Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos"). English
 version
Asociaţia

Romano-Catolicilor

"Dumitru Mărtinaş"
Bacău - RomâniaSentinţa civilă de constituire a

Asociaţiei Romano-Catolicilor “DUMITRU MĂRTINAŞ”


          DOSAR NR. 3517/2000ROMÂNIA
TRIBUNALUL BACĂU - JUDEŢUL BACĂU
Secţia civilă
Şedinţa din camera de consiliu, din 13.06.2000
SENTINŢA CIVILĂ NR 45
PREŞEDINTE: Cristea Maria-judecător                   Reclamant: Asociaţia Romano-Catolicilor “DUMITRU MĂRTINAŞ” cu sediul în Bacău, str. Republicii, bl 33,                    sc D, ap 3, reprezentată de Bejan Gheorghe
                  For tutelar: MINISTERUL CULTELOR - BUCURESTI
                                   MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE  BUCUREŞTI
                 Participant: PARCHETUL de pe lângă TRIBUNALUL BACĂU
                 Obiectul: acordare personalitate juridicăÎn numele legii
HOTĂRĂŞTE


                   Admite cererea formulată de reclamanta Asociaţia Romano-Catolicilor  “Dumitru Mărtinaş” cu sediul în Bacău, str               Republicii, bl 33, sc D, ap3, judeţul Bacău în contradictoriu cu MINISTERUL CULTELOR BUCUREŞTI,                              MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE BUCUREŞTI, cu participarea PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ                           TRIBUNALUL BACĂU şi în consecinţă:
                  Acordă personalitate juridică Asociaţiei Romano-Catolicilor “DUMITRU MĂRTINAŞ”, cu sediul în Bacău, str                    Republicii, bl 33, sc D, ap3, judeţul Bacău, constituită conform actului constitutiv nr. 2001/27.04.2000.
                  Dispune înregistrarea în registrul special aflat la grefa instanţei.
                  Se va face publicaţia cerută de lege la stăruinţa şi pe cheltuiala părţii interesate.
                  Dispune comunicarea prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, ministerelor de resort.
                  Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la pronunţare.
                  Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 13 iunie 2000.
             PREŞEDINTE,                                                                                                 Grefier
            CRISTEA MARIA                                                                                      Toader MihaelaSentinţa civilă de constituire

Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Start Despre Cultura Comunităţi Istorie Religie Cărţi Legături Forum

Contact