Asociaţia "DumitruMărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").
English version


 CONSTITUIRE

ADUNAREA  GENERALĂ  DE  CONSTITUIRE  A

ASOCIAŢIEI  ROMANO – CATOLICILOR   „DUMITRU MĂRTINAŞ”

17   MARTIE   2001

Necesitatea apariţiei Asociaţiei Romano Catolicilor “Dumitru Mărtinaş”

                       Începând cu anul 1990 populaţia României a fost confruntată cu un val de noi provocări şi probleme, de natură socială, economică, politică, dar şi dintre acelea care privesc mentalităţile ori exercitarea liberă a unor drepturi, cum ar fi dreptul la păstrarea şi afirmarea propriei identităţi etnice şi culturale. Printr-o tranziţie prelungită şi obositoare, unele dintre aceste probleme au început să-şi găsească rezolvarea, aducându-ne tot mai aproape de starea de normalitate, în timp ce altele, mai delicate, îşi găsesc soluţii din zona ambiguităţii, care nu fac altceva decât să le acutizeze sau să le îndrepte spre finalităţi eronate în raport cu adevăratele necesităţi ale societăţii. Din păcate, în această ultimă categorie se plasează şi dezbaterea problemei ceangăilor. Presiunile constante ale unui grup restrâns, dar foarte activ şi puternic susţinut din Ungaria, de filo - maghiari au deschis un front în plus cu care se confruntă România şi o parte a cetăţenilor ei. Este o problemă falsă, cea a presupusei origini maghiare a catolicilor din Moldova, prin care susţinătorii ei, readucând la viaţă întreaga moştenire ideologică a naţionalismului maghiar, nostalgic şi acum după grandoarea Ungariei Mari, şi folosind metodele şi mijloacele moderne ale propagandei, încearcă de peste 12 ani să convingă organismele europene că există o minoritate de origine maghiară în zona Moldovei şi că România refuză să-i recunoască acesteia drepturile legitime. S-a ajuns astfel la o situaţie cu profunde urmări negative atât pentru statul român, pe care militanţii filo-maghiari îl prezintă pe plan internaţional ca fiind incapabil să se integreze structurilor democratice europene, dar, lucru poate şi mai grav, şi pentru comunitatea romano-catolicilor din Moldova, a căror identitate românească este permanent nesocotită, atacată, supusă tentativelor de pervertire şi folosită pentru a sluji interese politice străine de cele ale populaţiei vizate.
    În faţa acestor presiuni constante şi în vizibilă creştere de la un an la altul, reprezentanţii comunităţii romano-catolice din Moldova, dând curs dorinţelor exprimate în mod repetat de populaţia agasată de demersurile filo-maghiarilor, au luat iniţiativa constituirii unei asociaţii, care să  apere şi să afirme identitatea românească a membrilor comunităţii în faţa organismelor internaţionale, a cercurilor filo – maghiare şi, dacă mai este necesar, chiar în faţa românilor ortodocşi.
    Începute pe la mijlocul anului 1999, căutările, dezbaterile şi consultările au durat până în luna iunie 2000, când Asociaţia Romano – Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” (ARCDM) a fost înregistrată oficial, şi au continuat şi după aceea, astfel încât abia în data de 17 martie 2001 a avut loc Adunarea Generală care a consfinţit naşterea acestei organizaţii. Deşi a fost îndelungat şi anevoios, lăsând încă un interval de doi ani liber pentru manifestările neavenite ale filo-maghiarilor, demersul consultărilor a fost necesar, iar constituirea asociaţiei prin contribuţia şi acordul unui număr cât mai mare de romano-catolici moldoveni a conferit ARCDM o bază largă de reprezentare, permiţându-i să acţioneze, practic, în numele întregii comunităţi catolice din Moldova, situaţie la care asociaţiile pro-maghiare nu pot nici pe departe spera.
    Adevărul acesta a fost confirmat nu numai de listele cu mii de semnături de adeziune la constiturea ARCDM, dar şi de faptul că, atunci când a deschis lucrările Adunării Generale, preşedintele Gheorghe Bejan a adresat  salutul său celor aproximativ 1000 de delegaţi ai peste 50 de comunităţi din Moldova, alături de care s-au aflat şi reprezentanţii ins./imagini/fundal.jpgtituţiilor de stat şi ai presei.
