Asociaţia "DumitruMărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").
English version ISTORIA ROMANO-CATOLICILOR
din regiunea istorică Moldova - România
                          1900                                         1916                                            1958                                                  1961                                              prezent
Monument din satul Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău ridicat în memoria locuitorilor satului, căzuţi în luptele de apărare a ţării, în războaiele din anii 1877-1878, 1913, 1916-1918, 1941-1945


   Istoria romano-catolicilor din Moldova este parte a istoriei poporului român. Ei, catolicii moldoveni, se identifică cu trăirile românilor de-a lungul secolelor, cu aspiraţiile, cu suferinţele şi cu realizările naţiunii române. 
    Romano-catolicii moldoveni au fost victimile luptelor dintre marile puteri, au luptat alături de românii ortodocşi în războaie pentru eliberare, unire şi neatârnare. În localităţile cu populaţie exclusiv romano-catolică sau cu populaţie majoritar romano-catolică, precum şi în localităţile în care romano-catolicii convieţuiesc alături de români ortodocşi, există monumente istorice ridicate în memoria celor ce şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, printre cei căzuţi la datorie al căror nume este înscris pe aceste monumente, sunt numeroşi români de religie romano-catolică, ceea ce demonstrează că ei (cei denumiţi ceangăi) şi-au apărat ţara cu preţul vieţii dacă a fost necesar.
    Toate acestea dovedesc ataşamentul catolicilor moldoveni faţă de idealurile poporului român cu care s-au identificat.
   De-a lungul istoriei au existat numeroase încercări de a prezenta realitatea istorică într-un mod convenabil unor forţe ce nu slujesc interesul naţional, aceste încercări primind replica celor ce doresc ca adevărul să fie cunoscut şi adus la cunoştinţa publicului. 
  Dovezi ale luptei şi sacrificiului catolicilor moldoveni sunt prezentate în lucrările ştiinţifice dedicate istoriei ceangăilor prezentate  pe  site,  în  alte  lucrări istorice,  precum  şi  în cele câteva studii de mai jos, în care veţi găsi argumente ale originii romano-catolicilor,dovezi ale convieţuirii lor pe aceste meleaguri şi ale devotamentului lor faţă de ţară.
 Studii privitoare la originea şi istoria catolicilor din Moldova precum şi analiza critică a punctelor de vedere ale unor istorici unguri privind originea celor pe care ei îi numesc: ceangăi, maghiari-ceangăi sau ceangăi-maghiari.
Originea catolicilor din Moldova. Studiu de Anton Coşa  >>>>>>>>>
Misionari catolici despre biserica romano-catolică din Moldova >>>>>>
Protectoratul catolicilor din Moldova. Studiu de Anton Coşa >>>>>>>>>
Scrisoare a unui sătean  din Săbăoani de la sfârşitul secolului al XIX-lea adresată episcopului Nicolae Camilli >>>>>>>>>
Mihail Kogălniceanu și drepturile politice ale catolicilor din Moldova >>>>>>>>>
Abordarea, în cadrul Institutului Ungar din Munchen, a cazului catolicilor din Moldova >>>>>>>>>
Studiu de antroponimie la populaţia romano-catolică din regiunea istorică Moldova (România)  >>>>>>>>>
Descifrarea etnogenezei Populaţiei romano-catolice din regiunea istorică Moldova (România), din perspectivă dermatoglifică  >>>>>>>>>
Critica lucrării  Ceangăii din Moldova, Ferenc Pozsony, Cluj, Asociaţia Etnografică Kriza Janos, 2002, 204 p. >>>>>>>>>
Critica lucrării Moldvai Magyarok – Csángó Magyarok,  îngrijit de Farkas Tibor, Kecskés József, dr. Pozsony Ferenc, dr. Kolta Dóra, Budapest, Editura Gödölö, 2000, 68p. >>>>>>>>>

Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Contact