În

satele

catolicilor

moldoveni

se

mai

păstrează

colinde

unele

foarte

vechi

fiind

supravieţuiri

ale

moştenirii

daco-romane.

Colindele,

laice

sau

religioase

au

evoluat

de

la

forma

epică

la

forma

lirică

adaptând

motivele

primitive

la

religia

creştină.

Colindele

sunt

uneori

critice

iar

uneori

fac

elogiul

gazdelor.

În

unele

sate

mai

circulă

încă

variante

ale

colindului mioritic.

Colindele

religioase

sunt

des

întâlnite

în

satele

catolicilor

moldoveni

având

aceeaşi

inspiraţie

creştină

şi

uneori

bazându-se

pe

versuri

identice

cu

cele folosite în comunităţile ortodoxe.

Pluguşorul

ca

formă

a

culturii

populare

este

cel

mai

cunoscut

obicei

de

anul

nou

care

circulă

fără

nici

o

excepţie

în

toate

satele

catolicilor

moldoveni.

Pluguşorul

este

datina

inspirată

din

ocupaţia

principală

a

catolicilor

moldoveni

-

agricultura.

Textele

care

circulă

în

satele

catolicilor

moldoveni

sunt

uşor

diferite

avand

particularităţi

specifice

de

la

o

zonă la alta sau de la o localitate la alta.

Jocurile

cu

măşti

animaliere

şi

umane

datează

din

epoca

precreştină

fiind

şi

astăzi

foarte

răspândite

în

satele

catolicilor

moldoveni.

Sunt

folosite

în

special

măştile

animalice

reprezentând

capra,

ţapul,

iedul,

calul, cerbul şi ursul.

Aceste

obiceiuri

sunt

însoţite

uneori

de

manifestări

folclorice

de

amploare

organizate

în

aceeaşi

perioadă,

manifestări

la

care

participă

majoritatea

locuitorilor

satului,

una

dintre

cele

mai

cunoscute

fiind

“hora caprei”.

Dans popular la romano-catolici din Moldova denumiți de literatura maghiară ceangăi, csango

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango
Obicei de nuntă la romano-catolici din Moldova denumiți de literatura maghiară ceangăi, csango Folclorul  romano-catolicilor