    Necesitatea apariţiei asociaţiei noastre a reieşit şi din alocuţiunile reprezentanţilor Arhiepiscopiei Romano – Catolice din Bucureşti, Episcopiei Romano – Catolice de Iaşi, ai Primăriei, Consiliului Judeţean şi Prefecturii de Bacău, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi din mesajele transmise de diferitele partide politice parlamentare din România, care au subliniat, în egală măsură, şi faptul că afirmarea identităţii româneşti a catolicilor din Moldova va putea de acum înainte să capete forme mai coerente şi mai convingătoare de manifestare, exprimând speranţa că acestea vor putea contribui la tratarea în conformitate cu adevărul a problemei ceangăilor.
    Expunerea de motive prezentată de preşedintele Gheorghe Bejan, ca şi Statutul ARCDM, care a fost citit de vicepreşedintele Cecilia Moldovan, amendat şi votat pe capitole de cei prezenţi la adunare, au confirmat speranţele vorbitorilor anteriori şi au ilustrat dorinţa catolicilor din Moldova de a acţiona pentru afirmarea şi apărarea identităţii lor româneşti prin intermediul acestei asociaţii, care îşi propune să continue şi să dezvolte linia deschisă de preotul Iosif Petru M. Pal şi de profesorul Dumitru Mărtinaş, numele acestuia fiind, de altfel, şi adoptat în mod simbolic.
    Dezbaterile care au urmat nu au făcut altceva decât să întărească aceste deziderate, intervenţiile reprezentanţilor diferitelor comunităţi catolice venind să nuanţeze şi să clarifice unele dintre obiectivele asociaţiei. S-a făcut astfel precizarea că afirmarea identităţii româneşti a catolicilor din Moldova nu trebuie şi nu va îmbrăca forme de manifestare anti – maghiare, dar că ea va presupune o respingere hotărâtă şi argumentată a campaniei de maghiarizare, la care sunt supuşi membrii comunităţii (dl. ing. Bocioacă Alex din Oneşti, judeţul Bacău). De asemenea, a fost aprobată propunerea ca „activitatea asociaţiei şi viaţa comunităţii romano – catolicilor moldoveni să fie reflectate şi prin editarea unei publicaţii periodice”, idee avansată de domnul Anton Gherca, reprezentantul delegaţiei din Roman, judeţul Neamţ, şi care, iată, se concretizează din fericire astăzi. În egală măsură, participanţii la adunare au susţinut ideea avansată de Veronica Dumitraşcu de a contribui prin acţiuni de natură socială la ocrotirea familiilor mixte aflate în conflict, a celor singuri şi marginalizaţi.
    Alţi vorbitori şi-au exprimat susţinerea pentru obiectivele pe care şi le propune asociaţia, respingând teza originii maghiare a membrilor comunităţilor catolice din care fac parte (Marius Nemţeanu din Bacău şi Ion Joca din comuna Cleja, judeţul Bacău), au evocat personalitatea profesorului Dumitru Mărtinaş, în memoria căruia s-a păstrat un moment de reculegere (Rozalia Hâdea, primarul comunei Butea, şi Mihai Antal din aceeaşi localitate), au subliniat faptul că doar un număr redus de catolici îşi vând identitatea uşor în schimbul unor haine, alimente, antene, calculatoare etc. (Ionel Puşcaşu, fost primar al comunei Lespezi, judeţul Bacău), ori au prezentat presiunile la care sunt supuşi catolicii din Pustiana din cauza a 3 – 4 persoane care au fost şcolite în Ungaria, precizând că „în realitate, localnicii nu doresc şcoală sau slujbă în limba maghiară, pentru că sunt români” (Margareta Bortă din Pustiana, comuna Pârjol, judeţul Bacău).
    Paradoxul situaţiei în care sunt puşi catolicii din Moldova, atunci când sunt înglobaţi în mod nejustificat naţiunii ungare numai în virtutea confesiunii de care aparţin, a fost în mod strălucit reliefat de către Mariana Purţuc, profesor la Liceul Pedagogic din Iaşi. Aceasta a mărturisit că se simte profund nedreptăţită, atunci când este considerată în mod aprioric ca fiind de origine maghiară doar pentru că este catolică, şi aceasta cu atât mai mult cu cât simte şi trăieşte româneşte, în pofida originii italiene a strămoşilor săi.
    Programul susţinut de corul parohiei „Sf. Nicolae” din Bacău şi expoziţia artistului plastic Anton Ciobanu, membru al aceleiaşi comunităţii, au adus încă o mărturie despre identitatea românească a romano – catolicilor din Moldova, confirmând afirmaţiile tuturor participanţilor la Adunarea Generală şi oferind un sprijin în plus pentru obiectivele pe care ni le-am propus.


Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Contact