Profesorul Dumitru Mărtinaș
Dumitru Mărtinaş s-a născut la 11 mai 1897 în localitatea Butea comuna Miclăuşeni judeţul Neamţ (în prezent localitatea aparţine de judeţul Iaşi) din părinţi ţărani cu străbuni toţi romano-catolici (aşa-zişi ceangăi). De mic copil a manifestat o puternică dorinţă de cunoaştere, a fost un elev silitor şi a reuşit să urmeze cursurile superioare şcolare. A absolvit facultatea de filologie a Universităţii din Iaşi în anul 1922, studiind limba şi literatura română, limba latină şi filozofia. A fost înrolat şi a luptat pe front în Primul Război Mondial. După terminarea studiilor universitare a lucrat în învăţământ de la 12 octombrie 1921 la Liceul german şi Şcoala Normală din Cernăuţi, la Liceul German din Trontino, judeţul Cetatea Albă, la Şcoala Medie nr. 2 din Arad, la Liceul ,,Principele Nicolae’’ din Sighişoara, iar de la 1 septembrie 1925 la Liceul ,,Alexandru Papiu Ilarian’’ din Targu-Mureş unde a funcţionat în trei perioade : 1925-1940; 1945-1948 şi 1955-1958, iar ca director între anii 1934-1936. S-a pensionat în anul 1962 şi s-a stabilit la Buzău unde a murit la 3 februarie 1979. Opera sa ştiinţifică cuprinde câteva eseuri pedagogice şi lucrarea “Originea ceangăilor din Moldova” la care a lucrat o viaţă întreagă. A scris numeroase studii şi articole a rostit cuvântări de suflet la reaşezarea plăcii dedicată amintirii popasului lui Mihai Eminescu ,,La calul alb’’ din Târgu-Mureş, str Călăraşilor (16 iunie 1946) şi întrucât a făcut parte din Comitetul de iniţiativă pentru ridicarea monumentului lui Papiu (1927), tot Dumitru Mărtinaş a fost cel care a rostit cuvântarea cu prilejul festivităţilor de reaşezare a bustului în faţa şcolii (22 decembrie 1957). Pentru a redacta principala sa lucrare, în aproape 50 de ani, a făcut cercetări şi analize la faţa locului în peste 70 de sate cu locuitori romano-catolici (ceangăi). ,,Nevoile profesionale - scria Dumitru Mărtinaş - m-au purtat prin Bucovina, Basarabia, prin Transilvania, pe la Arad, Sighişoara, Târgu- Mureş. Pretitudeni ţăranii români seamănă cu cei de la Butea. Toamna, copiii de la Danes sau de la Voiniceni, Raciu şi din alte sate veneau la şcoală ghemuiţi în căruta cu fân pe salteaua de paie, speriaţi, nedumeriţi, întovărăşiţi de părinţii lor, ţărani apăsaţi de toate umilinţele şi nevoile vieţii lor amărâte cu gândul de a pregăti copiilor un drum mai lesnicios, o viaţă mai omenească. Mărturisesc toţi acesti copii îmi inspirau o profundă simpatie căci îmi aduceau aminte de mine de copilul care odinioară, în 1907, ghemuit într-o căruţă cu fân alături de tata intram în Iaşi pe uliţa Păcurarilor, speriat de larma oraşului şi a tramvaielor. De aceea i-am iubit pe acesti băieţaşi, i-am ocrotit, i-am incurajat şi ajutat după puteri în tot cursul carierei mele. Stabilit la Târgu-Mureş, ca profesor la Liceul ,,Alexandru Papiu Ilarian’’ am predat limba şi literatura română şi la Liceul unguresc romano-catolic. Directorul şi colegii unguri, aflând sunt ceangău, m-au primit cu mare bunăvoinţă, dar nu-şi puteau ascunde dezamăgirea: eu ceangău - şi ungur după părerea lor- nu ştiam nici o boabă ungurească. Am cunoscut elevi secui, părinţii lor, am cunoscut ţărani secui pe care i-am cercetat cu mare atenţie. Oameni gospodari şi înstăriţi, mândri : nu semănau cu ţăranii ceangăi din Moldova noastră, nici la vorbă, nici la port, nici la obiceiuri. Alţi oameni alt stil de viaţă. În schimb, la ,,Papiu Ilarian’’ printre copiii de valahi şi mai ales cu părinţii lor, ţărani cuviincioşi şi modeşti, m-am simţit todeauna printre ai mei şi sunt dator mărturisesc timp de 37 de ani, părinţii şi copiii satelor ardeleneşti mi-au dăruit în orice împrejurare o dragoste caldă şi curată care şi astăzi mişcă până la lacrimi. A fost ceea mai preţioasă răsplată a ostenelilor mele de dascăl’’.

