Romano catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango, întâmpinând oaspeți cu pâine și sare, conform obiceiului tradițional românesc
Pledoarie pentru știință și adevăr Iniţiativa de a constitui o asociaţie, care se intituleze „Dumitru Mărtinaş” în amintirea şi memoria unui cărturar care şi-a consacrat viaţa pentru cunoaşterea identităţii proprii şi a tuturor celor ce fac parte din comunităţile catolice din Moldova, mai bine zis din zona Romanului, a Iaşului, Bacăului şi Trotuşului, reprezintă, de fapt, dorinţa legitimă de recunoaştere a unui drept firesc în cadrul societăţii de astăzi: dreptul de a creşte, dreptul de a trăi în pace, de a urma propria cultură şi religie şi de a contribui la formarea familiei umane, după planul şi voinţa lui Dumnezeu. Fiecare persoană şi fiecare comunitate este chemată să-şi împlinească misiunea pe care o are în faţa istoriei şi nu poate renunţa la această contribuţie, chiar dacă este mai mică sau mai puţin numeroasă. Rolul fiecăruia este în proporţie cu demnitatea şi alegerea de a fi o persoană umană şi de a trăi în societatea în care şi prin care se simte realizat. Căile şi mijloacele prin care oamenii şi comunităţile îşi împlinesc menirea sunt în conformitate cu realităţile ambientului în care trăiesc şi în funcţie de moştenirile primite. Aşadar, religia, cultura, limba, obiceiurile şi evoluţia lor în timp sunt baza manifestărilor fiecărei persoane şi a fiecărei comunităţi. A cunoaşte aceste elemente reprezintă, de fapt, nu numai o condiţie pentru a putea creşte şi contribui la binele general al societăţii, dar şi un mijloc fericit al realizării proprii şi al împlinirii chemării încredinţate de Creator. Pe baza acestor principii şi a acestor considerente dorim continuăm spiritul de cercetare pe care l-a avut profesorul Mărtinaş, manifeste curajul de a spune adevărul intern şi extern, pe care îl cunoaşte şi trăieşte, promoveze înţelegerea, armonia, pacea şi frăţietatea între oameni, care sunt caracteristicile unui adevărat creştin şi de data aceasta catolic, adică universal, fără interese de alt ordin sau exclusiviste, ce ar respinge pe alţii, care au alte convingeri şi alte forme de a se manifesta. Dorim astfel ne îndreptăm spre înaintaşi, spre trecut şi susţinuţi de principiile fundamentale ale creştinismului, rămânând adepţi fideli ai Celui care a venit să-i convingă pe toţi trebuie se iubească, nu se învrăjbească pe motive de limbă, condiţii sociale sau culturi diferite, ci toţi fie una, distrugând astfel zidul despărţitor şi stabilind pacea cu cei de aproape şi cu cei de departe (cf. Ef. 2,1 22). Îi chemăm pe toţi cei ce doresc, catolici şi necatolici, care vorbesc aceeaşi limbă a ştiinţei şi a iubirii, să-şi ofere priceperea şi cunoştinţele lor pentru a fi publicate pe site-ul nostru şi pe forum.

