica nouă dacă nu cumva se dărâma văzând cum se clatină turnul sărind scândurile de pe el şi începând a cădea cărămizi de la arcurile ferestrelor şi din zidăria turnului. Cum a dat bunul Dumnezeu după vreo trei minute a încetat cutremurul şi după înspăimântătoarea panică am mers să controlăm urmările lui; alte stricăciuni nu s-au mai întâmplat decât cele pomenite mai sus.
    10 noiembrie 1940. Spre îngrozitoare amintire... Azi 10 noiembrie 1940 ora 3 şi 40 de minute dimineaţa a fost un cutremur de pământ de 9 grade (pe scara Mercali n.n.), pe urma căruia Biserica nouă a suferit foarte greu, dărâmându-se turnul mai mult de 20 m. de zidărie şi toate arcurile reale de la navele laterale...”.( Cf. Ziarul Parohiei Faraoani, manuscris, vol. II, p. 61r.-62r.)
    „Această catastrofă nu a fost singura care a căzut pe capul oamenilor, pentru că după ce s-au dezmeticit din impasul greu pe care l-au suferit cu construcţia bisericii, au venit anii grei ai războiului, cu toate urmările lui şi reluarea lucrărilor la biserică au rămas aproape în uitare până prin anul 1958, când – forţaţi de înghesuiala mare la care erau supuşi în biserica veche – au început timid, dar cu perseverenţă, să reia lucrările la biserica nouă, ajungându-se ca în 1965 să fie dată în folosinţă cultului. Rând pe rând, au amenajat terenul din jurul bisericii, au demolat biserica veche şi s-a făcut o nouă arondare a terenului pe care a fost biserica veche, astfel ca să i se deschidă bisericii noi perspectiva ce i se cuvine.
    Stilul gotic al bisericii şi locul unde este amplasată fac din silueta ei impunătoare un loc de atracţie care domină, pe mare întindere, valea Siretului. Planurile bisericii au fost întocmite de arhitectul Octav Bellet”.(Pr. Iosif Gabor, Parohia Catolică Faraoani, manuscris, p. 49).

Fălticeni
     Oraş în judeţul Suceava.
Denumiri istorice: Folticeni.
Prima menţiune documentară: 1780.
Evoluţie demografică: 1840 (40 familii);
                                 1850 (100 credincioşi);
                                 1995 (102 familii; 257 credincioşi);
                                 2003 (92 familii; 201 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1950.
                      Filiale: Dumbrava, cu biserică construită în anul 1936, cu hramul “Sfinţii Ioachim şi Ana”;
                                Cornu Luncii, cu biserică construită în anul 1862, cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”;
                                Sasca, fără biserică;
                                Dolhasca, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, care dăinuie şi astăzi, s-a construit în anul 1858 cu ajutorul doctorului Diaconovitz.

Fărcăşeni
     Sat în comuna Strunga, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Traeasseno.
Prima menţiune documentară: 28 martie 1640.
Evoluţie demografică: 1762 (10 familii; 54 credincioşi);
                                 1995 (557 familii; 2135 credincioşi);
                                 1999 (602 familii; 2125 credincioşi);
                                 2003 (612 familii; 2042 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1946.
                Filiale: Caracaşi, cu o primă biserică ridicată în anul 1932. Actuala biserică s-a construit în anul 1950, având hramul “Sfântul Mihail”;
                           Cucova, fără biserică;
                           Heleşteni, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1814. A rezistat până în 1872 când, pe locul ei s-a ridicat o altă biserică, din vălătuci. În anul 1927 s-a construit din cărămidă o nouă biserică, pentru ca în 1995 să fie construită actuala biserică cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

Floreşti
     Sat în comuna Scorţeni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Sârbi, Szerbek.
Prima menţiune documentară: secolul al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1840 (32 familii);
                                 1995 (330 familii; 896 credincioşi);
                                 2003 (370 familii; 1089 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1965.
                Filiale: Strugari, cu biserică construită în anul 1912, având hramul “Sfânta Ana”;
                          Enăcheşti, cu biserică construită în anul 1925, având hramul “Schimbarea la faţă a lui Isus”;
                          Răchitiş, cu biserică construită în anul 1960, având hramul “Sfântul Anton de Padova”;
                         Ardeoani, cu biserică construită în anul 1927, având hramul “Preasfânta Treime”;
                         Tescani, fără biserică;
                         Scorţeni, fără biserică;
                         Nadişa, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1840. A rezistat până în 1932 când s-a ridicat o altă biserică din paiantă. În anul 2002 s-a construit actuala biserică, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Focşani
     Municipiu în judeţul Vrancea.
Denumiri istorice: Focsani.
Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (380 familii; 969 credincioşi);
                                 1999 (389 familii; 1009 credincioşi);
                                 2003 (379 familii; 1133 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1843.
                Filiale: Garoafa, cu biserică construită în anul 1957, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”;
                           Odobeşti, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1846, dăinuind, cu unele reparaţii şi amenajări până în anul 1992 când s-a construit o nouă biserică catolică, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Focuri
     Sat, comuna Focuri, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Pragory, Pragora.
Prima menţiune documentară: 1864.
Evoluţie demografică: 1884 (16 familii; 71 credincioşi);
                                 1995 (199 familii; 748 credincioşi);
                                 2003 (185 familii; 627 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                      Filiale: Fântânele Vechi, cu biserică construită în anul 1910, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”;
                                 Fântânele Noi, cu biserică construită în anul 1930, având hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1888 din paiantă. Între anii 1970-1974 s-a ridicat biserica din beton şi cărămidă, pentru ca în anul 1995 să fie construită actuala biserică cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

Frumoasa
     Sat în comuna Balcani, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Furmosa, Frumoasa Mănăstirei.
Prima menţiune documentară: 16 ianuarie 1491.
Evoluţie demografică: 1840 (53 familii; 262 credincioşi);
                                 1995 (694 familii; 2316 credincioşi);
                                 2003 (727 familii; 2474 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1952.
                Filiale: Roznov, fără biserică;
                          Tazlău, fără biserică;
                          Ruseni, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1840. În anul 1869 s-a ridicat o altă biserică de lemn, care a dăinuit până în 1960 când s-a construit actuala biserică, cu hramul “Sfânta Maria Magdalena”.

Fundu Răcăciuni
     Sat în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Rekecsin Superior.
Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1850 (400 credincioşi);
                                 1995 (501 familii; 2019 credincioşi);
                                 2003 (473 familii; 1867 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1940.
                În administraţie: Fundu Răcăciuni-II, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din lemn în anul 1807. O altă biserică, tot din lemn, s-a ridicat în anul 1848, fiind demolată în 1930 când s-a construit din cărămidă actuala biserică cu hramul “Sfânta Fecioară Maria, Ajutorul Creştinilor”.

Galaţi
     Municipiu, judeţul Galaţi.
Denumiri istorice: Galazzo.
Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (622 familii; 1694 credincioşi);
                                 1999 (614 familii; 1763 credincioşi);
                                 2003 (714 familii; 1760 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1976.
                Filiale: Folteşti, cu biserică construită în anul 1998, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                          Şendreni, fără biserică;
                          Vânători, fără biserică;
                          Schela, fără biserică;
                          Târgu Bujor, fără biserică.
                În administraţie: Galaţi – Vest, fără biserică.
          Biserici: Din anul 1754 avem ştire despre faptul că biserica romano-catolică din Galaţi a fost arsă. Ulterior, în anul 1844 s-a construit o altă biserică, refăcută şi amplificată în anul 1893, forma actuală căpătând-o în urma modificărilor ce i s-au adus în anul 1930. Această biserică are hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Galbeni
     Sat în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: La Zechoi, Trunk, Trunki alias Galbin.
Prima menţiune documentară: 17 februarie 1698.
Evoluţie demografică: 1777 (150 credincioşi);
                                 1995 (318 familii; 1330 credincioşi);
                                 2003 (392 familii; 1358 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1984.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1836. În anul 1905 s-a construit o nouă biserică, din cărămidă, reclădită şi amenajată ulterior în anul 1984, având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”.

Gheorghe Doja
     Sat în comuna Răcăciuni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Gheorghe Buzdugan, Satu Nou, Ujfalu.
Prima menţiune documentară: secolul al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (486 familii; 1783 credincioşi);
                                 1999 (519 familii; 1949 credincioşi);
                                 2003 (536 familii; 1954 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                Filiale: Răcăciuni, cu biserică construită în anul 1990, având hramul “Inima Neprihănită a Mariei”;
                          Gâşteni, cu biserică construită în anul 1997, având hramul “Sfânta Fecioară Maria de la Fatima”.
                 În administraţie: Valea Mică: cu biserică construită în anul 1990, având hramul “Fericitul Ieremia Valahul”.
          Biserici: Prima biserică s-a construit în anul 1907, având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, continuând să fie folosită şi astăzi.