Lucrarea "Originea ceangăilor din Moldova"

Lucrarea profesorului Dumitru Mărtinaş intitulată : ,,Originea ceangăilor din Moldova’’ a fost tipărită prin insistenţele şi grija cunoscuţilor oamenii de cultură Ion Coja şi V.M. Ungureanu. În urma lecturării manuscrisului profesorul Ion Coja descifrează perfect profilul moral şi intelectual al autorului : ,, un om cinstit şi erudit, un om de o conduită profesională fără reproş, un om drept, cu un desăvarşit simţ moral. Puţine lucrări ştintifice îngănduie cititorului să-i facă un portret autorului. Această lucrare a lui Mărtinaş ridicându-se împotriva unor teze unanim acceptate, ridicându-se cu amărăciunea si obida celui ce se vede neînţeles chiar de ai săi, demontând metodic - sine ira et studio - monumentul neadevărului, scornit adeseori din rea-credinţă mai mult decât neştiinta... această lucrare apropie cel mai mult de omul ce o scrisese ca o destăinuire deşi tăinuirea era o altora în pofida unui adevăr care pentru autor se află la lumina zilei uşor de cunoscut de cine s-ar fi ostenit, înainte de orice să-i intrebe pe ceangăii înşişi ce sunt. Autorul, el însuşi ceangău.... scrie pentru a apăra un drept ce se află deasupra oricăror interese politice : dreptul moral de a-ţi cunoaste şi asuma propria indentitate. Nu ţine Dumitru Mărtinaş facă pe placul nimănui afirmându-şi originea românească ci face numai pe placul conştiintei sale, angajată într-o febrilă căutare a adevărului şi-şi asumă în cele din urmă o identitate etnică românească numai în măsura în care o consideră conformă cu adevărul, căci adevărul a fost interesul în care Dumitru Mărtinaş s-a simţit animat în cercetările sale’’.Astfel, profesorul Dumitru Mărtinaş se dovedeşte a fi fost un vrednic continuator al gândirii lui Alexandru Papiu Ilarian care în lucrarea ,,Istoria Românilor din Dacia Superioară’’( vol. II, Viena, 1852) scria : ,, Adevărul fiindu-mi legea supremă şi luceafărul întru toate, l-am scris şi l-am spus amicului şi inamicului într-o formă fără părtinire’’. Originea şi înţelesul denumirii ceangău: În limba română, cuvântul ceangău nu are nici un înţeles. În literatura maghiară, cuvântul ceangău a fost folosit pentru prima dată în "Notitia" scrisă de Petru Zöld, redactată în anul 1780, unde termenul apare sub forma csángó-magyar. Geneza și sensul cuvântului ceangău: a) csángani = a se corci (în sens biologic) b) csángó-beszéd = vorbire corcită (în sens lingvistic) c) csángó-magyar = maghiar corcit (cel care vorbeşte o limbă amestecată)
Profesorul Dumitru Mărtinaș militar Profesorul Dumitru Mărtinaș cu familia

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

"O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş"

