Asociaţia "Dumitru Mărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi de literatura maghiară

"ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" -

representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").

Asociatia Dumitru Martinas - romano-catolici din Moldova - denumiți de literatura maghiară ceangăi, ciangăi, csango
SIMPOZIONUL JUDEȚEAN „ CATOLICII DIN MOLDOVA – ISTORIE, IDENTITATE ȘI ORIGINIˮ Liceul Teoretic „Henri Coandăˮ Bacău a organizat în data de 30 mai 2019, Simpozionul Județean „Catolicii din Moldova Istorie, identitate, originiˮ, demers derulat în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee. Acestă activitate a fost dictată de specificul religios al județului Bacău, în care comunitățile romano-catolice dețin o pondere însemnată. Scopul simpozionului a fost acela de de a oferi elevilor și profesorilor Liceului Teoretic „Henri Coandăˮ, dar și comunității locale, publice și științifice, posibilitatea de a cunoaşte elemente ce definesc specificul romano-catolicilor din Moldova. Ȋn același timp, simpozionul a urmărit promovarea diversității culturale, a toleranței și a valorilor identitare, ca și constituirea unui cadru științific favorizant debaterilor în problematica mai sus amintită. Coordonatorii simpozionului, prof. Frâncu Simona Elena și prof. Manolache Gheorghe, au implicat un mare număr de elevi și membri ai corpului profesoral, într-o activitate ce a reafirmat faptul romano-catolicii şi-au păstrat cu fidelitate portul, tradiţiile, obiceiurile și dragostea de ţară, dar mai ales credinţa lor catolică, ca o urmare firească a latinităţii moştenite. Ȋn același timp, alături de organizatori, un aport însemnat l-au avut o serie de invitați, reprezentanți ai instituțiilor de cultură locale și organizațiilor non-guvernamentale: Complexul Muzeal „Iulian Antonescuˮ și Asociația romano- catolicilor „Dumitru Mărtinașˮ. Ȋn cadrul simpozionului, au fost susținute prezentări științifice conexe problematicii romano-catolicilor din Moldova de către prof. dr. Anton Coșa („O călătorie în istoria catolicilor din Moldovaˮ), prof. Frâncu Simona Elena („Oameni cari au fost Dumitru Mărtinaș”), prof. dr. Manolache Gheorghe („Distribuţia geografică a habitatului comunităților catolice din Moldova până la finele secolului al XVII- lea, conform mărturiilor călătorilor şi misionarilor străini”), prof. Frâncu Daniel („Mihail Kogălniceanu și drepturile politice ale catolicilor din Moldova”), prof. Budău Angela („Viața catolicilor din eparhia Bacăului”). Printre beneficiarii proiectului s-au numărat și elevi ai Colegiului Național Catolic „Sfântul Iosif” și Colegiului Național de Artă „George Apostu”, aceștia implicându-se direct, prin prezentări PowerPoint, rezultate în urma unor activități de cercetare (elevele Benchea Paula - „Ansamblul Zdrăbuleanca” și Porondi Melinda - „Colecția de etnografie Preot Vasile Heisu, Răcăciuniˮ, coordonate de prof. Frâncu Simona- Elena), dar și prin lucrări grafice. Din perspectiva recentelor fenomene de migrație, ce domină evoluția demografică a comunităților rurale romano-catolice, simpozionul s-a încheiat printr-o dezbatere cu tema „Satul tradițional românesc în contextul integrării europene”, mediată de către prof. dr. Manolache Gheorghe.
IMAGINI DE LA SIMPOZION
S I M P O Z I O N U L “Catolicii din Moldova - Istorie, identitate, origini”