prezentate dintr-o multiplă perspectivă: sub aspect istoric, al organizării administrativ-teritoriale,

toponimic, al organizării eclesiastice, al evoluţiei construcţiilor de biserici (în ordine alfabetică).

Repertoriul comunităților romano-catolice din Moldova

Sat în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi. Denumiri istorice: Rochiseni, Rechetino. Prima menţiune documentară: 24 aprilie 1520. Evoluţie demografică: 1641 (150 credincioşi); 1762 (50 familii; 238 credincioşi); 1999 (563 familii; 1804 credincioşi); 2003 (571 familii; 1627 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1934. Biserici: Datorită deselor inundaţii ale Siretului care le ameninţau amplasamentul, au fost ridicate în timp câteva biserici de lemn menţionate în 1765, 1782, 1813. Actuala biserică s-a construit în anul 1935, având hramul “Sfântul Anton de Padova”.
R Ă C H I T E N I
Adjud Adjudeni Arini Bacău Baraţi Barticeşti Bălţaţi Băluşeşti Bârgăuani Berzunţi Bijghir Botoşani Brusturoasa Buhonca Buruieneşti Butea Cacica Călugăreni Câmpulung Moldovenesc Chetriş Cireşoaia Ciucani Ciugheş Cleja
Coman Comăneşti Corhana Cotnari Dărmăneşti Dofteana Faraoani Fălticeni Fărcăşeni Floreşti Focşani Focuri Frumoasa Fundu Răcăciuni Galaţi Galbeni Gheorghe Doja Gherăeşti Gioseni Gura Humorului Hălăuceşti Horgeşti Horleşti Huşi
Iaşi Iugani Izvoarele Lespezi Lilieci Luizi-Călugăra Luncaşi Mărgineni Mirceşti Mogoşeşti-Siret Moineşti Nicolae Bălcescu Nicoreşti Nisiporeşti Oituz Oneşti Oţeleni Paşcani Pârgăreşti Piatra Neamţ Pildeşti Ploscuţeni Poiana Micului Poiana Negri
Pralea Prăjeşti Pustiana Răchiteni Rădăuţi Răducăneni Roman Rotunda Sagna Sascut Sat Satu Nou (Neamt) Satu Nou (Bacau) Săbăoani Sărata Săveni Schineni Siret Slănic Moldova Slobozia Soloneţu Nou Somuşca Stufu Suceava Şcheia
Ştefan cel Mare Talpa Tămăşeni Tărâţa Târgu Frumos Târgu Ocna Târgu Trotuş Tecuci Tomeşti Traian (Neamt) Traian (Bacau) Trebeş Tuta Valea Mare Valea Seacă Vatra Dornei Vaslui Văleni Vizantea Vladnic

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

Oraş în judeţul Suceava. Prima menţiune documentară: 1415. Evoluţie demografică: 1995 (485 familii; 1057 credincioşi); 1999 (561 familii; 1201 credincioşi); 2003 (500 familii; 1126 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1792. Filiale: Voievodeasa, cu o primă biserică ridicată în anul 1822. Actuala biserică s-a construit în anul 1850, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”; Putna, cu biserică construită în anul 1930, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”; Falcău, cu biserică construită în anul 1915, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”; Ţibeni, cu biserică construită în anul 1893; Clit, cu biserică construită în anul 1928, cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”; Gura Putnei, cu o primă biserică ridicată în anul 1825. Actuala biserică s-a construit în anul 1900, având hramul “Vizita Sfintei Fecioare Maria”; Gălăneşti, fără biserică. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1816. În intervalul 1823-1835 s-a construit actuala biserică, care, cu o serie de reparaţii şi renovări, în 1889, 1923, 1960, este în funcţiune şi astăzi.
R Ă D Ă U Ț I
Sat, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi. Prima menţiune documentară: 1816. Evoluţie demografică: 1995 (771 familii; 2527 credincioşi); 1999 (845 familii; 2470 credincioşi); 2003 (863 familii; 2447 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1907. Biserici: Prima biserică, de lemn, a fost ridicată în anul 1829. Actuala biserică s-a construit în anul 1925, având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.
