Asociaţia "DumitruMărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").
English version


27.X. 2017 - DEZVELIREA BUSTULUI DEDICAT PROFESORULUI DUMITRU MĂRTINAȘ

SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „ROMANO-CATOLICII DIN MOLDOVA. ISTORIE. ȘCOALĂ. IDENTITATEˮ

     În ziua de 27 octombrie 2017, Asociaţia Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” şi Episcopia Romano-Catolică de Iaşi au organizat o amplă manifestare cultural-ştiinţifică dedicată omagierii profesorului Dumitru Mărtinaş, de la a cărui naştere s-au împlinit anul acesta (2017) 120 de ani.
     Programul manifestării a început lângă Catedrala „Sfinţii Petru şi Paul” din Bacău unde, la ora 10.00, în prezenţa unui public numeros a avut loc ceremonia de dezvelire şi sfinţire a bustului profesorului Dumitru Mărtinaş. La acest moment emoţionant şi important pentru comunitatea romano-catolică din Dieceza de Iaşi au participat PS Petru Gherghel (episcop de Iaşi), PS Aurel Percă (episcop auxiliar de Iaşi), pr. Isidor Dâscă (decan de Bacău), însoţiţi de mai mulţi preoţi catolici. Din partea autorităţilor locale au participat doamna Maricica Coşa (prefect al judeţului Bacău), domnul Silviu Pravăţ (vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău), directori de instituţii publice. Printre invitaţi a fost şi domnul Anton Anti, primarul comunei Butea (locul naşterii profesorului Dumitru Mărtinaş). Momentul dezvelirii bustului a fost pregătit de cuvântul domnului Gheorghe Bejan, preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”, care a prezentat câteva date din biografia ilustrului profesor omagiat. Născut la 11 mai 1897 în satul Butea, judeţul Iaşi, într-o familie de ţărani catolici, Dumitru Mărtinaş a urmat studiile secundare la Seminarul romano-catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, iar pe cele universitare la Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Încă din timpul studiilor universitare i s-a prefigurat o carieră didactică remarcabilă, fiind, pe rând, profesor suplinitor şi profesor de limba şi literatura română, limba latină, filosofie, în mai multe instituţii de învăţământ din Cernăuţi, Cetatea Albă, Arad, Sighişoara, Târgu Mureş (Liceul „Alexandru Papiu Ilarian”), Bucureşti (Liceul „Sfântul Sava”).
     În paralel cu activitatea didactică, profesorul Dumitru Mărtinaş a avut intense preocupări ştiinţifice, participând în acelaşi timp şi la viaţa culturală, opera sa cuprinzând eseuri pedagogice, studii şi articole. Dintre toate, se detaşează opera sa de căpătâi, studiul filologic „Contribuţii la problema originii româneşti a ceangăilor din Moldova”, la care a lucrat toată viaţa, fără să o poată vedea tipărită, fiind publicată abia după moartea sa (3 februarie 1979), în anul 1985, cu titlul schimbat „Originea ceangăilor din Moldova”.
     După dezvelirea bustului din bronz, PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, a adus un emoţionant omagiu profesorului Dumitru Mărtinaş, făcând apel la adevăr şi iubire, la reflecţie şi curaj. Printre altele, Excelenţa Sa a rostit în faţa celor prezenţi: „Trăim un moment comemorativ care ne onorează, un moment care onorează comunitatea catolică din Moldova şi pe toţi intelectualii noştri, un moment care ne obligă la reflecţie şi la curaj. Dezvelirea  acestui bust ce reprezintă pe distinsul cercetător al istoriei catolicilor din Moldova, pe îndrăgostitul de satul natal, de vrednicii săi părinţi şi rude, ca şi de graiul lor specific pentru care şi-a dedicat o mare parte din viaţa sa de profesor şi de împătimit cercetător, ne îmbucură. De la el am învăţat să iubim adevărul, să ne cunoaştem istoria, neamul, să ne respectăm înaintaşii. Fără istorie, fără să ne cunoaştem trecutul, originile, limba, cultura, nu avem viitor. De aceea comunitatea catolică din Bacău, din Moldova (dar şi din alte părţi) îi aduce astăzi un omagiu prin ridicarea şi dezvelirea aici, lângă catedrala Sfinţii Petru şi Paul, a acestui bust, pe care îl merita mai demult”.
     În continuare, a fost invitat să rostească o alocuţiune şi prof.dr. Anton Coşa (consilier istoric al Asociaţiei „Dumitru Mărtinaş” şi membru în Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi). Reiterând momentul istoric pe care îl trăiesc cei prezenţi la manifestare, precum şi importanţa deosebită a dezvelirii şi sfinţirii bustului profesorului Dumitru Mărtinaş pentru comunitatea catolică din Diceza de Iaşi, Anton Coşa a făcut (cum era şi firesc) recurs la istorie, evidenţiind în acest cadru contribuţia renumitului dascăl şi cercetător de odinioară la studiul originii româneşti a catolicilor din Moldova. Printre altele, vorbitorul a insistat asupra faptului că romano-catolicii din Dieceza de Iaşi fac parte din naţiunea română, sunt români care au fost dintotdeauna loiali Ţării, participând alături de credincioşii ortodocşi la toate evenimentele care au jalonat devenirea istorică a României moderne şi contemporane, la toate războaiele care au avut loc de-a lungul vremii, foarte mulţi dintre ei jertfindu-se pe altarul Patriei, mărturie peste timp a acestui sacrificiu suprem fiind monumentele eroilor existente în satele catolicilor din Moldova, ridicate de urmaşi ca un prinos de cinstire a jetfei înaintaşilor.
De asemenea, în cadrul demersurilor întreprinse pentru cunoaşterea şi promovarea adevărului istoric privindu-i pe credincioşii romano-catolici (incorect şi nedrept numiţi „ceangăi” de persoane din afara comunităţii), prof.dr. Anton Coşa a subliniat rolul deosebit pe care l-a avut şi îl are Excelenţa Sa Petru Gherghel, cel care a iniţiat, binecuvântat şi sprijinit un proiect ştiinţific de anvergură privind studierea satelor catolice din Moldova, bazat pe cercetări multidisciplinare (arheologice, istorice, etnografice, antropologice, lingvistice, sociologice etc.), întreprinse de specialişti (multe dintre ele valorificate ulterior printr-o serie de articole, studii şi cărţi), pe cercetarea monografică a satelor catolice din Dieceza de Iaşi (demers s-a concretizat într-un frumos buchet de monografii locale care au văzut deja lumina tiparului), toate dovedind originea şi identitatea românească a romano-catolicilor din Moldova.
     Manifestarea a continuat la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău cu lansarea cărţii „O viaţă închinată unei opere: In memoriam professoris Dumitru Mărtinaş” (Iaşi, Editura Sapientia, 2017), volum pregătit de prof.dr. Anton Coşa, după care a urmat Colocviul ştiinţific „Originea şi identitatea romano-catolicilor din Moldova. 120 de ani de la naşterea profesorului Dumitru Mărtinaş”, ale cărui lucrări au fost moderate de prof. Vilică Munteanu.
     În cuvântul său, prof.dr. Anton Coşa a subliniat, printre altele, faptul că volumul omagial lansat cu acest prilej (editat sub egida Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş” şi a Departamentului de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi) este structurat pe 8 capitole (I. Articole şi studii despre viaţa şi activitatea profesorului Dumitru Mărtinaş; II. Extrase din volumul profesorului Dumitru Mărtinaş, „Originea ceangăilor din Moldova”; III. Medalia aniversară „Prof. Dumitru Mărtinaş”; IV. Cronica activităţii Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”; V. Documente; VI. Note; VII. Bibliografie cu privire la istoria catolicilor din Moldova (1990-2016); VIII. Fotografii), în paginile cărţii fiind foarte multe argumente care dovedesc originea şi identitatea românească a catolicilor din Moldova.
În intervenţia sa, domnul dr. Ioan Lăcătuşu a prezentat şi un volum proaspăt ieşit de sub tipar, în directă legătură cu problematica dezbătută în cadrul colocviului, intitulat „Romano-catolicii din Moldova în mass-media maghiară” (Sf. Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2017), având o prefaţă scrisă de prof.dr. Anton Coşa şi o postfaţă semnată de prof. Vilică Munteanu.
     Prof. Vilică Munteanu a prezentat cele 13 efecte poştale personalizate (12 timbre şi 1 plic) dedicate profesorului Dumitru Mărtinaş şi emise de Poşta Moldovei la comanda domnului Vlad Cubreacov, preşedintele Asociaţiei „Răsăritul Românesc” din Chişinău.
     Colocviul a continuat cu intervenţii ale participanţilor, legate de tematica propusă de organizatori, anume originea și identitatea romano-catolicilor din Moldova. Printre cei care au luat cuvântul, îi menţionăm pe conf.univ.dr. Ioan Dănilă, col.(r.) Paul Valerian Timofte, prof. Vasile Stancu, ing. Gheorghe Bejan, prof.dr. Gabriel Leahu. Sugestive alocuţiuni au fost rostite şi de cei doi episcopi ai Diecezei de Iaşi.
     În încheierea Colocviului, PS Petru Gherghel (episcop de Iaşi) şi PS Aurel Percă (episcop auxiliar de Iaşi) au înmânat câteva Diplome de Onoare unor personalităţi ale vieţii ştiinţifice româneşti, cercetători laici şi preoţi, „pentru contribuţia adusă la studierea, cercetarea şi cunoaşterea originii catolicilor din Moldova”. De asemenea, ing. Gheorghe Bejan (preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor din Moldova „Dumitru Mărtinaş”) şi prof.dr. Anton Coşa au primit, în semn de preţuire şi respect, câte o Diplomă de Onoare însoţită de Crucea de Merit „Fericitul Anton Durcovici” din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi.
     După amiază, manifestarea a continuat, în acelaţi spaţiu cultural, cu Simpozionul „200 de ani de învăţământ catolic în Moldova”. Au conferenţiat, pe rând: pr.prof.dr. Fabian Doboş, De la școala primară catolică din Moldova (1817) la Facultatea de Teologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași”(2002), pr. Alois Moraru, Rolul iezuiților în învățământul catolic din Moldova, pr. Cristian Dumea OFMConv., Activitatea surorilor „Notre Dame de Sion” la Galați, prof.dr. Anton Coşa, Absolvenți iluștri ai învățământului catolic din Moldova: pr. prof. dr. Petru Tocănel (1911-1992), pr. Petru Tamaş, Educația religioasă astăzi. Repere, idealuri, valori.
     Lucrările simpozionului au fost închise de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, care a rostit cu acest prilej un cuvânt de binecuvântare, accentuînd importanţa şcolilor confesionale pentru comunitatea romano-catolicilor din Dieceza de Iaşi.


                                                                            Prof. dr. Anton COŞA     

Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Contact