O falsă problemă: "ceangăii" din Moldova

Între multiplele probleme apărute în existenţa românilor după revoluţia din decembrie 1989 se înscrie din nefericire şi falsa problemă a catolicilor, cu antecedente care vin din trecutul istoric, revendicarea de către unguri a romano-catolicilor moldoveni ca maghiari, sub denumirea de “ceangăi”, demonstrează fără dubiu faptul minciuna şi falsificarea documentelor rămân şi astăzi direcţii de referinţă pentru politica externă ungară. Cu toate romano-catolicii din Moldova îşi afirmă din totdeauna identitatea românească, naţionalismul maghiar continuă să-i revendice. Inovaţie lingvistică a istoriografiei maghiare termenul de “ceangăi-maghiari”, sau “maghiari-ceangăi”, (în franceza Tchangos, în ungureste csangos, în germana Tschangos, în engleza changos), este perceput ca o jignire de către populaţia romano-catolică din Moldova si a creat o falsă problemă etnică ce serveşte guvernului ungar în politica privind protecţia maghiarilor din afara hotarelor. Bazată numai pe surse “istorice maghiare” falsa problemă a romano-catolicilor din Moldova, a devenit subiect de lucru pentru organismele europene cu atribuţii în domeniu, la iniţiativa guvernului maghiar care s-a folosit în acest sens de câteva asociaţii create artificial şi finanţate pe măsură. Liderii acestora, un cerc limitat de persoane, care migrează de la o asociaţie la alta (Via Spei, Asociaţia Ceangăilor Maghiari din Moldova, Siret - Cleja, etc.), numărând în total câteva zeci de oameni, reprezintă fie “importuri din Ardeal”, fie persoane şcolite peste noapteîn centre universitare din Ungaria. Lipsiţi de audienţă, dar având nevoie de o legitimare a acţiunilor întreprinse, au întocmit liste cu semnături pentru diverse ajutoare materiale, folosindu-le ulterior pentru a susţine solicitările de asistenţă educaţională şi religioasă în limba maghiară. Necunoaşterea acestui aspect a indus astfel în eroare organismele europene cu atribuţii în domeniu care, prin rezoluţiile adoptate în anul 2001 au concluzionat în mod surprinzător, “ceangăii” ar fi o “minoritate etnică” compactă ca areal geografic, altfel spus, închisă, izolată şi condamnată la dispariţie. Căzute în această capcană organismele europene au acceptat aprioric „rolul salvator" al asociaţiilor pro-maghiare în privinţa aşa-zişilor “ceangăi” facilitând astfel neo-maghiarizarea catolicilor moldoveni fapt ce ar putea conduce, în ultimă instanţă, la aberante soluţii teritoriale de tipul “pământuri ceangăieşti”. În acest fel nostalgia “Ungariei Mari” cunoaşte o interesantă metamorfoză adaptată indusiv realităţilor Europei de astăzi.
Toplița : Catolicii din Moldova la “ Zilele Miron Cristea“   În perioada 17-20 iulie 2016 a avut loc la Topliţa (judeţul Harghita) cea de-a XIX-a ediţie a "Zilelor Miron Cristea", manifestare cultural-ştiinţifică organizată de Fundaţia Culturală "Miron Cristea", Centrul Cultural Topliţa, Biblioteca Municipală "George Sbârcea", Primăria şi Consiliul Local Topliţa. Vezi detalii REACȚIE Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” reacționează la minciunile maghiare ale expoziției foto din Italia, ”Csango – Mostra fotografica di Stefano Marzoli”. Vezi detalii Proiectul „Clubul Tânărului European" Vezi detalii
Proiectul Clubul tânărului european - ceangăi, ciangăi

O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş

La Editura "Sapientia" a apărut cartea "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", lucrare coordonată de dr. Anton Coşa. Cartea apare în colecţia "Istoria Bisericii", în format 17x24, are 265 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei. Volumul de faţă, intitulat "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", adună în paginile sale o serie de materiale (inedite şi edite) dedicate de-a lungul timpului profesorului Dumitru Mărtinaş, autorul cărţii "Originea ceangăilor din Moldova", operă publicată postum, care a adus în mediul ştiinţific o abordare deosebită privind originea românească a populaţiei romano-catolice din Moldova. Născut la 11 mai 1897, în satul Butea (fosta comună Miclăuşeni, actuala comună Butea) din judeţul Iaşi, într-o familie de ţărani catolici, copilul Dumitru Mărtinaş a arătat o evidentă dorinţă de a învăţa, fiind un elev silitor. Studiile secundare le va urma la Seminarul Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi (absolvindu-le în anul 1916), iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (cu diplomă de licenţă obţinută în anul 1922). Volumul de faţă, "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", este structurat pe un număr de 8 capitole: I. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş; II. Extrase din volumul profesorului Dumitru Mărtinaş, "Originea ceangăilor din Moldova"; III. Medalia aniversară "Prof. Dumitru Mărtinaş"; IV. Cronica activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş"; V. Documente; VI. Note; VII. Bibliografie; VIII. Fotografii.
Vezi detalii

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

Teste ADN despre ceangăi și maghiari Vezi detalii Ceangăii sunt diferiți de unguri - conform testelor ADN
Testele ADN confirmă că “ceangăii” sunt diferiți de maghiari
Vezi detalii Testele ADN au concluzionat că 5 % dintre maghiari au origini asiatice și 95 % sunt europeni maghiarizați
Conform testelor ADN, 5 % dintre maghiari au origini asiatice, însă doar sub 3 % sunt descendenții cuceritorilor veniți din Asia, iar 95 % sunt urmașii europenilor maghiarizați
Vezi detalii I M P O R T A N T 27.X. 2017 - DEZVELIREA BUSTULUI DEDICAT PROFESORULUI DUMITRU MĂRTINAȘ SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „ROMANO-CATOLICII DIN MOLDOVA. ISTORIE. ȘCOALĂ. IDENTITATE   Vineri, 27 octombrie 2017, Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” şi Episcopia Romano-Catolică de Iaşi au organizat o amplă manifestare cultural-ştiinţifică dedicată omagierii profesorului Dumitru Mărtinaş, de la a cărui naştere s-au împlinit anul acesta (2017) 120 de ani. Programul manifestării a început lângă Catedrala „Sfinţii Petru şi Paul” din Bacău unde, la ora 10.00, în prezenţa unui public numeros a avut loc ceremonia de dezvelire şi sfinţire a bustului profesorului Dumitru Mărtinaş. La acest moment emoţionant şi important pentru comunitatea romano-catolică din Dieceza de Iaşi au participat PS Petru Gherghel (episcop de Iaşi), PS Aurel Percă (episcop auxiliar de Iaşi), pr. Isidor Dâscă (decan de Bacău), însoţiţi de mai mulţi preoţi catolici. Din partea autorităţilor locale au participat doamna Maricica Coşa (prefect al judeţului Bacău), domnul Silviu Pravăţ (vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău), directori de instituţii publice. Printre invitaţi a fost şi domnul Anton Anti, primarul comunei Butea (locul naşterii profesorului Dumitru Mărtinaş). Vezi detalii În ziua de 10 august 2017, pe Dealul Coşna, la cota 789, Primăria Comunei Pîrgăreşti din judeţul Bacău a organizat, în colaborare cu Primăria Târgu Ocna şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” - filiala Bacău, o manifestare comemorativă dedicată Centenarului luptelor de pe Dealul Coşna, un moment istoric deosebit de important din cadrul Războiului de Reîntregire Naţională a României.   La acest eveniment au participat autorităţi civile, bisericeşti şi militare, alături de numeroşi localnici (îmbrăcaţi în straie de sărbătoare şi purtând însemne tricolore), fiecare dintre ei urcând pe Dealul Coşna pentru a-i comemora pe ostaşii români căzuţi la datorie în urmă cu 100 de ani.   Printre invitaţi a fost şi prof. dr. Anton Coşa de la Muzeul de Istorie din Bacău (membru în Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, consilier istoric al Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”) care a rostit o alocuţiune privind importanţa istorică a luptelor de pe Dealul Coşna în contextul Războiului de Reîntregire Naţională a României, precum şi permanenta datorie a contemporanilor de a cinsti memoria eroilor neamului românesc. Redăm în continuare textul alocuţiunii prof. dr. Anton Coşa: Vezi detalii
COVASNA: EROI CATOLICI DIN MOLDOVA, ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

În

perioada

23-24

septembrie

2016,

la

Covasna,

au

avut

loc

lucrările

celei

de-a

XXII-aediţii

a

Sesiunii

Naţionale

de

Comunicări

Ştiinţifice:

Românii

din

sud-estul

Transilvaniei.

Istorie.Cultură.

Civilizaţie,

eveniment

cultural-ştiinţific

organizat

de

Episcopia

Ortodoxă

a

Covasnei

şi

Harghitei,

Centrul

Ecleziastic

de

Documentare

„Mitropolit

Nicolae

Colan”,

Centrul

European

de

Studii

Covasna-Harghita,

Liga

Cultural-Creştină

„Andrei

Şaguna”,

Asociaţia

„Ştefadina”

Bucureşti,

cu

sprijinul

Muzeului

Naţional

al

Carpaţilor

Răsăriteni,

Forumului

Civical

Românilor

din

Covasna,

Harghita

şi

Mureş,

Asociaţiei

Cultural-Creştine

„Justinian

Teculescu”

Covasna

şi

Asociaţiei

de

Tineret

GRIT

Covasna.

Din

partea

comunităţii

romano-catolicilor

din

Moldova

au

participat:

prof.dr.

Anton

Coşa

(membru

în

Departamentul

de

Cercetare

Istorică

al

Episcopiei Romano-Catolice Iaşi) şi Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”).