R Ă D U C Ă N E N I
Municipiu în judeţul Neamţ. Denumiri istorice: Reinsmarkt, Romsmarkt. Prima menţiune documentară: 1392. Evoluţie demografică: 1846 (80 familii); 1849 (150 familii); 1995 (3180 familii; 11300 credincioşi); 1999 (3524 familii; 12402 credincioşi); 2003 (3381 familii; 10612 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohii: Parohia “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, înfiinţată în anul 1952, cu biserică construită în anul 1942. Parohia “Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare”, înfiinţată în anul 1996, cu biserică construită în anul 1995. Parohia “Fericitul Ieremia Valahul”, înfiinţată în anul 1999, cu biserică construită în anul 1998. Biserici: Nu cunoaştem data exactă a construirii primei biserici catolice în oraşul Roman. Oricum biserică de rit catolic este menţionată aici în secolul al XVI-lea. La mijlocul secolului al XIX-lea s-a ridicat o capelă catolică, pentru ca începând din anul 1905 să înceapă construirea bisericii catolice cu hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, lucrările fiind finalizate abia în anul 1942. Ulterior, în anul 1995 se va construi biserica catolică cu hramul “Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare”, iar în anul 1998 se va ridica biserica având hramul “Fericitul Ieremia Valahul”.
R O M A N
Sat în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ. Denumiri istorice: Rotonda. Prima menţiune documentară: 1792. Evoluţie demografică: 1792 (12 familii; 58 credincioşi); 1850 (296 credincioşi); 1999 (511 familii; 2692 credincioşi); 2003 (525 familii; 1684 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1957. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1852. În intervalul 1890-1893 s-a construit biserica de cărămidă, rezidită şi mărită între anii 1971-1973, având hramul “Sfântul Francisc de Assisi”.
R O T U N D A
Sat, comuna Sagna, judeţul Neamţ. Prima menţiune documentară: 3 septembrie 1428. Evoluţie demografică: 1777 (90 credincioşi); 1999 (794 familii; 2881 credincioşi); 2003 (837 familii; 2969 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1958. Filială: Piscu Rusului, fără biserică. Biserici: Prima biserică, din lemn, cu hramul “Sfântul Ioan Botezătorul”, a fost ridicată în anul 1830. Actuala biserică, cu hramul “Înălţarea Domnului”, s-a construit în anul 1904, fiind mărită şi reamenajată în anii 1968 şi 1980.
S A G N A
Sat, comuna Sascut, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Fântânele. Prima menţiune documentară: început de secol XIX. Evoluţie demografică: 1995 (290 familii; 811 credincioşi); 1999 (301 familii; 831 credincioşi); 2003 (305 familii; 917 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1978. Filială: Sascut-Târg, cu biserică construită în anul 2002, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1804. O a doua biserică s-a ridicat în anul 1871 din bârne. Actuala biserică din cărămidă, cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, s-a construit în anul 1900.
S A S C U T S A T
Sat în comuna Bâra, judeţul Neamţ. Denumiri istorice: Novus pagus, Rediu, Balomireşti, Carol al II-lea. Prima menţiune documentară: 1893. Evoluţie demografică: 1995 (208 familii; 750 credincioşi); 1999 (215 familii; 790 credincioşi); 2003 (225 familii; 817 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1992. Biserici: Prima biserică, din paiantă, s-a ridicat în anul 1900. Actuala biserică din cărămidă, cu hramul “Sfânta Fecioară Maria Îndurerată”, s-a construit în anul 1957.
S A t u n o u
Sat în comuna Pârgăreşti, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Satulnov. Prima menţiune documentară: secolul al XIX-lea. Evoluţie demografică: 1850 (151 credincioşi); 1999 (524 familii; 2891 credincioşi); 2003 (513 familii; 1725 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1890. Actuala biserică de zid, cu hramul “Sfântul Mihail”, s-a construit în anul 1925.
S A t u n o u
Sat, comuna Săbăoani, judeţul Neamţ. Denumiri istorice: Săboani, Szabofalva. Prima menţiune documentară: 1599. Evoluţie demografică: 1646 (44 familii); 1762 (75 familii; 335 credincioşi); 1807 (680 familii; 3448 credincioşi); 1866 (579 familii; 2383 credincioşi); 1900 (848 familii; 3414 credincioşi); 1946 (1340 familii; 5371 credincioşi); 2003 (3100 familii; 13800 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1862. În administraţie: Săbăoani II, înfiinţată în anul 1995, cu biserică construită în anul 2001, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”. Biserici: Prima biserică, de lemn, este pomenită în anul 1599 în vatra veche a aşezării. În anul 1741 este menţionată prima biserică de lemn pe vatra nouă a satului. În secolul al XIX-lea se va ridica o nouă biserică, sfinţită în anul 1843. Între anii 1894-1902 se va construi actuala biserică, având hramul “Sfântul Mihail”, biserică ce dăinuie şi astăzi, cu unele reparaţii şi renovări. În anul 2001, s-a construit încă o biserică având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”.