Gherăeşti
     Sat, comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Birăieşti, Bireste, Gireste, Ghiriest.
Prima menţiune documentară: 25 aprilie 1552.
Evoluţie demografică: 1745 (13 familii);
                                 1762 (18 familii; 62 credincioşi);
                                 1777 (550 credincioşi);
                                 1995 (1316 familii; 4416 credincioşi);
                                 2003 (1380 familii; 3912 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1868.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din lemn în anul 1776. În anul 1861 s-a ridicat o biserică din piatră şi cărămidă. Biserica actuală s-a construit între 1904-1907, fiind mărită în 1984, având hramul “Trupul Domnului”.

Gioseni
     Sat în comuna Tamaşi, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Gioscena, Josănii.
Prima menţiune documentară: 1563.
Evoluţie demografică: 1762 (24 familii; 112 credincioşi);
                                 1777 (350 credincioşi);
                                 1999 (710 familii; 2610 credincioşi);
                                 2003 (713 familii; 2525 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1946.
                În administraţie: Gioseni de Jos, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică din cărămidă s-a construit în anul 1860. Între anii 1977-1980 s-a construit actuala biserică cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Gura Humorului
     Oraş în judeţul Suceava.
Denumiri istorice: Gurahumora.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1785 (332 credincioşi);
                                 1824 (699 credincioşi);
                                 1913 (4823 credincioşi);
                                 1927 (4766 credincioşi);
                                 1935 (7600 credincioşi);
                                 1999 (390 familii; 924 credincioşi);
                                 2003 (306 familii; 670 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1785.
                Filiale: Frasin, cu biserică construită în anul 1888, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”;
                           Păltinoasa, cu biserică construită în anul 1912, având hramul “Înălţarea Domnului”;
                           Voroneţ, fără biserică;
                           Mănăstirea Humorului, fără biserică;
                           Capu Câmpului, fără biserică;
                           Capu Codrului, fără biserică;
                           Valea Moldovei, cu biserică construită în anul 1891, având hramul “Sfântul Dumitru”;
                           Măzănăeşti, fără biserică.
                În administraţie: Stulpicani, cu biserică construită în anul 1903, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.
                         Filiale: Ostra, fără biserică;
                                   Vadu Negrilesei, fără biserică.
          Biserici: În anul 1784 s-a construit prima capelă de lemn. În 1811 au fost finalizate lucrările la biserica de zid, mărită şi reamenajată ulterior.

Hălăuceşti
    Sat, comuna Hălăuceşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Alocest, Eleucesti.
Prima menţiune documentară: 24 aprilie 1520.
Evoluţie demografică: 1762 (31 familii);
                                 1999 (1400 familii; 4245 credincioşi);
                                 2003 (1392 familii; 4250 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1774.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1759. În 1842 s-a ridicat o altă biserică, din cărămidă, pe locul celei anterioare. Aceasta va fi mărită în anul 1872. A rezistat până în anul 1940 când s-a construit actuala biserică, însă va fi ulterior demolată.

Horgeşti
     Sat, comuna Horgeşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Horgyesti.
Prima menţiune documentară: 15 martie 1490.
Evoluţie demografică: 1850 (400 credincioşi);
                                 1894 (133 familii);
                                 1924 (170 familii; 826 credincioşi);
                                 1937 (227 familii; 914 credincioşi);
                                 1948 (230 familii; 1044 credincioşi);
                                 1999 (408 familii; 1645 credincioşi);
                                 2003 (421 familii; 1645 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1986.
                Filială: Galeri, cu biserică construită în anul 1920, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.
          Biserici: Prima biserică, din lemn, a fost construită în anul 1846, dedicată “Sfintei Ana”. Între anii 1927-1930 se va construi o nouă biserică, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Din documentele de arhivă am aflat că biserica din Horgeşti este “de zid, acoperită cu tablă zincată, având lungimea de 30 m, lăţimea de 9,50 m şi înălţimea de 8 m”. (Arhivele Naţionale Bacău, Fond Parohia Catolică Văleni, dosar nr. 1, 1929, fol. 59r.). Cu unele reparaţii determinate mai ales de cutremurele din 1940, 1977 şi 1986 această biserică a fost folosită până în anul 2003 când a fost demolată iar pe locul ei a fost ridicată o nouă biserică.

Horleşti
     Sat, comuna Horleşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Herleşti, Cocoteni, Cocoteno, Orlest.
Prima menţiune documentară: 1471.
Evoluţie demografică: 1762 (22 familii; 121 credincioşi);
                                 1999 (449 familii; 1399 credincioşi);
                                 2003 (466 familii; 1336 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1775.
                Filială: Slobozia, cu o primă biserică ridicată în anul 1925. În anul 1963 s-a construit actuala biserică cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”.
          Biserici: Prima capelă din lemn s-a ridicat în anul 1776. În anul 1875 se va construi o biserică, reparată şi mărită ulterior, în 1965. Biserica actuală s-a construit în anul 1994, având hramul “Trupul şi Sângele Domnului”.

Huşi
     Oraş în judeţul Vaslui.
Denumiri istorice: Usc, Ussenzia, Hussio, Usci.
Prima menţiune documentară: 17 decembrie 1487.
Evoluţie demografică: 1641 (400 credincioşi);
                                 1646 (124 familii; 682 credincioşi);
                                 1762 (65 familii; 300 credincioşi);
                                 1999 (2153 familii; 6381 credincioşi);
                                 2003 (2244 familii; 6714 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohii: Huşi-Corni, cu o primă biserică menţionată în anul 1599. O nouă biserică s-a construit în anul 1805, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”.
                       Huşi, înfiinţată în anul 1986, cu biserică ridicată în anul 1938, cu hramul “Sfântul Anton de Padova”. În anul 1990 s-a construit o nouă biserică având acelaşi hram.
                Filiale: Stănileşti, fără biserică;
                          Stroeşti, fără biserică;
                          Tătăreni, fără biserică;
                          Capoteşti, fără biserică;
                          Ivăneşti, fără biserică;
                          Grumezoaia, fără biserică;
                          Vetrişoaia, fără biserică;
                          Berezeni, fără biserică;
                          Murgeni, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică a comunităţii catolice din oraşul Huşi este menţionată încă din primele rapoarte ale misionarilor catolici trimise către Congregaţia De Propaganda Fide din secolul al XVII-lea. Amplasarea actuală datează însă de la începutul secolului al XIX-lea. Prima biserică pe acest amplasament s-a ridicat din cărămidă între anii 1805-1808. Această biserică va fi reclădită şi mărită de mai multe ori în timp, în anul 1840, între anii 1898-1904, 1932, 1957, dăinuind şi astăzi. În cimitirul catolic din oraş exista o bisericuţă cu hramul “Sfânta Cruce” care a ars la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în anul 1796. Între anii 1931-1938 se va ridica biserica cu hramul “Sfântul Anton de Padova”, care, cu o serie de reparaţii a rezistat până în anul 1990 când se va construi o nouă biserică catolică în oraş, cu acelaşi hram.

Iaşi
     Municipiu, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Isski, Iessmarkt, Jasso, Iassi.
Prima menţiune documentară: 1387-1392.
Evoluţie demografică: 1646(65 familii; 300 credincioşi);
                                 1696 (116 credincioşi);
                                 1777 (170 credincioşi);
                                 1999 (3050 familii; 9287 credincioşi);
                                 2003 (3254 familii; 9413 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Actuală reşedinţă episcopală, înfiinţată în anul 1884.
                Parohii: “Adormirea Maicii Domnului”, înfiinţată în anul 1818, cu biserică construită în anul 1789;
                            “Sfântul Anton de Padova”, înfiinţată în anul 1996, cu biserică construită în anul 1991; (cu filiala Valea Lupului, fără biserică);
                            “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, înfiinţată în anul 1995, cu biserică construită în anul 1992.
          Biserici: Nu avem informaţii certe cu privire la data construirii primei biserici catolice din Iaşi. Avem doar ştiri cu privire la existenţa acesteia în intervalul cuprins între secolele XV-XVIII. Cert este că această biserică a fost de mai multe ori distrusă şi refăcută, astfel încât la începutul secolului al XVIII-lea se făceau deja demersuri privind construcţia unei noi biserici, a cărei aprobare s-a obţinut în 1746. Din păcate ea a trebuit să fie dărâmată din porunca domnului Moldovei. O nouă aprobare pentru ridicarea unei biserici catolice s-a obţinut în anul 1753, biserică ce s-a construit din lemn, fiind menţionată în 1762 ca având o frumuseţe aparte, însă va fi mistuită de flăcări într-un incendiu în 1766. În anul 1782 s-a început construcţia unei biserici de zid, lucrările încheindu-se în anul 1789. Această biserică va dăinui, cu unele reparaţii, renovări şi reamenajări până în zilele noastre, biserica continuând să poarte hramul “Adormirea Maicii Domnului”. În anul 1991 se va construi biserica având hramul “Sfântul Anton de Padova”, iar în anul 1992 va fi ridicată biserica având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”.

Iugani
     Sat în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Iuganii din deal şi Iuganii din vale.
Prima menţiune documentară: 24 aprilie 1520.
Evoluţie demografică: 1850 (385 credincioşi);
                                 1999 (572 familii; 2223 credincioşi);
                                 2003 (590 familii; 2262 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1953.
                În administraţie: Teţcani, cu o primă biserică ridicată în anul 1874. Actuala biserică a fost construită în anul 1983, având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, a fost ridicată în anul 1863. Actuala biserică a fost construită în anul 1897, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”, care cu unele renovări există şi astăzi.

Izvoarele
     Sat în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Satu Nou Sturza.
Prima menţiune documentară: 1890.
Evoluţie demografică: 1901 (23 familii; 107 credincioşi);
                                 1910 (52 familii; 222 credincioşi);
                                 1932 (146 familii; 615 credincioşi);
                                 1941 (158 familii; 749 credincioşi);
                                 1948 (174 familii; 800 credincioşi);
                                 2003 (466 familii; 1420 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1987.
          Biserici: Lucrările la construcţia bisericii cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus” au început în 1935 şi s-au finalizat în anul 1946.

Lespezi
     Sat în comuna Gârleni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Lespesile, Lespedz, Ungurenii.
Prima menţiune documentară: 1781.
Evoluţie demografică: 1850 (381 credincioşi);
                                 1999 (1203 familii; 4286 credincioşi);
                                 2003 (1229 familii; 4339 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1946.
                Filiale: Buhuşi, cu biserică construită în anul 1938, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                          Gârleni, cu biserică construită în anul 1972, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”;
                          Berdila, cu biserică construită în anul 1950, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1830. În anul 1886 s-a ridicat o altă biserică din cărămidă. Actuala biserică s-a construit în anul 1987, având hramul “Sfânta Ana”.

Lilieci
     Sat în comuna Hemeiuşi, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Liliecii de Jos.
Prima menţiune documentară: 1938.
Evoluţie demografică: 1938 (42 familii; 181 credincioşi);
                                 1999 (239 familii; 712 credincioşi);
                                 2003 (244 familii; 709 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1988.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din paiantă în anul 1947. Actuala biserică cu hramul “Sfântul Gheorghe” s-a construit în anul 1991.

Luizi-Călugăra
     Sat, comuna Luizi-Călugăra, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Călugăra, Liuzi-Călugăra.
Prima menţiune documentară: 28 ianuarie 1409.
Evoluţie demografică: 1745 (42 familii);
                                 1762 (34 familii; 204 credincioşi);
                                 1999 (1595 familii; 6085 credincioşi);
                                 2003 (1610 familii; 6094 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1741.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1741, cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”. În anul 1843 s-a ridicat biserica de lemn cu hramul “Sfântul Andrei”. În 1864 s-a construit prima biserică din piatră şi cărămidă, demolată în anul 1941 când s-a construit actuala biserică cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.

Luncaşi
     Sat în comuna Hălăuceşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Lonca, Longa, Lunga.
Prima menţiune documentară: 1776.
Evoluţie demografică: 1777 (60 credincioşi);
                                 1995 (315 familii; 1007 credincioşi);
                                 2003 (320 familii; 1054 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1989.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat la sfârşitul secolului XIX, în intervalul 1894-1900. Actuala biserică, cu hramul “Sfântul Maximilian Maria Kolbe”, s-a construit din cărămidă în anul 1938.

Mărgineni
    Sat, comuna Mărgineni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Mărgineni Unguri, Marzinen, Morgineno.
Prima menţiune documentară: 20 aprilie 1619.
Evoluţie demografică: 1777 (190 credincioşi);
                                 1850 (552 credincioşi);
                                 1999 (746 familii; 2273 credincioşi);
                                 2003 (775 familii; 2169 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1953.
          Biserici: Prima biserică a fost ridicată din paiantă în anul 1889. În intervalul 1954-1960 s-a construit actuala biserică având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Mirceşti
    Sat, comuna Mirceşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Mercest.
Prima menţiune documentară: 7 iunie 1455.
Evoluţie demografică: 1995 (295 familii; 917 credincioşi);
                                 1999 (315 familii; 994 credincioşi);
                                 2003 (293 familii; 810 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1976.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din paiantă în anul 1900, care a rezistat cu o serie de reparaţii până în anul 1980 când s-a construit din cărămidă şi beton actuala biserică cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

Mogoşeşti-Siret
    Sat, comuna Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Mogoscest.
Prima menţiune documentară: 30 septembrie 1503.
Evoluţie demografică: 1821 (14 familii);
                                 1999 (392 familii; 1103 credincioşi);
                                 2003 (365 familii; 1091 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1980.
                Filiale: Cozmeşti, cu biserică construită în anul 1936 având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”;
                          Muncelul de Sus, cu biserică construită în anul 1999, cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, era în construcţie în anul 1894. În intervalul 1919-1922 se va construi din cărămidă actuala biserică având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”.

Moineşti
    Oraş în judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Moeneşti, Moinesty, Moinescht.
Prima menţiune documentară: 28 octombrie 1439.
Evoluţie demografică: 1995 (594 familii; 1615 credincioşi);
                                 1999 (562 familii; 1642 credincioşi);
                                 2003 (560 familii; 1641 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1955.
                Filiale: Pietrosul, cu biserică construită în anul 1964, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”;
                          Modârzău, fără biserică;
                          Zemeş, fără biserică;
                          Bolătău, fără biserică.       
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1820. În 1910 s-a ridicat o altă biserică, cu hramul “Înălţarea Domnului”, folosită şi astăzi, când se află în curs de construcţie o nouă biserică.

Nicolae Bălcescu
    Sat, comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Satu Nou, Ferdinand.
Prima menţiune documentară: 1923.
Evoluţie demografică: 1923 (63 familii; 256 credincioşi);
                                 1999 (945 familii; 3988 credincioşi);
                                 2003 (896 familii; 3586 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1957.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din paiantă în anul 1924, fiind folosită până în anul 1974. Actuala biserică s-a construit în anul 1978, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”.

Nicoreşti
    Sat în comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Szitas, Necoreştii, Nikorestie.
Prima menţiune documentară: 11 martie 1581.
Evoluţie demografică: 1850 (92 credincioşi);
                                 1999 (443 familii; 1687 credincioşi);
                                 2003 (449 familii; 1512 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1999.
                Filială: Bahna, fără biserică.
          Biserici: Biserica s-a construit în anul 1910 având hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”.

Nisiporeşti
    Sat în comuna Boteşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Zăpodia, Sapodia, Zepodia.
Prima menţiune documentară: 15 decembrie 1585.
Evoluţie demografică: 1780 (18 familii; 98 credincioşi);
                                 1999 (855 familii; 2767 credincioşi);
                                 2003 (817 familii; 2648 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1957.
                Filială: Târgu Neamţ, cu o capelă având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.
                În administraţie: Tupilaţi, cu biserică construită în anul 1930, având hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1846. Actuala biserică s-a construit în anul 1910, având hramul “Adormirea Maicii Domnului.

Oituz
    Sat, comuna Oituz, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Grozeşti, Grosest, Gorzofalva, Grozăşti.
Prima menţiune documentară: 15 martie 1410.
Evoluţie demografică: 1643 (3 familii; 13 credincioşi);
                                 1646 (14 familii; 69 credincioşi);
                                 1762 (70 familii; 359 credincioşi);
                                 1999 (1611 familii; 4733 credincioşi);
                                 2003 (1635 familii; 4700 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1854.
                Filială: Ferăstrău, cu biserică construită în anul 1951, având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1734, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. În anul 1806 s-a ridicat bisericuţa care se află astăzi în grădina vechii case parohiale. În anul 1854 s-a ridicat o altă biserică, din piatră, care a durat până la primul război mondial când a fost distrusă în timpul luptelor care s-au dus în zonă. După război, s-a construit din piatră, în anul 1924, actuala biserică, având hramul “Preasfânta Treime”.

Oneşti
    Municipiu în judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Onesty, Oneschti, Onesztie.
Prima menţiune documentară: 14 decembrie 1458.
Evoluţie demografică: 1850 (320 credincioşi);
                                 1999 (2140 familii; 6340 credincioşi);
                                 2003 (2326 familii; 6350 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1956.
                Filiale: Borzeşti, cu biserică construită în anul 1943, având hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”;
                          Satele din jurul Oneştiului, fără biserică.
                În administraţie: Oneşti-Sud, cu biserică în construcţie, având hramul “Fericitul Ieremia Valahul”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din lemn în anul 1850. Actuala biserică, din piatră s-a construit în anul 1920, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Oţeleni
    Sat, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Ozzelen, Oţăleni.
Prima menţiune documentară: 1446.
Evoluţie demografică: 1801 (7 familii; 37 credincioşi);
                                 1999 (682 familii; 2250 credincioşi);
                                 2003 (714 familii; 2234 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1852.
          Biserici: Prima biserică, din lemn s-a ridicat în anul 1838. În anul 1871 s-a ridicat o altă biserică, pentru ca în 1954 să se construiască actuala biserică având hramul “Sfinţii Ioachim şi Ana”.

Paşcani
    Oraş în judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Pascan.
Prima menţiune documentară: 1664.
Evoluţie demografică: 1874 (1500 credincioşi);
                                 1999 (449 familii; 1550 credincioşi);
                                 2003 (401 familii; 1329 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1990.
                Filiale: Ruginoasa, fără biserică;
                          Vânători-Gura Bădiliţei, fără biserică;
                          Sodomeni, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1879. Actuala biserică s-a construit în anul 1996, având hramul “Sfântul Anton de Padova”.

Pârgăreşti
    Sat, comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Părgăreşti, Tiseşti, Szollogyi.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1850 (226 credincioşi);
                                 1999 (387 familii; 1141 credincioşi);
                                 2003 (361 familii; 1107 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1987.
          Biserici: Prima biserică, din lemn, s-a ridicat în anul 1790. Actuala biserică s-a construit în anul 1988, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Piatra Neamţ
    Municipiu, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Piatra lui Crăciun, Piatra.
Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea.
Evoluţie demografică: 1643 (3 familii; 10 credincioşi);
                                 1850 (185 credincioşi);
                                 1999 (1286 familii; 3771 credincioşi);
                                 2003 (1432 familii; 4026 credincioşi).
Organizare eclesiastică. Parohii:
         Parohia: “Sfântul Iosif Muncitorul”, înfiinţată în anul 1950;
                          Filiale: Bicaz, fără biserică, cu o capelă amenajată la începutul secolul XX;
                                    Săvineşti, fără biserică;
                                    Vaduri; fără biserică.
                Parohia: “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, înfiinţată în anul 1996, cu biserică în construcţie.
                                  Filială: Dochia, cu biserică construită în anul 1930, având hramul “Preasfânta Treime”.
          Biserici: Primă biserică este menţionată la începutul secolului al XVII-lea, biserică ce apare ca distrusă într-o relatare din anul 1643. În anul 1856 se va ridica o capelă închinată “Sfântului Ferdinand de Castilia”. Între anii 1893-1895 se va construi biserica catolică, cu hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”, amplificată şi renovată între 1936-1939, dăinuind cu o serie de reparaţii până astăzi. În prezent se mai construieşte o biserică catolică cu hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”.

Pildeşti
    Sat în comuna Cordun, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Childeşti, Pildesty, Kildesti.
Prima menţiune documentară: 24 august 1585.
Evoluţie demografică: 1777 (30 credincioşi);
                                 1835 (96 familii);
                                 1866 (129 familii; 659 credincioşi);
                                 1886 (188 familii; 816 credincioşi);
                                 1896 (211 familii; 935 credincioşi);
                                 1926 (393 familii; 1413 credincioşi);
                                 1946 (455 familii; 1995 credincioşi);
                                 1999 (1205 familii; 4137 credincioşi);
                                 2003 (1233 familii; 4114 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1957.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1830, însă nu a dăinuit prea mult timp întrucât în anul 1843 „a fost distrusă şi refăcută din piatră” (Archivio storico della Sacra Congregatione per l'Evangelizzazione dei Popoli o „de Propaganda Fide”, Roma, Scriturae riferite nei Congressi Moldavia. vol. 11, fol. 122), fiind sfinţită, la 15 octombrie 1850, de către episcopul Antonio de Stefano. În condiţiile în care această biserică va deveni neîncăpătoare, în anul 1893 se va construi o nouă biserică, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, care, cu o serie de modificări şi reparaţii continuă şi astăzi să fie folosită.

Ploscuţeni
    Sat în comuna Homocea, judeţul Vrancea.
Denumiri istorice: Ploskuzeni, Ploscuţănii.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1850 (321 credincioşi);
                                 1999 (690 familii; 2260 credincioşi);
                                 2003 (700 familii; 2000 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1953.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, a fost ridicată în anul 1828. Actuala biserică s-a construit în anul 1927, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.

Poiana Micului
    Sat în comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava.
Denumiri istorice: Buchenhain.
Prima menţiune documentară: 1838.
Evoluţie demografică: 1838 (48 familii);
                                 1999 (120 familii; 600 credincioşi);
                                 2003 (140 familii; 620 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1880.
Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1850. Actuala biserică, de zid, s-a construit în anul 1896, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”.

Poiana Negri
    Sat în comuna Negri, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Poiana lui Cautiş, Poiana lui Iuraşcu.
Prima menţiune documentară: 10 mai 1436.
Evoluţie demografică: 1995 (396 familii; 1389 credincioşi);
                                 1999 (428 familii; 1382 credincioşi);
                                 2003 (410 familii; 1363 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                Filiale: Mâgla, cu biserică construită în anul 1942, având hramul “Sfântul Gheorghe”;
                           Negri, fără biserică;
                           Călineşti, fără biserică;
                           Ursoaia, fără biserică;
                           Burchi, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, cu hramul “Sfântul Martin” s-a ridicat în anul 1843. Actuala biserică s-a construit în anul 1942, având hramul “Sfântul Anton de Padova”.

Pralea
    Sat în comuna Căiuţi, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Praho, Prilea, Bralea.
Prima menţiune documentară: 6 decembrie 1755.
Evoluţie demografică: 1850 (135 credincioşi);
                                 1999 (207 familii; 649 credincioşi);
                                 2003 (207 familii; 697 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1984.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1828. Actuala biserică s-a construit în anul 1978, având hramul “Numele Sfintei Fecioare”.

Prăjeşti
    Sat în comuna Traian, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Preschesty, Prăjăşti.
Prima menţiune documentară: 6 noiembrie 1491.
Evoluţie demografică: 1791 (21 familii);
                                 1803 (70 credincioşi);
                                 1999 (861 familii; 2707 credincioşi);
                                 2003 (974 familii; 2726 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1820.
                Filială: Bogdăneşti, cu biserică construită în anul 1957, având hramul “Sfântul Mihail”.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1830. În anul 1871 s-a construit biserică din cărămidă, renovată şi mărită câţiva ani mai târziu, în 1880. Această din urmă biserică, având hramul “Preasfânta Treime”, continuă să fie folosită şi astăzi, suferind evident în timp de o serie de reparaţii şi modificări.

Pustiana
      Sat, comuna Pârjol, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Pustana, Kompen, Pustiena, Pustiian.
Prima menţiune documentară: 11 ianuarie 1781.
Evoluţie demografică: 1995 (739 familii; 2105 credincioşi);
                                 1999 (730 familii; 2083 credincioşi);
                                 2003 (756 familii; 2113 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1880.
                Filială: Pârjol, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1780. Ulterior s-a construit o altă biserică, în anul 1830, care va fi refăcută din lemn în anul 1849 în urma distrugerii ei în incendiul din 1848. Această biserică a rezistat în timp până în anul 1957, când s-a dat în folosinţă actuala biserică  cu hramul “Sfântul Ştefan”, a cărei construcţie începuse încă în anul 1937, lucrările stagnând din cauza războiului.

Răchiteni
    Sat în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Rochiseni, Rechetino.
Prima menţiune documentară: 24 aprilie 1520.
Evoluţie demografică: 1641 (150 credincioşi);
                                 1762 (50 familii; 238 credincioşi);
                                 1999 (563 familii; 1804 credincioşi);
                                 2003 (571 familii; 1627 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1934.
          Biserici: Datorită deselor inundaţii ale Siretului care le ameninţau amplasamentul, au fost ridicate în timp câteva biserici de lemn menţionate în 1765, 1782, 1813. Actuala biserică s-a construit în anul 1935, având hramul “Sfântul Anton de Padova”.

Rădăuţi
    Oraş în judeţul Suceava.
Prima menţiune documentară: 1415.
Evoluţie demografică: 1995 (485 familii; 1057 credincioşi);
                                 1999 (561 familii; 1201 credincioşi);
                                 2003 (500 familii; 1126 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1792.
                Filiale: Voievodeasa, cu o primă biserică ridicată în anul 1822. Actuala biserică s-a construit în anul 1850, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”;
                           Putna, cu biserică construită în anul 1930, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”;
                           Falcău, cu biserică construită în anul 1915, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”;
                           Ţibeni, cu biserică construită în anul 1893;
                           Clit, cu biserică construită în anul 1928, cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                           Gura Putnei, cu o primă biserică ridicată în anul 1825. Actuala biserică s-a construit în anul 1900, având hramul “Vizita Sfintei Fecioare Maria”;
                           Gălăneşti, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1816. În intervalul 1823-1835 s-a construit actuala biserică, care, cu o serie de reparaţii şi renovări, în 1889, 1923, 1960, este în funcţiune şi astăzi.

Răducăneni
    Sat, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi.
Prima menţiune documentară: 1816.
Evoluţie demografică: 1995 (771 familii; 2527 credincioşi);
                                 1999 (845 familii; 2470 credincioşi);
                                 2003 (863 familii; 2447 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1907.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, a fost ridicată în anul 1829. Actuala biserică s-a construit în anul 1925, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Roman
    Municipiu în judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Reinsmarkt, Romsmarkt.
Prima menţiune documentară: 1392.
Evoluţie demografică: 1846 (80 familii);
                                 1849 (150 familii);
                                 1995 (3180 familii; 11300 credincioşi);
                                 1999 (3524 familii; 12402 credincioşi);
                                 2003 (3381 familii; 10612 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohii:
                Parohia “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, înfiinţată în anul 1952, cu biserică construită în anul 1942.
                Parohia “Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare”, înfiinţată în anul 1996, cu biserică construită în anul 1995.
                Parohia “Fericitul Ieremia Valahul”, înfiinţată în anul 1999, cu biserică construită în anul 1998.
          Biserici: Nu cunoaştem data exactă a construirii primei biserici catolice în oraşul Roman. Oricum biserică de rit catolic este menţionată aici în secolul al XVI-lea. La mijlocul secolului al XIX-lea s-a ridicat o capelă catolică, pentru ca începând din anul 1905 să înceapă construirea bisericii catolice cu hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, lucrările fiind finalizate abia în anul 1942. Ulterior, în anul 1995 se va construi biserica catolică cu hramul “Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare”, iar în anul 1998 se va ridica biserica având hramul “Fericitul Ieremia Valahul”.

Rotunda
    Sat în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Rotonda.
Prima menţiune documentară: 1792.
Evoluţie demografică: 1792 (12 familii; 58 credincioşi);
                                 1850 (296 credincioşi);
                                 1999 (511 familii; 2692 credincioşi);
                                 2003 (525 familii; 1684 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1957.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1852. În intervalul 1890-1893 s-a construit biserica de cărămidă, rezidită şi mărită între anii 1971-1973, având hramul “Sfântul Francisc de Assisi”.

Sagna
    Sat, comuna Sagna, judeţul Neamţ.
Prima menţiune documentară: 3 septembrie 1428.
Evoluţie demografică: 1777 (90 credincioşi);
                                 1999 (794 familii; 2881 credincioşi);
                                 2003 (837 familii; 2969 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1958.
                Filială: Piscu Rusului, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, din lemn, cu hramul “Sfântul Ioan Botezătorul”, a fost ridicată în anul 1830. Actuala biserică, cu hramul “Înălţarea Domnului”, s-a construit în anul 1904, fiind mărită şi reamenajată în anii 1968 şi 1980.

Sascut Sat
    Sat, comuna Sascut, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Fântânele.
Prima menţiune documentară: început de secol XIX.
Evoluţie demografică: 1995 (290 familii; 811 credincioşi);
                                 1999 (301 familii; 831 credincioşi);
                                 2003 (305 familii; 917 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1978.
                Filială: Sascut-Târg, cu biserică construită în anul 2002, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1804. O a doua biserică s-a ridicat în anul 1871 din bârne. Actuala biserică din cărămidă, cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, s-a construit în anul 1900.

Satu Nou
    Sat în comuna Bâra, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Novus pagus, Rediu, Balomireşti, Carol al II-lea.
Prima menţiune documentară: 1893.
Evoluţie demografică: 1995 (208 familii; 750 credincioşi);
                                 1999 (215 familii; 790 credincioşi);
                                 2003 (225 familii; 817 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1992.
          Biserici: Prima biserică, din paiantă, s-a ridicat în anul 1900. Actuala biserică din cărămidă, cu hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”, s-a construit în anul 1957.

Satu Nou
    Sat în comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Satulnov.
Prima menţiune documentară: secolul al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1850 (151 credincioşi);
                                 1999 (524 familii; 2891 credincioşi);
                                 2003 (513 familii; 1725 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1890. Actuala biserică de zid, cu hramul “Sfântul Mihail”, s-a construit în anul 1925.

Săbăoani
    Sat, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Săboani, Szabofalva.
Prima menţiune documentară: 1599.
Evoluţie demografică: 1646 (44 familii);
                                 1762 (75 familii; 335 credincioşi);
                                 1807 (680 familii; 3448 credincioşi);
                                 1866 (579 familii; 2383 credincioşi);
                                 1900 (848 familii; 3414 credincioşi);
                                 1946 (1340 familii; 5371 credincioşi);
                                 2003 (3100 familii; 13800 credincioşi).
  Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1862.
                În administraţie: Săbăoani II, înfiinţată în anul 1995, cu biserică construită în anul 2001, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, este pomenită în anul 1599 în vatra veche a aşezării. În anul 1741 este menţionată prima biserică de lemn pe vatra nouă a satului. În secolul al XIX-lea se va ridica o nouă biserică, sfinţită în anul 1843. Între anii 1894-1902 se va construi actuala biserică, având hramul “Sfântul Mihail”, biserică ce dăinuie şi astăzi, cu unele reparaţii şi renovări. În anul 2001, s-a construit încă o biserică având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.

Sărata
    Sat în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Sarata, Talpa.
Prima menţiune documentară: 1777.
Evoluţie demografică: 1777 (30 credincioşi);
                                 1999 (280 familii; 725 credincioşi);
                                 2003 (267 familii; 650 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1997.
                Filiale: Sărata Băi, fără biserică;
                          Dealul Nou, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1871. În anul 1908 se va construi biserică din cărămidă. Actuala biserică, cu hramul “Sfântul Mihail”, s-a construit în anul 1974.

Săveni
    Sat în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Adămeşti, Adămeşti-Săveni, Singerii.
Prima menţiune documentară: 1921.
Evoluţie demografică: 1995 (206 familii; 908 credincioşi);
                                 1999 (237 familii; 915 credincioşi);
                                 2003 (246 familii; 910 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1951.
                Filială: Iazu Vechi, cu biserică construită în anul 1942, având hramul “Sfântul Anton de Padova”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat din paiantă în anul 1924. În anul 1953 se va ridica o altă biserică din chirpici, care va fi reconstruită la rândul ei din cărămidă în anul 1973, având hramul “Sfântul Mihail”.

Schineni
    Sat în comuna Săuceşti, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Spineni, Pineno.
Prima menţiune documentară: 1777.
Evoluţie demografică: 1777 (60 credincioşi);
                                 1999 (295 familii; 953 credincioşi);
                                 2003 (269 familii; 756 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                Filiale: Bogdan Vodă, cu biserică construită în anul 1958, având hramul “Sfântul Mihail”;
                          Siretu, cu biserică construită în anul 1959, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”;
                          Săuceşti, fără biserică;
                          Dumbrava, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1848. Actuala biserică, cu hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, s-a construit în anul 1927.

Siret
    Oraş în judeţul Suceava.
Denumiri istorice: Sereth.
Prima menţiune documentară: 1334.
Evoluţie demografică: 1995 (259 familii; 741 credincioşi);
                                 1999 (298 familii; 863 credincioşi);
                                 2003 (281 familii; 807 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Fostă Episcopie înfiinţată în anul 1371.
                Parohie înfiinţată în anul 1777.
                Filiale: Vicşani, cu biserică construită în anul 1910, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regina Poloniei”;
                           Dorneşti, cu biserică construită în anul 1796, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”;
                           Văscăuţi, fără biserică;
                           Mihăileni, cu biserică construită în anul 1901, având hramul “Trupul Domnului”;
                           Baineţ, cu biserică construită în anul 1890, având hramul “Cristos, Regele Universului”;
                           Mănăstioara, cu o capelă în cimitir, construită în anul 1920, având hramul “Sfântul Onofrei”.
           Biserici: În anul 1340 avem informaţii privind existenţa unei biserici aparţinând mănăstirii franciscane din oraş. După 1371 se va construi o mănăstire dominicană şi o biserică aferentă acesteia, cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Actuala biserică s-a construit în anul 1800, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”. În interiorul cimitirului acestei biserici se mai află şi o capelă construită din cărămidă în anul 1878.

Slănic Moldova
    Oraş în judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Slănic-Sfânta Ana, Slănic-Băi, Satu Nou-Băi.
Prima menţiune documentară: 26 iunie 1824.
Evoluţie demografică: 1995 (302 familii; 875 credincioşi);
                                 1999 (307 familii; 1073 credincioşi);
                                 2003 (296 familii; 1041 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1990.
          Biserici: Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” s-a construit în anul 1943.

Slobozia
    Sat în comuna Bâra, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Petreşti, Petrestum.
Prima menţiune documentară: 1813.
Evoluţie demografică: 1850 (108 credincioşi);
                                 1874 (220 credincioşi);
                                 1999 (312 familii; 974 credincioşi);
                                 2003 (339 familii; 683 credincioşi).
 Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
                Filială: Boghicea, cu o primă biserică ridicată în anul 1924. Actuala biserică s-a construit în anul 1975, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”.
          Biserici: Prima biserică, din paiantă s-a ridicat în anul 1871. În anul 1897 se va ridica o altă biserică, de zid, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”, biserică renovată şi mărită în anul 1973, căpătând forma actuală.

Soloneţu Nou
    Sat în comuna Cacica, judeţul Suceava.
Prima menţiune documentară: 1783.
Evoluţie demografică: 1783 (30 familii);
                                 1999 (326 familii; 1043 credincioşi);
                                 2003 (370 familii; 1040 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1924.
                 Filiale: Pleşa, cu biserică construită în anul 1904, având hramul “Sfânta Ana”;
                            Racova, fără biserică;
                            Solca, fără biserică;
                            Arbore, fără biserică;
                            Poieni Solca, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1849. Actuala biserică, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”, s-a construit în anul 1935.

Somuşca
    Sat în comuna Cleja, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Somoska, Somoşca.
Prima menţiune documentară: 1781.
Evoluţie demografică: 1781 (15 familii; 83 credincioşi);
                                 1800-1801 (14 familii; 81 credincioşi);
                                 1850 (526 credincioşi);
                                 1999 (428 familii; 1866 credincioşi);
                                 2003 (430 familii; 1654 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968.
          Biserici: Prima biserică, de zid, s-a construit în anul 1901, suferind ulterior de pe urma cutremurelor din 1940 şi 1977. Pe locul ei se va construi începând din anul 1990 actuala biserică cu hramul “Sfântul Luca”.

Stufu
    Sat în comuna Sănduleni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Stuhul, Orosz-Patak, Orăşa.
Prima menţiune documentară: 1861.
Evoluţie demografică: 1995 (250 familii; 813 credincioşi);
                                 1999 (297 familii; 918 credincioşi);
                                 2003 (297 familii; 918 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1987.
                Filiale: Livezi(Valea Rea), cu biserică construită în anul 1925, având hramul “Sfânta Elisabeta”;
                          Verşeşti, cu o primă biserică ridicată în anul 1850, cu hramul “Numele Preasfintei Fecioare Maria”. În anul 1891 începe construcţia unei noi biserici, care va dăinui până în anul 1995 când se va construi actuala biserică cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”;
                          Sănduleni, fără biserică;
                          Valea Turluiului, fără biserică;
                          Orăşa, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, a fost ridicată în anul 1861. Actuala biserică, din paiantă, cu hramul “Sfântul Mihail”, s-a construit în anul 1940.

Suceava
    Municipiu, judeţul Suceava.
Denumiri istorice: Szucsava, Sociava.
Prima menţiune documentară: 1387-1392.
Evoluţie demografică: 1599 (30 familii; 153 credincioşi);
                                 1641 (40 familii);
                                 1940 (6000 credincioşi);
                                 1995 (1081 familii; 2412 credincioşi);
                                 1999 (1091 familii; 2670 credincioşi);
                                 2003 (1071 familii; 2603 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1786.
                Filiale: Iţcani, cu biserică construită în anul 1902, având hramul “Sfânta Elisabeta”;
                          Mihoveni, fără biserică;
                          Ipoteşti, fără biserică;
                          Lizaura, fără biserică.
                În administraţie: Moara, înfiinţată în anul 1995, cu biserică construită în anul 1983, având hramul “Sfântul Maximilian Maria Kolbe”.
                      Filiale: Sfântul Ilie Sat, fără biserică;
                                Frumoasa, fără biserică.
          Biserici: Primele biserici catolice sunt menţionate în anul 1599, una dintre ele având hramul “Sfânta Treime”. În anul 1820 s-a construit o nouă biserică, cu hramul “Sfântul Ioan Nepomuk”, biserică ce dăinuie şi astăzi cu unele renovări.

Şcheia
    Sat în comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Skea, Şchee.
Prima menţiune documentară: 6 martie 1426.
Evoluţie demografică: 1777 (70 credincioşi);
                                 1999 (344 familii; 1255 credincioşi);
                                 2003 (378 familii; 1376 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969.
                Filială: Alexandru Ioan Cuza, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1820. În anul 1902 s-a construit o nouă biserică, de zid. Actuala biserică, cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”, s-a construit în anul 1974.

Ştefan cel Mare
    Sat, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Valea Seacă, Vale Saka, Vallesaca.
Prima menţiune documentară: 22 iunie 1566.
Evoluţie demografică: 1850 (153 credincioşi);
                                 1999 (228 familii; 759 credincioşi);
                                 2003 (225 familii; 594 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1994.
                Filiale: Gutinaş, cu biserică construită în anul 1970, având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”;
                           Capăta, cu o capelă menţionată în anul 1874. Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1884. Actuala biserică, din paiantă, s-a construit în anul 1938, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                           Rădiana, fără biserică;
                           Negoeşti, fără biserică;
                          Gârbovana, fără biserică;
                          Bogdana, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1830. În anul 1943 s-a ridicat o nouă biserică, din bârne. Actuala biserică, de zid, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”, s-a construit în anul 1992.

Talpa
    Sat în comuna Bârgăoani, judeţul Neamţ.
Prima menţiune documentară: 9 aprilie 1762.
Evoluţie demografică: 1762 (26 familii; 111 credincioşi);
                                 1999 (243 familii; 641 credincioşi);
                                 2003 (243 familii; 641 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991.
                Filiale: Breaza, cu biserică construită în anul 1995, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”;
                           David, cu biserică construită în anul 1971, având hramul “Coborârea Duhului Sfânt”;
                           Văleni, cu biserică construită în anul 1960, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat între 1761-1763, din lemn, renovată ulterior, în anul 1813. În anul 1828 se va ridica o nouă biserică, care va dăinui până în 1980, anul construcţiei bisericii actuale, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Tămăşeni
    Sat, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ.
Denumiri istorice: Damasceno.
Prima menţiune documentară: 12 octombrie 1449.
Evoluţie demografică: 1777 (200 credincioşi);
                                 1999 (1159 familii; 4150 credincioşi);
                                 2003 (1210 familii; 4370 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1850.
          Biserici: Prima biserică este menţionată în anul 1646, având hramul “Sfântul Ioan Botezătorul”, biserică aflată în ruină în 1762.  În pragul anului 1800 s-a ridicat o altă biserică, părăsită la rândul ei în 1862, anul construcţiei unei noi biserici care va dăinui până în 1956 când se va construi actuala biserică având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Tărâţa
    Sat în comuna Pârjol, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Gura Solonti alias Taritza, Gura Solonţului.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1840 (25 familii; 119 credincioşi);
                                 1999 (181 familii; 583 credincioşi);
                                 2003 (186 familii; 564 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 2000.
                Filiale: Cucuieţi, cu biserică construită în anul 1920, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”;
                           Bogdăneşti (Râpa Epii), cu biserică construită în anul 1935, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”;
          Biserici: Prima biserică, din paiantă, s-a ridicat în anul 1846. Actuala biserică, tot din paiantă, cu hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, s-a construit în anul 1948.

Târgu Frumos
    Oraş în judeţul Iaşi.
Denumiri istorice: Târgul Vechi, Târgul Nou.
Prima menţiune documentară: 1763.
Evoluţie demografică: 1995 (123 familii; 470 credincioşi);
                                 1999 (162 familii; 538 credincioşi);
                                 2003 (162 familii; 538 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991.
                Filială: Podu Iloaiei, cu biserică construită în anul 1997, având hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.
          Biserici: Biserica romano-catolică cu hramul “Sfântul Anton de Padova” este în construcţie.

Târgu Ocna
    Oraş în judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Okna, Oraşul Ocnii, Stoieneşti.
Prima menţiune documentară: 15 martie 1410.
Evoluţie demografică: 1850 (102 credincioşi);
                                 1999 (364 familii; 1271 credincioşi);
                                 2003 (384 familii; 1312 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1986.
                Filială: Gura Slănic, cu biserică construită în anul 1936, având hramul “Sfântul Gheorghe”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1941, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”. În anul 1992 s-a construit o nouă biserică cu hramul “Schimbarea la Faţă”.

Târgu Trotuş
    Sat, comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Tataross, Tathros, Tatros.
Prima menţiune documentară: 6 octombrie 1408.
Evoluţie demografică: 1599 (394 familii);
                                 1646 (30 familii;125 credincioşi);
                                 1696 (38 familii);
                                 1995 (445 familii; 1363 credincioşi);
                                 1999 (460 familii; 1349 credincioşi);
                                 2003 (462 familii; 1342 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1600.
                Filiale: Caraclău, cu biserică construită în anul 1994, având hramul “Preasfânta Treime”;
                           Glogosu, fără biserică;
                           Viişoara, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică este pomenită în anul 1599, ca dealtfel şi în celelalte rapoarte ale misionarilor catolici către Congregaţia De Propaganda Fide în cursul secolelor XVII-XVIII. La începutul secolului al XIX-lea se va ridica o altă biserică de lemn, refăcută din cărămidă în anul 1844. În anul 1850 s-a construit actuala biserică, cu hramul “Trupul şi Sângele Domnului”, care dăinuie şi astăzi cu unele renovări şi reamenajări.

Tecuci
    Municipiu în judeţul Galaţi.
Denumiri istorice: Takucs.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1999 (113 familii; 288 credincioşi);
                                 2003 (101 familii; 303 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1996.
                Filiale: Mărăşeşti, cu o capelă construită în anul 1996, având hramul “Sfântul Anton de Padova”;
                          Doaga, fără biserică.
                În administraţie: Panciu, fără biserică.
          Biserici: Prima capelă s-a amenajat într-un imobil în anul 1940. Actuala biserică, cu hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, este în curs de construcţie din anul 1991.

Tomeşti
    Sat, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi.
Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea.
Evoluţie demografică: 1999 (85 familii; 280 credincioşi);
                                  2003 (157 familii; 636 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1997.
                Filială: Dancu, fără biserică.
          Biserici: Biserica romano-catolică cu hramul “Fericitul Ieremia Valahul” este în construcţie.

Traian
    Sat în comuna Săbăoani, judeţul Neamţ.
Prima menţiune documentară: 1901.
Evoluţie demografică: 1902 (42 familii; 170 credincioşi);
                                 1912 (65 familii; 261 credincioşi);
                                 1932 (86 familii; 356 credincioşi);
                                 1942 (102 familii; 446 credincioşi);
                                 1995 (290 familii; 946 credincioşi);
                                 1999 (336 familii; 1248 credincioşi);
                                 2003 (342 familii; 1268 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1920. În anul 1991 s-a construit o nouă biserică având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Traian
    Sat, comuna Traian, judeţul Bacău.
Prima menţiune documentară: 1879.
Evoluţie demografică: 1995 (431 familii; 1158 credincioşi);
                                 1999 (380 familii; 1177 credincioşi);
                                 2003 (360 familii; 1305 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969.
                Filială: Zăpodia, cu biserică construită în anul 1977, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat între anii 1911-1913, fiind renovată în anul 1977, având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”.

Trebeş
    Sat în comuna Mărgineni, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Sacca, Terebes.
Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea.
Evoluţie demografică: 1745 (30 familii);
                                 1850 (85 credincioşi);
                                 1995 (345 familii; 1145 credincioşi);
                                 1999 (349 familii; 1171 credincioşi);
                                 2003 (347 familii; 1168 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991.
                Filiale: Pădureni, cu o primă biserică, de lemn, ridicată în anul 1841. În anul 1957 s-a construit actuala biserică având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”;
                           Fântânele, fără biserică;
                           Luncani, fără biserică;
                           Valea Budului, fără biserică;
                           Podiş, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, din lemn, s-a construit în anul 1745. În anul 1923 s-a construit biserica din paiantă, care va fi înlocuită în anul 1972 cu biserica actuală având hramul “Sfântul Isidor Plugarul”.

Tuta
    Sat în comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Tutova, Diosegh.
Prima menţiune documentară: 8 octombrie 1823.
Evoluţie demografică: 1850 (246 credincioşi);
                                 1999 (600 familii; 2300 credincioşi);
                                 2003 (644 familii; 2407 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1987.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1866. Actuala biserică, din cărămidă, cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”, s-a construit în anul 1926.

Valea Mare
    Sat în comuna Faraoani, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Valle Mare, Lunga, Nagy Patak.
Prima menţiune documentară: 9 aprilie 1762.
Evoluţie demografică: 1762 (18 familii; 87 credincioşi);
                                 1777(250 credincioşi);
                                 1850 (1497 credincioşi);
                                 1900 (451 familii; 1575 credincioşi);
                                 1947 (568 familii; 2080 credincioşi);
                                 2003 (778 familii; 2146 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1953.
          Biserici: La sfârşitul secolului al XVII-lea locuitorii catolici din Faraoani părăsesc vatra veche a aşezării (datorită vitregiilor acelor vremuri) şi se stabilesc pe teritoriul actual, pe vatra actuală a satelor Faraoani şi Valea Mare.
    În aceste condiţii, biserica de lemn, din cimitir, închinată Sfântului Martin, va rămâne în afara aşezării, cimitirul continuând a fi folosit deopotrivă de locuitorii catolici din Faraoani şi Valea Mare.    Între timp au loc demersuri vizând construirea unei alte biserici.    Această biserică va fi construită pe colina despărţitoare dintre Faraoani şi Valea Mare, numită “Costiţa”, urmărindu-se folosirea acesteia deopotrivă de locuitorii din cele două aşezări. Construcţia bisericii a început, conform cărţilor de administraţie ale parohiei, la 18 octombrie 1820. Biserica a fost făcută din bârne pe temelie de piatră.
    Eforturile privind ridicarea acestui edificiu de cult s-au întins pe mai mulţi ani. Biserica clădită în 1820 a suferit în timp o serie de reparaţii până prin 1858-1860, când a fost dărâmată şi împărţită între locuitorii din Faraoani şi Valea Mare.
Dintr-o relatare din 8 martie 1833 a vizitatorului apostolic din Moldova, pr. Petru Rafael Arduini, aflăm că “pr. Zamoyski stătea […] un an la Valea Mare, unde a construit  o nouă biserică”. Putem considera această ştire ca fiind prima atestare a unei biserici în Valea Mare. Ţinând seama de faptul că în aceeaşi perioadă exista încă biserica comună de pe Costiţa, credem că aceste biserici au fost folosite deopotrivă. În sprijinul existenţei în 1832 a unei biserici în Valea Mare aducem şi descrierea vizitatorului apostolic, pr. Giuseppe Tomassi, din anul 1858 care, printre altele spunea: „ ... Valle Mare. Sat. Biserica parohială închinată Duhului Sfânt, construită din lemn în anul 1832... nu are nici o filială, numai o capelă /Cappellina / închinată Sfântului episcop Martin, înălţată în cimitir, care biserică este comună şi satului vecin Faraoani...”.
    În ceea ce priveşte biserica din Valea Mare, din 1832, construită din bârne pe o temelie de piatră aceasta va fi dărâmată în vara anului 1920, iar la 15 septembrie 1922, monseniorul Cisar, episcop romano-catolic de Iaşi, pune piatra de temelie pentru noua biserică ce urma să se zidească din piatră şi cărămidă.
    Lucrările vor fi finalizate în anul 1926, această biserică ce există şi astăzi, fiind construită în stil toscan, cu turnul – clopotniţă separat de biserică. În timp a suferit de pe urma cutremurelor de pământ, mai ales a celor din 10 noiembrie 1940 şi din 4 martie 1977, întotdeauna însă fiind refăcută prin grija şi cu contribuţia credincioşilor şi a preoţilor, biserica purtând hramul Sfântului Mihail.

Valea Seacă
    Sat în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Bogdanfalva, Valyesak.
Prima menţiune documentară: 1420.
Evoluţie demografică: 1646 (23 familii);
                                 1777 (300 credincioşi);
                                 1999 (966 familii; 3191 credincioşi);
                                 2003 (980 familii; 3236 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1778.
                Filială: Lărguţa, cu o primă biserică ridicată în anul 1889. În anul 1902 s-a ridicat o nouă biserică, din paiantă, refăcută integral din cărămidă în anul 1956, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu”.
          Biserici: Nu cunoaştem data exactă a construirii primei biserici. Ştim însă că în anul 1844 s-a construit o biserică de lemn şi cărămidă pe locul unei biserici anterioare. Această biserică, cu hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, se va reconstrui din piatră şi cărămidă în anul 1889, continuând şi astăzi să fie folosită, evident cu o serie de reparaţii şi reamenajări determinate mai ales de cutremurele din 1940 şi 1977. În cimitirul satului există o altă bisericuţă, construită din bârne de stejar în anul 1839. De asemenea, se mai află şi o capelă închinată “Sfintei Cruci”, construită în anul 1888, refăcută ulterior din cărămidă în anul 1937.

Vatra Dornei
    Oraş în judeţul Suceava.
Denumiri istorice: Vatra.
Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (291 familii; 634 credincioşi);
                                 1999 (230 familii; 498 credincioşi);
                                 2003 (205 familii; 438 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1911.
                      Filiale: Iacobeni, cu biserică construită în anul 1828, având hramul “Sfântul Ioan Nepomuk”;
                                 Broşteni, fără biserică;
                                 Dorna Cândreni, fără biserică;
                                 Drăgoiasa, fără biserică.
                 În administraţie: Cârlibaba, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1850. Această biserică va fi demontată în anul 1895 şi reaşezată în cimitirul catolic. Pe locul ei vor începe lucrările de construcţie ale bisericii actuale, din cărămidă, având hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, demersuri încheiate în anul 1905. Cu unele reparaţii această biserică este folosită şi astăzi.

Vaslui
    Municipiu, judeţul Vaslui.
Denumiri istorice: Vaslo.
Prima menţiune documentară: secolul al XVI-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (243 familii; 715 credincioşi);
                                 1999 (210 familii; 612 credincioşi);
                                 2003 (217 familii; 559 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1986.
                Filială: Bârlad, cu o primă biserică de lemn menţionată în anul 1630, care este amintită până în anul 1762 când aflăm că ar fi fost arsă în anul 1759 de către tătari. Între 1902-1904 se va ridica o altă biserică avariată de cutremurele din 1940, 1977 şi 1986. În anul 1990 s-a construit o nouă biserică, cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”.
          Biserici: Prima biserică catolică este menţionată în anul 1646. Între anii 1942-1943 se va ridica o altă biserică, pentru ca în anul 1990 să se construiască noua biserică cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.

Văleni
Sat în comuna Parincea, judeţul Bacău.
Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1850 (245 credincioşi);
                                 1894 (73 familii);
                                 1924 (103 familii; 509 credincioşi);
                                 1937 (142 familii; 611 credincioşi);
                                 1948 (147 familii; 651 credincioşi);
                                 2003 (630 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1840.
          Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a construit în anul 1844, fiind închinată “Sfântului Ioan Nepomuk”. Din relatarea din 10 decembrie 1858 despre vizitarea Misiunii Apostolice a Moldovei făcută de Vizitatorul General Apostolic Giuseppe Tomassi şi trimisă Cardinalului A. Barnabo, Prefectul Sfintei Congregaţii De Propaganda Fide aflăm următoarele:
 “Văleni. Sat. Biserică dedicată Sfântului Ioan Nepomuc. Parohie din 1840. Refăcută din piatră în acest an prin grija pr. Leopoldo Rossi, parohul actual. Are cinci filiale în satele Gioseni, Găiceana, Horgeşti, Vladnik şi Ketriş […] Numărul sufletelor 3203”. (Anton Coşa, Comunităţi catolice din Moldova. Horgeşti şi Văleni, în Almanahul “Presa Bună”, Iaşi, 2001, p. 159-172).
Actuala biserică parohială din Văleni, cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, s-a construit în anul 1938, “clădită din cărămidă, cu ţiglă, lungă de 28 m, lată de 9 m, înaltă de 15 m, având înălţimea turnului de 28 m” (Arhivele Naţionale Bacău, Fond Parohia Romano-Catolică Văleni, dosar nr. 1, 1929, fol. 64 r.).
Inserăm în continuare, extras din fondurile arhivistice, chiar Documentul Bisericii din Văleni întocmit la 28 septembrie 1938 cu ocazia începerii lucrărilor de construcţie:
 “ † În numele Domnului
 În zilele marelui pontificat Pius al XI-lea, papa Romei, şi ale glorioasei domnii a M.S. Regelui Carol al II-lea al României, când pacea Europei era primejduită din cauza chestiunii cehoslovace şi lumea neliniştită din pricina nesiguranţei evenimentelor viitoare, sfinţitu-sa şi aşezatu-sa piatra fundamentală a acestei sfinte biserici din satul Văleni, judeţul Bacău, spre slava lui Dumnezeu, în cinstea Sfântului Ioan Nepomuc, mucenicul, de către Excelenţa Sa Mons. Mihai Robu, Episcop diecezan de Iaşi, fiind de faţă preoţii mai jos iscăliţi şi numeroşi credincioşi veniţi de pretutindeni pentru a fi de faţă la această ceremonie săvârşită în Văleni în ziua de 28 septembrie a anului mântuirii 1938.
† Mihai Robu – episcop de Iaşi
        Pr. Albert Weber – paroh de Văleni
         Pr. Gheorghe Petz – paroh de Butea
       Pr. Frantz Hojden – paroh de Cleja
      Pr. Anton Petz – paroh de Răchiteni
Pr. Anton Matieş – O.M.C.
                    Pr. Eduard Zujat – secretar Episcopal”.
(Ibidem, dosar nr. 2, 1906, fol. 27r – 27v.).

Vizantea
Sat în comuna Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea.
Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (357 familii; 1188 credincioşi);
                                 1999 (337 familii; 1134 credincioşi);
                                 2003 (345 familii; 1143 credincioşi)
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1978.
                      Filiale: Vidra, fără biserică;
                                Soveja, fără biserică;
                                Câmpuri, fără biserică;
                                Răcoasa, fără biserică;
                                Tichiriş, fără biserică;
                                Năruja, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1813, suferind în timp datorită cutremurelor din 1941 şi 1977, motiv pentru care va fi demolată şi reclădită pe acelaşi loc în anii următori, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

Vladnic
Sat în comuna Parincea, judeţul Bacău.
Denumiri istorice: Vladnik.
Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1995 (254 familii; 1256 credincioşi);
                                 1999 (277 familii; 1344 credincioşi);
                                 2003 (280 familii; 1305 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1977.
                          Filiale: Parincea, fără biserică;
                                    Valea Merilor, fără biserică;
                                    Poeni, fără biserică.
          Biserici: Prima biserică, din lemn a fost ridicată în anul 1836, suferind în timp o serie de modificări. După cutremurul din 1977 a fost reclădită în întregime, lucrările fiind finalizate în anul 1978, biserica având hramul “Sfânta Ana”.

* * * * *

Bibliografie:  

Anton Coşa, Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007, p. 112-188.


Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Contact