În

cadrul

ediţiei

din

acest

an,

pe

lângă

temele

tradiţionale

referitoare

la

istoria,

cultura

şi

civilizaţia

românească

din

sud-estul

Transilvaniei,

au

fost

dezbătute

teme

privind:

Centenarul

Marii

Uniri:

proiecte

de

aniversare

a

evenimentului;

100

de

ani

de

la

declanşarea

Războiului

de

Reîntregire

Naţională;

priorităţi

arhivistice

în

era

digitizării.

În

cadrul

secţiunii

„Istorie”,

prof.dr.

Anton

Coşa

a

prezentat

comunicarea:

Eroi

catolici

din

Moldova

în

Primul

Război

Mondial.

În

intervenţia

sa,

Anton

Coşa

a

evidenţiat

faptul

locuitorii

catolici

din

Moldova

şi-au

dat

în

decursul

istoriei

propriile

sacrificii

pe

altarul

Patriei,

participând

efectiv

la

momentele

istorice

care

au

marcat

destinul

naţiunii

române.

Printre

aceste

momente

s-a

numărat

şi

Războiul

de

Reîntregire

Naţională,

de

la

începutul

căruia

marcăm,

în

anul

2016,

trecerea

unui

veac.

În

timpul

Primului

Război

Mondial,

catolicii

din

Moldova

au

dat

dovada

dragostei

faţă

depământul

pe

care

trăiau,

jertfindu-se

pentru

apărarea

acestuia,

cu

speranţa

ca

urmaşii

lor

aibă

oviaţă

mai

bună.

De

asemenea,

Anton

Coşa

a

punctat

faptul

locuitorii

catolici

din

Moldova

nu

i-au

uitat

nici

o

clipă

„pe

cei

de

ieri”,

strămoşii

lor,

pe

cei

care

şi-au

sacrificat

vieţile

pentru

un

viitor

mai

bun

„al

celor

de

azi”.

Memoria

lor,

a

eroilor

din

acest

spaţiu

binecuvântat

de

Dumnezeu,

este

consemnată

şi

păstrată,

dincolo

de

documentele

de

arhivă,

şi

pe

monumentele

de

for

public,

pe

acele

monumente

ale

eroilor

care

au

menirea

de

a

le

reaminti

urmaşilor

de

jertfele

înaintaşilor.

În

acest

sens,

vorbitorul

a

adus

în

atenţie

şi

câteva

exemple

privind

modul

în

care

au

înţeles

catolicii

din

Moldova

se

îngrijească,

de-a

lungul

vremii,

de

memoria

acestor

eroi.

La

rândul

său,

în

cadrul

secţiunii

„Etnografie,

sociologie

şi

cultură

românească”,

domnul

Gheorghe

Bejan

le-a

vorbit

celor

prezenţi

despre

câteva

dintre

proiectele

prioritare ale AsociaţieiRomano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş.

Situl nostru cuprinde informaţii despre istoria, cultura şi tradiţiile romano- catolicilor din regiunea istorică Moldova (România); românii de religie romano- catolică denumiţi ceangăi (de propaganda maghiară) şi despre activitatea Asociaţiei Romano-Catolicilor “Dumitru Mărtinaş”. În spijinul afirmațiilor noastre privind origine romano-catolicilor moldoveni și apartenența acestora la națiunea română, invocăm rezultatul unor studii științifice și testele ADN care dovedesc afirmațiile noastre și contrazic teoriile privind descendența maghiarilor.
SEMNIFICAŢIA IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI Sâmbătă, 29 iulie 2017, a fost marcată în municipiul Bacău, în Piaţa Tricolorului, Ziua Imnului Naţional al României.  La această sărbătoare au participat: Maricica Coşa (prefectul judeţului Bacău), Silviu Ionel Pravăţ (vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău), Constantin Scripăţ (viceprimar al municipiului Bacău), cdr. dr. Valerică Vrăjescu (Comandantul Garnizoanei Bacău), alte autorităţi civile şi militare, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ai Asociaţiei „Cultul Eroilor” – filiala Bacău, alături de un număr important de cetăţeni ai municipiului Bacău.   Printre participanţi s-a aflat şi istoricul Anton Coşa, de la Muzeul de Istorie din Bacău, care a fost invitat să le vorbească celor prezenţi despre semnificaţia Imnului Naţional al României. Redăm în continuare textul alocuţiunii prof.dr. Anton Coşa. Vezi detalii
În perioada 6-7 octombrie 2016, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" din Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naţionale Bacău, în colaborare cu Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România, Filiala Bacău, şi Decanatul Romano-Catolic Bacău, au organizat Simpozionul Naţional "Vasile Pârvan".
Vezi detalii

Lupta catolicilor din Moldova pentru drepturile civile

și politice.

În perioada 20-21 septembrie 2016, la

Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al

Academiei Române din Bucureşti, a avut

loc simpozionul ştiinţific: Emancipare

socială şi politică în România modernă.

Noi perspective şi interpretări, în cadrul

proiectului de cercetare "Mişcarea

aboliţionistă în contextul emancipării

civile şi politice în România modernă".

Vezi detalii În perioada 14-20 august 2016 s-au desfăşurat lucrările celei de a XIV-a ediţii a Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului. De la Bacău au participat ca invitaţi: ing. Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”) şi prof.dr. Anton Coşa Universitatea de vară Izvoru Mureșului 2016 Vezi detalii ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ ŞI IMPORTANŢĂ
Vineri, 1 decembrie 2017, a fost organizat în municipiul Bacău, în Piaţa Tricolorului, un ceremonial oficial prilejuit de sărbătorirea Zilei Naţionale a României. La această sărbătoare au participat autorităţi civile şi militare, alături de numeroşi cetăţeni. Printre participanţi s-a aflat şi istoricul Anton Coşa, de la Muzeul de Istorie din Bacău, care a fost invitat le vorbească celor prezenţi despre semnificaţia istorică şi importanţa Zilei Naţionale a României.
Vezi detalii Despre Romano-catolicii din Moldova 	În perioada 10-16 august 2015 s-au desfăşurat lucrările celei de a XIII-a ediţii a Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului. De la Bacău au participat ca invitaţi: ing. Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”) şi prof.dr. Anton Coşa. Vezi detalii TABĂRA DE VARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI “CLUBUL SOCIAL AL TINERILOR BĂCĂUANI” - MOINEȘTI    Luni, 3 august 2015, Asociaţia UNLIMITED CONNECTIONS din Bacău a organizat (la Complex Parc Pini Moineşti) deschiderea Taberei de Vară din cadrul Proiectului "Clubul Social al Tinerilor Băcăuani" (susţinut financiar de Consiliul Judeţean Bacău). Vezi detalii În perioada 27-28 martie 2015, la Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna), Centrul European de Studii "Covasna-Harghita", Asociaţia "Ştefadina" Bucureşti şi Liga Cultural-Creştină "Andrei Şaguna" au organizat o serie de manifestări cultural-ştiinţifice. Vezi detalii Organizatorii şi colaboratorii din cadrul proiectului „Clubul Tânărului European” au diseminat o altă activitate realizată prin contribuţia a peste 160 de tineri din satele cu populaţie majoritar romano-catolică: Arini, Cleja, Faraoani şi Vladnic. EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE Vezi detalii Dr. Anton Coşa afirma că locuitorii romano-catolici din Moldova continuă, iată, şi în 2014, să fie denumiţi, în mod incorect ceangăi, şi în felul acesta sunt încadraţi fals într-o comunitate etnică, într-o minoritate etnică din România. Vezi detalii
Problematica romano-catolicilor din Moldova in volumul "Românii în dezbaterile Consiliului secuiesc din 1902. Premise şi reverberaţii".
Vezi detalii Apariţii editoriale: Anton Coşa, Monografia satului Somuşca. Vezi detalii Apariţii editoriale: Anton Coşa, Butea - monografie. Vezi detalii
Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango
pe site-ul Asociației romano-catolicilor “Dumitru Mărtinaș”

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „ CATOLICII

DIN MOLDOVA – ISTORIE, IDENTITATE

ȘI ORIGINI”

Liceul Teoretic „Henri Coandă” Bacău a organizat în data de 30 mai 2019, Simpozionul Județean „Catolicii din Moldova Istorie, identitate, origini”, demers derulat în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee. Acestă activitate a fost dictată de specificul religios al județului Bacău, în care comunitățile romano-catolice dețin o pondere însemnată.
Vezi detalii