S ă b ă o a n i
Sat în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Sarata, Talpa. Prima menţiune documentară: 1777. Evoluţie demografică: 1777 (30 credincioşi); 1999 (280 familii; 725 credincioşi); 2003 (267 familii; 650 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1997. Filiale: Sărata Băi, fără biserică; Dealul Nou, fără biserică. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1871. În anul 1908 se va construi biserică din cărămidă. Actuala biserică, cu hramul “Sfântul Mihail”, s-a construit în anul 1974.
S ă r a t a
Sat în comuna Gropniţa, judeţul Iaşi. Denumiri istorice: Adămeşti, Adămeşti-Săveni, Singerii. Prima menţiune documentară: 1921. Evoluţie demografică: 1995 (206 familii; 908 credincioşi); 1999 (237 familii; 915 credincioşi); 2003 (246 familii; 910 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1951. Filială: Iazu Vechi, cu biserică construită în anul 1942, având hramul “Sfântul Anton de Padova”. Biserici: Prima biserică s-a ridicat din paiantă în anul 1924. În anul 1953 se va ridica o altă biserică din chirpici, care va fi reconstruită la rândul ei din cărămidă în anul 1973, având hramul “Sfântul Mihail”.
S ă v e n i
Sat în comuna Săuceşti, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Spineni, Pineno. Prima menţiune documentară: 1777. Evoluţie demografică: 1777 (60 credincioşi); 1999 (295 familii; 953 credincioşi); 2003 (269 familii; 756 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968. Filiale: Bogdan Vodă, cu biserică construită în anul 1958, având hramul “Sfântul Mihail”; Siretu, cu biserică construită în anul 1959, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare”; Săuceşti, fără biserică; Dumbrava, fără biserică. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1848. Actuala biserică, cu hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, s-a construit în anul 1927.
S c h i n e n i
Oraş în judeţul Suceava. Denumiri istorice: Sereth. Prima menţiune documentară: 1334. Evoluţie demografică: 1995 (259 familii; 741 credincioşi); 1999 (298 familii; 863 credincioşi); 2003 (281 familii; 807 credincioşi). Organizare eclesiastică: Fostă Episcopie înfiinţată în anul 1371. Parohie înfiinţată în anul 1777. Filiale: Vicşani, cu biserică construită în anul 1910, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regina Poloniei”; Dorneşti, cu biserică construită în anul 1796, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”; Văscăuţi, fără biserică; Mihăileni, cu biserică construită în anul 1901, având hramul “Trupul Domnului”; Baineţ, cu biserică construită în anul 1890, având hramul “Cristos, Regele Universului”; Mănăstioara, cu o capelă în cimitir, construită în anul 1920, având hramul “Sfântul Onofrei”. Biserici: În anul 1340 avem informaţii privind existenţa unei biserici aparţinând mănăstirii franciscane din oraş. După 1371 se va construi o mănăstire dominicană şi o biserică aferentă acesteia, cu hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Actuala biserică s-a construit în anul 1800, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”. În interiorul cimitirului acestei biserici se mai află şi o capelă construită din cărămidă în anul 1878.
S i r e t
Oraş în judeţul Bacău. Denumiri istorice: Slănic-Sfânta Ana, Slănic-Băi, Satu Nou-Băi. Prima menţiune documentară: 26 iunie 1824. Evoluţie demografică: 1995 (302 familii; 875 credincioşi); 1999 (307 familii; 1073 credincioşi); 2003 (296 familii; 1041 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1990. Biserici: Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” s-a construit în anul 1943.
S l ă n i c m o l d o v a
Sat în comuna Bâra, judeţul Neamţ. Denumiri istorice: Petreşti, Petrestum. Prima menţiune documentară: 1813. Evoluţie demografică: 1850 (108 credincioşi); 1874 (220 credincioşi); 1999 (312 familii; 974 credincioşi); 2003 (339 familii; 683 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968. Filială: Boghicea, cu o primă biserică ridicată în anul 1924. Actuala biserică s-a construit în anul 1975, având hramul “Preasfânta Inimă a lui Isus”. Biserici: Prima biserică, din paiantă s-a ridicat în anul 1871. În anul 1897 se va ridica o altă biserică, de zid, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”, biserică renovată şi mărită în anul 1973, căpătând forma actuală.
S l o b o z i a
Sat în comuna Cacica, judeţul Suceava. Prima menţiune documentară: 1783. Evoluţie demografică: 1783 (30 familii); 1999 (326 familii; 1043 credincioşi); 2003 (370 familii; 1040 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1924. Filiale: Pleşa, cu biserică construită în anul 1904, având hramul “Sfânta Ana”; Racova, fără biserică; Solca, fără biserică; Arbore, fără biserică; Poieni Solca, fără biserică. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1849. Actuala biserică, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”, s-a construit în anul 1935.
S o l o n e ț u n o u
Sat în comuna Cleja, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Somoska, Somoşca. Prima menţiune documentară: 1781. Evoluţie demografică: 1781 (15 familii; 83 credincioşi); 1800-1801 (14 familii; 81 credincioşi); 1850 (526 credincioşi); 1999 (428 familii; 1866 credincioşi); 2003 (430 familii; 1654 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1968. Biserici: Prima biserică, de zid, s-a construit în anul 1901, suferind ulterior de pe urma cutremurelor din 1940 şi 1977. Pe locul ei se va construi începând din anul 1990 actuala biserică cu hramul “Sfântul Luca”.
S o m u ș c a
Sat în comuna Sănduleni, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Stuhul, Orosz-Patak, Orăşa. Prima menţiune documentară: 1861. Evoluţie demografică: 1995 (250 familii; 813 credincioşi); 1999 (297 familii; 918 credincioşi); 2003 (297 familii; 918 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1987. Filiale: Livezi(Valea Rea), cu biserică construită în anul 1925, având hramul “Sfânta Elisabeta”; Verşeşti, cu o primă biserică ridicată în anul 1850, cu hramul “Numele Preasfintei Fecioare Maria”. În anul 1891 începe construcţia unei noi biserici, care va dăinui până în anul 1995 când se va construi actuala biserică cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”; Sănduleni, fără biserică; Valea Turluiului, fără biserică; Orăşa, fără biserică. Biserici: Prima biserică, de lemn, a fost ridicată în anul 1861. Actuala biserică, din paiantă, cu hramul “Sfântul Mihail”, s-a construit în anul 1940.
S t u f u
Municipiu, judeţul Suceava. Denumiri istorice: Szucsava, Sociava. Prima menţiune documentară: 1387-1392. Evoluţie demografică: 1599 (30 familii; 153 credincioşi); 1641 (40 familii); 1940 (6000 credincioşi); 1995 (1081 familii; 2412 credincioşi); 1999 (1091 familii; 2670 credincioşi); 2003 (1071 familii; 2603 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1786. Filiale: Iţcani, cu biserică construită în anul 1902, având hramul “Sfânta Elisabeta”; Mihoveni, fără biserică; Ipoteşti, fără biserică; Lizaura, fără biserică. În administraţie: Moara, înfiinţată în anul 1995, cu biserică construită în anul 1983, având hramul “Sfântul Maximilian Maria Kolbe”. Filiale: Sfântul Ilie Sat, fără biserică; Frumoasa, fără biserică. Biserici: Primele biserici catolice sunt menţionate în anul 1599, una dintre ele având hramul “Sfânta Treime”. În anul 1820 s-a construit o nouă biserică, cu hramul “Sfântul Ioan Nepomuk”, biserică ce dăinuie şi astăzi cu unele renovări.
S u c e a v a
Sat în comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi. Denumiri istorice: Skea, Şchee. Prima menţiune documentară: 6 martie 1426. Evoluţie demografică: 1777 (70 credincioşi); 1999 (344 familii; 1255 credincioşi); 2003 (378 familii; 1376 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969. Filială: Alexandru Ioan Cuza, fără biserică. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1820. În anul 1902 s-a construit o nouă biserică, de zid. Actuala biserică, cu hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”, s-a construit în anul 1974.
ș c h e i a
Sat, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Valea Seacă, Vale Saka, Vallesaca. Prima menţiune documentară: 22 iunie 1566. Evoluţie demografică: 1850 (153 credincioşi); 1999 (228 familii; 759 credincioşi); 2003 (225 familii; 594 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1994. Filiale: Gutinaş, cu biserică construită în anul 1970, având hramul “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”; Capăta, cu o capelă menţionată în anul 1874. Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1884. Actuala biserică, din paiantă, s-a construit în anul 1938, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”; Rădiana, fără biserică; Negoeşti, fără biserică; Gârbovana, fără biserică; Bogdana, fără biserică. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1830. În anul 1943 s-a ridicat o nouă biserică, din bârne. Actuala biserică, de zid, cu hramul “Coborârea Duhului Sfânt”, s-a construit în anul 1992.
ș t e f a n c e l m a r e
Sat în comuna Bârgăoani, judeţul Neamţ. Prima menţiune documentară: 9 aprilie 1762. Evoluţie demografică: 1762 (26 familii; 111 credincioşi); 1999 (243 familii; 641 credincioşi); 2003 (243 familii; 641 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991. Filiale: Breaza, cu biserică construită în anul 1995, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”; David, cu biserică construită în anul 1971, având hramul “Coborârea Duhului Sfânt”; Văleni, cu biserică construită în anul 1960, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”. Biserici: Prima biserică s-a ridicat între 1761-1763, din lemn, renovată ulterior, în anul 1813. În anul 1828 se va ridica o nouă biserică, care va dăinui până în 1980, anul construcţiei bisericii actuale, cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.
t a l p a
Sat, comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ. Denumiri istorice: Damasceno. Prima menţiune documentară: 12 octombrie 1449. Evoluţie demografică: 1777 (200 credincioşi); 1999 (1159 familii; 4150 credincioşi); 2003 (1210 familii; 4370 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1850. Biserici: Prima biserică este menţionată în anul 1646, având hramul “Sfântul Ioan Botezătorul”, biserică aflată în ruină în 1762. În pragul anului 1800 s-a ridicat o altă biserică, părăsită la rândul ei în 1862, anul construcţiei unei noi biserici care va dăinui până în 1956 când se va construi actuala biserică având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Regină”.
t ă m ă ș e n i
Sat în comuna Pârjol, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Gura Solonti alias Taritza, Gura Solonţului. Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea. Evoluţie demografică: 1840 (25 familii; 119 credincioşi); 1999 (181 familii; 583 credincioşi); 2003 (186 familii; 564 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 2000. Filiale: Cucuieţi, cu biserică construită în anul 1920, având hramul “Înălţarea Sfintei Cruci”; Bogdăneşti (Râpa Epii), cu biserică construită în anul 1935, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”; Biserici: Prima biserică, din paiantă, s-a ridicat în anul 1846. Actuala biserică, tot din paiantă, cu hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, s-a construit în anul 1948.
t ă r â ț a
Oraş în judeţul Iaşi. Denumiri istorice: Târgul Vechi, Târgul Nou. Prima menţiune documentară: 1763. Evoluţie demografică: 1995 (123 familii; 470 credincioşi); 1999 (162 familii; 538 credincioşi); 2003 (162 familii; 538 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991. Filială: Podu Iloaiei, cu biserică construită în anul 1997, având hramul “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Biserici: Biserica romano-catolică cu hramul “Sfântul Anton de Padova” este în construcţie.
t â r g u f r u m o s
Oraş în judeţul Bacău. Denumiri istorice: Okna, Oraşul Ocnii, Stoieneşti. Prima menţiune documentară: 15 martie 1410. Evoluţie demografică: 1850 (102 credincioşi); 1999 (364 familii; 1271 credincioşi); 2003 (384 familii; 1312 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1986. Filială: Gura Slănic, cu biserică construită în anul 1936, având hramul “Sfântul Gheorghe”. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1941, având hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”. În anul 1992 s-a construit o nouă biserică cu hramul “Schimbarea la Faţă”.
t â r g u o c n a
Sat, comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Tataross, Tathros, Tatros. Prima menţiune documentară: 6 octombrie 1408. Evoluţie demografică: 1599 (394 familii); 1646 (30 familii;125 credincioşi); 1696 (38 familii); 1995 (445 familii; 1363 credincioşi); 1999 (460 familii; 1349 credincioşi); 2003 (462 familii; 1342 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1600. Filiale: Caraclău, cu biserică construită în anul 1994, având hramul “Preasfânta Treime”; Glogosu, fără biserică; Viişoara, fără biserică. Biserici: Prima biserică este pomenită în anul 1599, ca dealtfel şi în celelalte rapoarte ale misionarilor catolici către Congregaţia De Propaganda Fide în cursul secolelor XVII-XVIII. La începutul secolului al XIX-lea se va ridica o altă biserică de lemn, refăcută din cărămidă în anul 1844. În anul 1850 s-a construit actuala biserică, cu hramul “Trupul şi Sângele Domnului”, care dăinuie şi astăzi cu unele renovări şi reamenajări.
t â r g u t r o t u ș
Municipiu în judeţul Galaţi. Denumiri istorice: Takucs. Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea. Evoluţie demografică: 1999 (113 familii; 288 credincioşi); 2003 (101 familii; 303 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1996. Filiale: Mărăşeşti, cu o capelă construită în anul 1996, având hramul “Sfântul Anton de Padova”; Doaga, fără biserică. În administraţie: Panciu, fără biserică. Biserici: Prima capelă s-a amenajat într-un imobil în anul 1940. Actuala biserică, cu hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, este în curs de construcţie din anul 1991.