Volumul de faţă, pe care l-am intitulat "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", adună în paginile sale o serie de materiale (inedite şi edite) dedicate de-a lungul timpului profesorului Dumitru Mărtinaş. Profesorul Dumitru Mărtinaş este autorul cărţii "Originea ceangăilor din Moldova", operă publicată postum, care a adus în mediul ştiinţific o abordare deosebită privind originea românească a populaţiei romano-catolice din Moldova. Născut la 11 mai 1897, în satul Butea (fosta comună Miclăuşeni, actuala comună Butea) din judeţul Iaşi, într-o familie de ţărani catolici, copilul Dumitru Mărtinaş a arătat o evidentă dorinţă de a învăţa, fiind un elev silitor. Studiile secundare le va urma la Seminarul Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi (absolvindu-le în anul 1916), iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (cu diplomă de licenţă obţinută în anul 1922). Volumul de faţă, "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş", este structurat pe un număr de 8 capitole: I. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş; II. Extrase din volumul profesorului Dumitru Mărtinaş, "Originea ceangăilor din Moldova"; III. Medalia aniversară "Prof. Dumitru Mărtinaş"; IV. Cronica activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş"; V. Documente; VI. Note; VII. Bibliografie; VIII. Fotografii. În primul capitol am inclus un număr de 16 texte, inedite sau editate de-a lungul timpului, semnate de personalităţi, bisericeşti şi laice, care au apreciat cum se cuvine opera profesorului Dumitru Mărtinaş: PS Petru Gherghel, În căutarea adevărului; Gheorghe Bejan, Profesorul Dumitru Mărtinaş; Alexandru Ciubîcă, Activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş la Colegiul "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş; Anton Coşa, Un manuscris uitat al lui Dumitru Mărtinaş; Ioan Dănilă, Dumitru Mărtinaş şi sistematica argumentaţiei lingvistice; Cristinel Farcaş, In memoriam prof. Dumitru Mărtinaş; Dorinel Ichim, Amintiri despre un om; Ioan Lăcătuşu, Dumitru Mărtinaş şi problematica raporturilor dintre romano-catolicii din Moldova şi românii din sud-estul Transilvaniei; Ştefan Lupu, 110 ani de la naşterea lui Dumitru Mărtinaş; Dorin Suciu, Dumitru Mărtinaş: Exegi Monumentum; Dorin Borda, Dumitru Mărtinaş - medalion; Constantin Beloiu, Profesorul Dumitru Mărtinaş şi problema originii etno-istorice a ceangăilor din Moldova; Costin Merişca, Gânduri pe marginea cărţii lui Dumitru Mărtinaş; Alexandru Popşor, Contribuţii la biografia unor dascăli de neuitat: Dumitru Mărtinaş; J. Spielmann, Un pedagog - Dumitru Mărtinaş; Anton Coşa, Şi ei l-au cunoscut pe Dumitru Mărtinaş. În capitolul al II-lea am inserat un număr de 7 texte, extrase din cartea profesorului Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova: Dumitru Mărtinaş, Cuvântul autorului la volumul "Originea ceangăilor din Moldova"; Vladimir Petercă, Cuvânt înainte la volumul "Originea ceangăilor din Moldova"; Anton Despinescu, Prefaţă la volumul "Originea ceangăilor din Moldova"; Ion Dumitriu- Snagov, Cuvânt introductiv la volumul "Originea ceangăilor din Moldova"; Dumitru Mărtinaş, Concluziile autorului la volumul "Originea ceangăilor din Moldova"; Ion Coja, Posfaţă la volumul "Originea ceangăilor din Moldova"; Dumitru Mărtinaş, Cîteva note autobiografice ale autorului volumului "Originea ceangăilor din Moldova. În capitolul al III-lea prezentăm medalia aniversară "Prof. Dumitru Mărtinaş", emisă de Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş", Arhivele Naţionale Bacău şi Asociaţia Arhiviştilor din România - Filiala Bacău, în anul 2007, cu ocazia aniversării a 110 ani de la naşterea profesorului Dumitru Mărtinaş. În capitolul al IV-lea am redactat o Cronică a activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş" în cei 15 ani de existenţă (2001-2016). Fără a avea pretenţia unei treceri în revistă exhaustive, ne-am organizat prezentarea pe trei segmente principale: A. Manifestări ştiinţifice şi culturale, lansări de cărţi, interviuri, proiecte derulate sub egida sau colaborarea Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş"; B. Participări la congrese, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, colocvii, reuniuni, dezbateri, unde s-au prezentat teme privitoare la catolicii din Moldova; C. Publicaţii care au apărut sub egida sau cu sprijinul Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş". Capitolul al V-lea cuprinde o serie de Documente care, cu câteva excepţii, sunt inedite. Documentele provin din Arhiva Colegiului Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş şi din fondurile Arhivelor Naţionale Mureş. Ele fac referire la activitatea didactică a profesorului Dumitru Mărtinaş În prezentul volum, O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş, acţiunea noastră asupra textelor publicate a fost minimă. Nu am intervenit în niciun fel în notele de subsol (acolo unde ele există) ale acestor texte. În câteva cazuri am adus unele clarificări în capitolul al VI-lea, de Note (unde am făcut trimiterile necesare şi în privinţa textelor deja publicate). Nu am adnotat textele editate, astfel încât le aducem în actualitate ("la zi"), considerând, asemenea altor cercetători, orice astfel de acţiune "ar fi constituit un fel de falsificare a datelor iniţiale ale cercetării expuse" anterior. Într-un capitol separat (al VII-lea), de Bibliografie, am inserat o bună parte a bogatei producţii ştiinţifice româneşti (volume, articole şi studii, periodice) privitoare la istoria catolicilor din Moldova, din anii de după apariţia cărţii lui Dumitru Mărtinaş, până în zilele noastre. În paginile capitolului de final (al VIII-lea) am ales reproducem o serie de Fotografii privitoare la profesorul Dumitru Mărtinaş. Imaginile sunt din Arhiva Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş", cu excepţia fotografiei nr. 9 - Corpul profesoral al Liceului "Al. Papiu Ilarian"din Târgu Mureş (trimisă de profesorul Alexandru Ciubîcă) şi a fotografiilor nr. 10 şi nr. 11 - Tablou de absolvire - 1928 - Liceul "Al. Papiu Ilarian" (trimise de jurnalistul Dorin Suciu de la Târgu Mureş). Cartea "O viaţă închinată unei opere. In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş" apare sub egida Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova "Dumitru Mărtinaş" Bacău şi a Departamentului de Cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Prof. dr. Anton Coşa
Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango