PROIECTUL „CLUBUL TÂNĂRULUI EUROPEAN”

1 Martie 2014, prima zi de primăvară, este ziua deschiderii porților „Clubului tânărului european”. În cadrul acestui proiect, 160 de tineri din județul Bacău vor participa la o serie de cursuri educative și creative extraccuriculare oferite de către colaboratorii Asociației romano catolicilor „Dumitru Mărtinaș”. Cei 160 de tineri, cu vârste între 10 și 18 ani, sunt din satele băcăoane Faraoani, Vladnic, Cleja și Arini. Aceștia vor beneficia până la sfârșitul anului de cursuri ce își propun dezvolte capacitatea de comunicare și de interacțiune a tinerilor implicați în proiect precum și creativitatea, lucrul în echipă, promovarea propriilor valori și creații. proiectDintre cursuri, menționăm: Cultură Europeană, Tehnologie și Informatică, Cultură Civică, Artă Fotografică, Limba Engleză, Cultură Religioasă, Dezbatere și Argumentare. Grupul țintă va participa în proiectul „Clubul tânărului european” și la activități precum simularea unei campanii electorale și un concurs de fotografie, în cadrul cărora își vor pune cunoștințele și competențele acumulate în valoare. Managerul proietului, Oana Elena Radu, împreună cu Asistentul proiectului, profesorul Aurelia Bocancea, vor coordona și supraveghea activitățile proiectului și vor dezvolta parteneriate între Asociația romano catolicilor „Dumitru Mărtinaș” și colaboratorii săi, printre care amintim formatorii cursurilor, asistenții de proiect din fiecare sat participant și, nu în ultimul rând, unitățile școlare din aceste sate și personalul implicat. Acest proiect este implementat de către Asociația romano-catolicilor „Dumitru Mărtinaș”, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Consiliului Județean Bacău. Proiectul „Clubul tânărului european”, implementat de Asociația romano catolicilor „Dumitru Mărtinaș”, a debutat la începutul lunii martie a acestui an și a desfășurat prima întâlnire de lucru a echipei manageriale împreună cu o parte dintre colaboratorii săi. În cadrul acestei întâlniri, s-au discutat atât programul de desfășurare a activităților proiectului cât și modul de implementare a acestora. Distribuirea sarcinilor către membrii echipei de proiect a reprezentat scopul întâlnirii. Echipa managerială desfășoară activitățile organizatorice alături de cei patru asistenți din proiect: Valentin Țicloș, Antoneta Iacob, Vasilica Petronela Irimia și Elena Durac. Aceștia sunt liantul dintre Asociația romano catolicilor „Dumitru Mărtinaș” și grupul țintă din fiecare sat participant în proiect. Modulele educative extracurriculare Cultură Civică și Cultură Europeană adresate celor 160 de tineri implicați în proiectul „Clubul Tânărului European” au început in data de 28 Martie 2014. Tinerii comunității romano-catolice din Cleja (com. Cleja), Faraoani (com. Faraoani), Arini(com. Găiceana) și Vladnic (com. Parincea) vor participa la activitățile celor două module educative extracurriculare Cultură Civică și Cultură Europeană până la sfârșitul lunii mai.proiect Fiecare membru al grupului țintă al proiectului CLUBUL TÂNĂRULUI EUROPEAN, implementat de Asociația romano-catolicilor „Dumitru Mărtinaș”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău și Asociația Unlimited Connections, va participa la trei întâlniri pentru fiecare dintre cele două module și la un moment de evaluare a cunoștințelor acumulate sub forma unui concurs. Formatorul modulului Cultură civică, Daniel Frâncu, va transmite și consolida tinerilor informații despre drepturile omului, în special drepturile copilului, despre statul de drept, despre democrație, ca formă de guvernământ, despre mass-media ca „a patra” putere într-un stat democratic de informare a maselor și nu în ultimul rând canalele sale de transmitere. Beneficiarii proiectului vor reuși își dezvolte abilitățile de conumicare, capacitatea de lucru individual și în echipă, dezvoltarea unor competențe sociale și civice precum cunoașterea conceptelor și a structurilor sociale și politice. Formatorul modulului Cultură Europeană, Oana Elena Radu, va informa grupul țintă cu privire la modul de construcție și organizare a Uniunii Europene, valorile după care aceasta își ghidează acțiunile, Instituțiile Uniunii Europene componența și rolul lor, prezentarea generală a celor 28 de state a Uniunii Europene și conceperea și redactarea unei scrisori către un prieten dintr-un stat UE. Cele două module vor fi încheiate printr-un concurs adresat grupului țintă. Se va organiza o simulare de campanie electorală, în cadrul căreia cei 160 de tineri vor învăța lucreze în echipă. Se vor alcătui echipe de cel puțin cinci membri ce vor avea rolul de partid politic, a căror candidați vor lupta pentru „un loc de reprezentant al elevilor în Consiliul Local al comunei din care fac parte”. In perioada urmatoare, vom prezenta informatii cu privire la derularea celorlalte module educationale din cadrul proiectului..

Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango
P R O I E C T E desfășurate de Asociația romano-catolicilor “Dumitru Mărtinaș” sau la care asociația a participat