t e c u c i
Sat, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi. Prima menţiune documentară: secolul al XVIII-lea. Evoluţie demografică: 1999 (85 familii; 280 credincioşi); 2003 (157 familii; 636 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1997. Filială: Dancu, fără biserică. Biserici: Biserica romano-catolică cu hramul “Fericitul Ieremia Valahul”.
t o m e ș t i
Sat în comuna Săbăoani, judeţul Neamţ. Prima menţiune documentară: 1901. Evoluţie demografică: 1902 (42 familii; 170 credincioşi); 1912 (65 familii; 261 credincioşi); 1932 (86 familii; 356 credincioşi); 1942 (102 familii; 446 credincioşi); 1995 (290 familii; 946 credincioşi); 1999 (336 familii; 1248 credincioşi); 2003 (342 familii; 1268 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1920. În anul 1991 s-a construit o nouă biserică având hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.
t r a i a n
Sat, comuna Traian, judeţul Bacău. Prima menţiune documentară: 1879. Evoluţie demografică: 1995 (431 familii; 1158 credincioşi); 1999 (380 familii; 1177 credincioşi); 2003 (360 familii; 1305 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1969. Filială: Zăpodia, cu biserică construită în anul 1977, având hramul “Regina Sfântului Rozariu”. Biserici: Prima biserică s-a ridicat între anii 1911-1913, fiind renovată în anul 1977, având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”.
t r a i a n
Sat în comuna Mărgineni, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Sacca, Terebes. Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea. Evoluţie demografică: 1745 (30 familii); 1850 (85 credincioşi); 1995 (345 familii; 1145 credincioşi); 1999 (349 familii; 1171 credincioşi); 2003 (347 familii; 1168 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1991. Filiale: Pădureni, cu o primă biserică, de lemn, ridicată în anul 1841. În anul 1957 s-a construit actuala biserică având hramul “Sfântul Iosif Muncitorul”; Fântânele, fără biserică; Luncani, fără biserică; Valea Budului, fără biserică; Podiş, fără biserică. Biserici: Prima biserică, din lemn, s-a construit în anul 1745. În anul 1923 s-a construit biserica din paiantă, care va fi înlocuită în anul 1972 cu biserica actuală având hramul “Sfântul Isidor Plugarul”.
t r e b e ș
Sat în comuna Târgu Trotuş, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Tutova, Diosegh. Prima menţiune documentară: 8 octombrie 1823. Evoluţie demografică: 1850 (246 credincioşi); 1999 (600 familii; 2300 credincioşi); 2003 (644 familii; 2407 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1987. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1866. Actuala biserică, din cărămidă, cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”, s-a construit în anul 1926.
t u t a
Sat în comuna Faraoani, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Valle Mare, Lunga, Nagy Patak. Prima menţiune documentară: 9 aprilie 1762. Evoluţie demografică: 1762 (18 familii; 87 credincioşi); 1777(250 credincioşi); 1850 (1497 credincioşi); 1900 (451 familii; 1575 credincioşi); 1947 (568 familii; 2080 credincioşi); 2003 (778 familii; 2146 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1953. Biserici: La sfârşitul secolului al XVII-lea locuitorii catolici din Faraoani părăsesc vatra veche a aşezării (datorită vitregiilor acelor vremuri) şi se stabilesc pe teritoriul actual, pe vatra actuală a satelor Faraoani şi Valea Mare. În aceste condiţii, biserica de lemn, din cimitir, închinată Sfântului Martin, va rămâne în afara aşezării, cimitirul continuând a fi folosit deopotrivă de locuitorii catolici din Faraoani şi Valea Mare. Între timp au loc demersuri vizând construirea unei alte biserici. Această biserică va fi construită pe colina despărţitoare dintre Faraoani şi Valea Mare, numită “Costiţa”, urmărindu-se folosirea acesteia deopotrivă de locuitorii din cele două aşezări. Construcţia bisericii a început, conform cărţilor de administraţie ale parohiei, la 18 octombrie 1820. Biserica a fost făcută din bârne pe temelie de piatră. Eforturile privind ridicarea acestui edificiu de cult s-au întins pe mai mulţi ani. Biserica clădită în 1820 a suferit în timp o serie de reparaţii până prin 1858-1860, când a fost dărâmată şi împărţită între locuitorii din Faraoani şi Valea Mare. Dintr-o relatare din 8 martie 1833 a vizitatorului apostolic din Moldova, pr. Petru Rafael Arduini, aflăm că “pr. Zamoyski stătea […] un an la Valea Mare, unde a construit o nouă biserică”. Putem considera această ştire ca fiind prima atestare a unei biserici în Valea Mare. Ţinând seama de faptul că în aceeaşi perioadă exista încă biserica comună de pe Costiţa, credem că aceste biserici au fost folosite deopotrivă. În sprijinul existenţei în 1832 a unei biserici în Valea Mare aducem şi descrierea vizitatorului apostolic, pr. Giuseppe Tomassi, din anul 1858 care, printre altele spunea: „ ... Valle Mare. Sat. Biserica parohială închinată Duhului Sfânt, construită din lemn în anul 1832... nu are nici o filială, numai o capelă /Cappellina / închinată Sfântului episcop Martin, înălţată în cimitir, care biserică este comună şi satului vecin Faraoani...”. În ceea ce priveşte biserica din Valea Mare, din 1832, construită din bârne pe o temelie de piatră aceasta va fi dărâmată în vara anului 1920, iar la 15 septembrie 1922, monseniorul Cisar, episcop romano-catolic de Iaşi, pune piatra de temelie pentru noua biserică ce urma să se zidească din piatră şi cărămidă. Lucrările vor fi finalizate în anul 1926, această biserică ce există şi astăzi, fiind construită în stil toscan, cu turnul – clopotniţă separat de biserică. În timp a suferit de pe urma cutremurelor de pământ, mai ales a celor din 10 noiembrie 1940 şi din 4 martie 1977, întotdeauna însă fiind refăcută prin grija şi cu contribuţia credincioşilor şi a preoţilor, biserica purtând hramul Sfântului Mihail.
v a l e a m a r e
Sat în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Bogdanfalva, Valyesak. Prima menţiune documentară: 1420. Evoluţie demografică: 1646 (23 familii); 1777 (300 credincioşi); 1999 (966 familii; 3191 credincioşi); 2003 (980 familii; 3236 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1778. Filială: Lărguţa, cu o primă biserică ridicată în anul 1889. În anul 1902 s-a ridicat o nouă biserică, din paiantă, refăcută integral din cărămidă în anul 1956, având hramul “Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu”. Biserici: Nu cunoaştem data exactă a construirii primei biserici. Ştim însă că în anul 1844 s-a construit o biserică de lemn şi cărămidă pe locul unei biserici anterioare. Această biserică, cu hramul “Naşterea Sfintei Fecioare Maria”, se va reconstrui din piatră şi cărămidă în anul 1889, continuând şi astăzi să fie folosită, evident cu o serie de reparaţii şi reamenajări determinate mai ales de cutremurele din 1940 şi 1977. În cimitirul satului există o altă bisericuţă, construită din bârne de stejar în anul 1839. De asemenea, se mai află şi o capelă închinată “Sfintei Cruci”, construită în anul 1888, refăcută ulterior din cărămidă în anul 1937.
v a l e a s e a c ă
Oraş în judeţul Suceava. Denumiri istorice: Vatra. Prima menţiune documentară: secolul al XV-lea. Evoluţie demografică: 1995 (291 familii; 634 credincioşi); 1999 (230 familii; 498 credincioşi); 2003 (205 familii; 438 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1911. Filiale: Iacobeni, cu biserică construită în anul 1828, având hramul “Sfântul Ioan Nepomuk”; Broşteni, fără biserică; Dorna Cândreni, fără biserică; Drăgoiasa, fără biserică. În administraţie: Cârlibaba, fără biserică. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a ridicat în anul 1850. Această biserică va fi demontată în anul 1895 şi reaşezată în cimitirul catolic. Pe locul ei vor începe lucrările de construcţie ale bisericii actuale, din cărămidă, având hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, demersuri încheiate în anul 1905. Cu unele reparaţii această biserică este folosită şi astăzi.
v a t r a d o r n e i
Municipiu, judeţul Vaslui. Denumiri istorice: Vaslo. Prima menţiune documentară: secolul al XVI-lea. Evoluţie demografică: 1995 (243 familii; 715 credincioşi); 1999 (210 familii; 612 credincioşi); 2003 (217 familii; 559 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1986. Filială: Bârlad, cu o primă biserică de lemn menţionată în anul 1630, care este amintită până în anul 1762 când aflăm că ar fi fost arsă în anul 1759 de către tătari. Între 1902-1904 se va ridica o altă biserică avariată de cutremurele din 1940, 1977 şi 1986. În anul 1990 s-a construit o nouă biserică, cu hramul “Regina Sfântului Rozariu”. Biserici: Prima biserică catolică este menţionată în anul 1646. Între anii 1942-1943 se va ridica o altă biserică, pentru ca în anul 1990 să se construiască noua biserică cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Paul”.
v a s l u i
Sat în comuna Parincea, judeţul Bacău. Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea. Evoluţie demografică: 1850 (245 credincioşi); 1894 (73 familii); 1924 (103 familii; 509 credincioşi); 1937 (142 familii; 611 credincioşi); 1948 (147 familii; 651 credincioşi); 2003 (630 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1840. Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a construit în anul 1844, fiind închinată “Sfântului Ioan Nepomuk”. Din relatarea din 10 decembrie 1858 despre vizitarea Misiunii Apostolice a Moldovei făcută de Vizitatorul General Apostolic Giuseppe Tomassi şi trimisă Cardinalului A. Barnabo, Prefectul Sfintei Congregaţii De Propaganda Fide aflăm următoarele: “Văleni. Sat. Biserică dedicată Sfântului Ioan Nepomuc. Parohie din 1840. Refăcută din piatră în acest an prin grija pr. Leopoldo Rossi, parohul actual. Are cinci filiale în satele Gioseni, Găiceana, Horgeşti, Vladnik şi Ketriş […] Numărul sufletelor 3203”. (Anton Coşa, Comunităţi catolice din Moldova. Horgeşti şi Văleni, în Almanahul “Presa Bună”, Iaşi, 2001, p. 159-172). Actuala biserică parohială din Văleni, cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, s-a construit în anul 1938, “clădită din cărămidă, cu ţiglă, lungă de 28 m, lată de 9 m, înaltă de 15 m, având înălţimea turnului de 28 m” (Arhivele Naţionale Bacău, Fond Parohia Romano-Catolică Văleni, dosar nr. 1, 1929, fol. 64 r.). Inserăm în continuare, extras din fondurile arhivistice, chiar Documentul Bisericii din Văleni întocmit la 28 septembrie 1938 cu ocazia începerii lucrărilor de construcţie: “ † În numele Domnului În zilele marelui pontificat Pius al XI-lea, papa Romei, şi ale glorioasei domnii a M.S. Regelui Carol al II-lea al României, când pacea Europei era primejduită din cauza chestiunii cehoslovace şi lumea neliniştită din pricina nesiguranţei evenimentelor viitoare, sfinţitu-sa şi aşezatu-sa piatra fundamentală a acestei sfinte biserici din satul Văleni, judeţul Bacău, spre slava lui Dumnezeu, în cinstea Sfântului Ioan Nepomuc, mucenicul, de către Excelenţa Sa Mons. Mihai Robu, Episcop diecezan de Iaşi, fiind de faţă preoţii mai jos iscăliţi şi numeroşi credincioşi veniţi de pretutindeni pentru a fi de faţă la această ceremonie săvârşită în Văleni în ziua de 28 septembrie a anului mântuirii 1938. † Mihai Robu – episcop de Iaşi Pr. Albert Weber – paroh de Văleni Pr. Gheorghe Petz – paroh de Butea Pr. Frantz Hojden – paroh de Cleja Pr. Anton Petz – paroh de Răchiteni Pr. Anton Matieş – O.M.C. Pr. Eduard Zujat – secretar Episcopal”.
v ă l e n i
Sat în comuna Vizantea-Livezi, judeţul Vrancea. Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea. Evoluţie demografică: 1995 (357 familii; 1188 credincioşi); 1999 (337 familii; 1134 credincioşi); 2003 (345 familii; 1143 credincioşi) Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1978. Filiale: Vidra, fără biserică; Soveja, fără biserică; Câmpuri, fără biserică; Răcoasa, fără biserică; Tichiriş, fără biserică; Năruja, fără biserică. Biserici: Prima biserică s-a ridicat în anul 1813, suferind în timp datorită cutremurelor din 1941 şi 1977, motiv pentru care va fi demolată şi reclădită pe acelaşi loc în anii următori, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”.
v i z a n t e a
Sat în comuna Parincea, judeţul Bacău. Denumiri istorice: Vladnik. Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea. Evoluţie demografică: 1995 (254 familii; 1256 credincioşi); 1999 (277 familii; 1344 credincioşi); 2003 (280 familii; 1305 credincioşi). Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1977. Filiale: Parincea, fără biserică; Valea Merilor, fără biserică; Poeni, fără biserică. Biserici: Prima biserică, din lemn a fost ridicată în anul 1836, suferind în timp o serie de modificări. După cutremurul din 1977 a fost reclădită în întregime, lucrările fiind finalizate în anul 1978, biserica având hramul “Sfânta Ana”.
v l a d n i c
Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango